Mika Lintilä
Kuukausi
Lapin matkailu ei pelastu "tehdaskäynneillä", vaan pikaisilla päätöksillä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lapin mat­kai­lu ei pelastu "teh­das­käyn­neil­lä", vaan pi­kai­sil­la pää­tök­sil­lä

22.09.2020 13:32 5
Tilaajille
Maakuntajohtaja pyysi Twitterissä valtiosihteeriä Lappiin vierailulle, ministeri vastasi: "Tulen itse"

Maa­kun­ta­joh­ta­ja pyysi Twit­te­ris­sä val­tio­sih­tee­riä Lappiin vie­rai­lul­le, mi­nis­te­ri vas­ta­si: "Tulen itse"

21.09.2020 09:53 5
Tilaajille
Ministeri Lintilä: Selvityshenkilö kartoittamaan Naantalin tilannetta Nesteen jalostamon mahdollisen lakkauttamisen vuoksi

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Sel­vi­tys­hen­ki­lö kar­toit­ta­maan Naan­ta­lin ti­lan­net­ta Nesteen ja­los­ta­mon mah­dol­li­sen lak­kaut­ta­mi­sen vuoksi

18.09.2020 21:19 0
Analyysi: Lapin joulumatkailun oli tarkoitus helpottua, mutta hallitus tekikin silmänkääntötempun

Ana­lyy­si: Lapin jou­lu­mat­kai­lun oli tar­koi­tus hel­pot­tua, mutta hal­li­tus tekikin sil­män­kään­tö­tem­pun

15.09.2020 18:30 5
Tilaajille
Ministeri Lintilä: Jakamatta jääneet kustannustuen miljoonat säästetään uuden kierroksen varalle – nyt hakemuksista hylättiin 73 prosenttia

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Ja­ka­mat­ta jääneet kus­tan­nus­tuen mil­joo­nat sääs­te­tään uuden kier­rok­sen varalle – nyt ha­ke­muk­sis­ta hy­lät­tiin 73 pro­sent­tia

03.09.2020 06:00 0
Vanhemmat
Hallituksen koronapäätökset jäävät torstaihin, asialistalla ovat rajaturvallisuus, maskisuositus ja etätyösuositus – "Mihin asti mennään, se on se kysymys"

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­pää­tök­set jäävät tors­tai­hin, asia­lis­tal­la ovat ra­ja­tur­val­li­suus, mas­ki­suo­si­tus ja etä­työ­suo­si­tus – "Mihin asti men­nään, se on se ky­sy­mys"

12.08.2020 21:00 1
Valtiovarainministeri Vanhanen: "Koronarokote on hankittava, maksoi mitä maksoi, vaikka kehyksissä siihen ei ole varauduttu"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Van­ha­nen: "Ko­ro­na­ro­ko­te on han­kit­ta­va, maksoi mitä maksoi, vaikka ke­hyk­sis­sä siihen ei ole va­rau­dut­tu"

04.08.2020 18:36 0
Ministerit eri linjoilla turpeen suhteen – ympäristöministeri Mikkonen muistuttaa hallitusohjelman vähintään-sanasta

Mi­nis­te­rit eri lin­joil­la turpeen suhteen – ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Mik­ko­nen muis­tut­taa hal­li­tus­oh­jel­man vä­hin­tään-sa­nas­ta

23.06.2020 17:29 0
Pääkirjoitus: Hallituksen tukipolitiikassa on mennyt moni asia pieleen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen tu­ki­po­li­tii­kas­sa on mennyt moni asia pieleen

15.05.2020 06:00 2
Tilaajille
Ministeri Lintilä: Kivihiilestä luopumisen tukea voisi aikaistaa osana koronaelvytystä – "Jokainen kivi ja kanto käännetään"

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Ki­vi­hii­les­tä luo­pu­mi­sen tukea voisi ai­kais­taa osana ko­ro­na­el­vy­tys­tä – "Jo­kai­nen kivi ja kanto kään­ne­tään"

05.05.2020 10:25 0
Elinkeinoministeri Lintilä yrityksille suunnattavasta yleistuesta: "Kriteereinä liikevaihdon putoaminen ja kiinteät kulut"

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lintilä yri­tyk­sil­le suun­nat­ta­vas­ta yleis­tues­ta: "K­ri­tee­rei­nä lii­ke­vaih­don pu­toa­mi­nen ja kiin­teät kulut"

29.04.2020 18:07 0
Ravimies Lintilä palasi tuttuun työpaikkaan ja puhuu etätyön puolesta – "Laitosten siirto maakuntiin on hyödytöntä"

Ra­vi­mies Lintilä palasi tuttuun työ­paik­kaan ja puhuu etätyön puo­les­ta – "Lai­tos­ten siirto maa­kun­tiin on hyö­dy­tön­tä"

27.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Lintilä tarkastaa Kulmunin työhuoneen: "Menen katsomaan, missä kunnossa paikat ovat Katrin jäljiltä"

Lintilä tar­kas­taa Kul­mu­nin työ­huo­neen: "Menen kat­so­maan, missä kun­nos­sa paikat ovat Katrin jäl­jil­tä"

09.12.2019 10:05 0
Tilaajille