pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Lintilä esittää oh­jel­maa joka hä­vit­täi­si ko­ti­ta­louk­sien öl­jy­pan­nut ker­ta­ry­säyk­sel­lä – mi­nis­te­ri lisäisi myös kaa­su­au­to­ja ja kaa­sun­ja­ke­lu­pis­tei­tä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo, että nyt on oikea aika toteuttaa omakotitalojen energiaremontti.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo, että nyt on oikea aika toteuttaa omakotitalojen energiaremontti.
Kuva: Joel Maisalmi

Öljylämmitteinen talo voi pian olla historiaa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) esittää laajaa ohjelmaa, joka toteutuessaan hävittäisi vanhat öljypannut kertarysäyksellä.

Keväällä lisäbudjetissa suunnattiin varoja muutama kymmenen miljoonaa euroa tähän tarkoitukseen. Avustusta sai noin 10 000 öljylämmitystä käyttävää kotitaloutta.

– Nyt olisi kyse paljon suuremmasta ohjelmasta. Haluamme vauhdittaa prosessia, Lintilä sanoo.

Pannuista luopumisesta on puhuttu pitkään, mutta hanke ei ole edennyt. Kyse on voinut olla siitä, että öljylämmitteisessä pientalossa asuu usein varttuneempi pariskunta tai leski, jolle energiaratkaisun uusiminen on ollut hankalaa tai liian kallista.

Avustussumma energiaremonttiin olisi 2 500–4 000 euroa. Lintilän mukaan nyt on oikea hetki toteuttaa uudistus.

– Meillä on siihen varaa, EU:n elvytyspaketista voi paristakin eri kohdasta osoittaa varoja avustuksiin. Kyse olisi ilmastotyöstä, ja samalla pystyisimme vähentämään ulkomaisten fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Lintilä kuvaa mallia avaimet käteen -ratkaisuksi.

– Kun eläke ei riitä isoon remonttiin, asukas voisi tehdä vaikkapa maalämpöä asentavan yhtiön kanssa sopimuksen. Kyse olisi leasing-sopimuksesta kymmeneksi vuodeksi. Siinä ajassa remontti kustantaisi itsensä takaisin. Yhtiö vaihtaisi pannun, toimittaisi vanhan pois ja asentaisi uuden järjestelmän. Avustus menisi yhtiölle. Kymmenen vuoden jälkeen voisi jatkaa huoltosopimuksella, jos haluaa.

Mallin toteutuminen toisi lisää työtä. Myös kotitalousvähennystä voisi hyödyntää.

Lintilä: Öljypannuja on kaupungeissakin

Karkeahko kustannusarvio mallin toteutumiselle on 150 miljoonaa euroa. Öljylämmitteisiä kotitalouksia on Suomessa useita kymmeniä tuhansia.

Lintilä pitää mallia inhimillisenä, kun ajatellaan varttunutta väestöä.

– Kyse ei ole vain keskustan ajamasta uudistuksesta maaseudulle. Onhan näitä pannuja kaupunkialueillakin.

Liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävät keinot herättävät keskustelua. Lintilää harmittaa, että sävy on usein syyttävä.

Mika Lintilä satsaisi kaasuautoihin ja niiden jakeluverkostoihin.
Mika Lintilä satsaisi kaasuautoihin ja niiden jakeluverkostoihin.
Kuva: Arttu Laitala

Keskusta esitteli alkuviikosta oman mallinsa. Siinä nykyinen polttoainevero ajettaisiin alas, ja vero määräytyisi ajettujen kilometrien mukaan. Siellä, missä tien kunto tai joukkoliikenne on puutteellinen, ajaminen olisi nykyistä halvempaa.

– Malli on kehityskelpoinen. Pitää tunnistaa se tosiasia, että nykysysteemillä yhä pienemmän porukan harteille jää yhä enemmän bensa- ja dieselveroja, kun sähköä ja muita polttoaineita käyttävien autojen määrä lisääntyy.

Lintilä satsaisi kaasuautoihin sekä jakeluverkoston parantamiseen.

– Minua on häirinnyt se, ettei biokaasulla käyvää liikennettä ole edistetty kunnolla. Meillä olisi tähän hyvät mahdollisuudet. Kotitalouksien jätteen lisäksi maatalouden kautta on saatavilla raaka-ainetta.

– Biokaasu on nostettava osaksi biopolttoaineiden jakeluverkkoa.

Epäonnea matkustusohjeiden antamisessa

Viime kuussa hallitus linjasi uusista matkustusrajoituksista. Ne muuttuvat testaukseen perustuvaan malliin. Malli edellyttäisi lakimuutosta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ei usko uuteen lainsäädäntöön.

– Minulla on se käsitys, ettei meillä ole tuohon päivämäärään mennessä uutta lainsäädäntöä. Etenemme tartuntatautia koskevan lain turvin.

Lintilä vetoaa aikatauluihin. Ministeri tunnustaa, että hallitus on epäonnistunut selkeiden matkustusrajoitusten luomisessa.

– Lapin matkailupalveluja järjestävät odottavat tietoa, mutta sitä he eivät ole saaneet. Hallitukselta on saatava vahvistus siitä, missä rajoitusten kanssa mennään. Alan toimijat ovat ihmeissään syystäkin. He odottavat vastausta siihen, voivatko he luvata ulkomaalaisille matkatoimistoille, että ne voivat lähettää charterit jouluna Lappiin.