Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Luottamuspula
Tommi Lepojärvi halutaan erottaa Keminmaan kunnanhallituksen puheenjohtajan paikalta

Tommi Le­po­jär­vi ha­lu­taan erottaa Ke­min­maan kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan pai­kal­ta

18.11.2022 16:30 7
Tilaajille
Omaksi yllätyksekseen Haaparannalta hallitukseen – Uusi siviiliministeri Ida Karkiainen uskoo pohjoisen kasvuun ja toivoo pandemian aiheuttaman etäisyyden haihtuvan

Omaksi yl­lä­tyk­sek­seen Haa­pa­ran­nal­ta hal­li­tuk­seen – Uusi si­vii­li­mi­nis­te­ri Ida Kar­kiai­nen uskoo poh­joi­sen kasvuun ja toivoo pan­de­mian ai­heut­ta­man etäi­syy­den haih­tu­van

08.12.2021 18:30 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallituksen veneenkeikuttajien ero palauttaisi toimintakyvyn
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ve­neen­kei­kut­ta­jien ero pa­laut­tai­si toi­min­ta­ky­vyn

12.03.2021 15:25 14
Tilaajille
Haaparannan kunnanjohtaja Lena Ekh erotettiin tehtävästään

Haa­pa­ran­nan kun­nan­joh­ta­ja Lena Ekh ero­tet­tiin teh­tä­väs­tään

02.11.2020 18:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Taus­tal­la ovat vir­ka­teh­tä­vien lai­min­lyön­nit

06.07.2020 09:36 1
Tilaajille
Kuntaliitto suosittaa, että Keminmaan valtuusto käsittelisi kunnanhallituksen puheenjohtajiston erottamisen uudestaan

Kun­ta­liit­to suo­sit­taa, että Ke­min­maan val­tuus­to kä­sit­te­li­si kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jis­ton erot­ta­mi­sen uu­des­taan

18.05.2020 20:19
Tilaajille
Kittilän kunnanhallituksen erottaminen siirtyy valtuuston käsittelyyn

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mi­nen siirtyy val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn

05.05.2020 20:54
Tilaajille
Kittilän kunnanhallitus ja lautakuntien jäsenet halutaan erottaa

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus ja lau­ta­kun­tien jäsenet ha­lu­taan erottaa

04.05.2020 16:24
Tilaajille
Keminmaassa aletaan valmistella kunnanhallituksen puheenjohtajan erottamista luottamuspulan vuoksi

Ke­min­maas­sa aletaan val­mis­tel­la kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan erot­ta­mis­ta luot­ta­mus­pu­lan vuoksi

22.04.2020 19:56
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallituksen erottamisasia valtuuston käsiteltäväksi

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­asia val­tuus­ton kä­si­tel­tä­väk­si

31.03.2020 12:19
Tilaajille
Sodankylässä halutaan erottaa kunnanhallitus – tilapäisen valiokunnan perustaminen käsitellään ensi viikolla

So­dan­ky­läs­sä ha­lu­taan erottaa kun­nan­hal­li­tus – ti­la­päi­sen va­lio­kun­nan pe­rus­ta­mi­nen kä­si­tel­lään ensi vii­kol­la

12.03.2020 16:19
Tilaajille
Keminmaan kunnanjohtaja teki työsuojeluilmoituksen: Mauri Posio katsoo, että ongelmien selvittämiseen tarvitaan ulkopuolista apua

Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­ja teki työ­suo­je­luil­moi­tuk­sen: Mauri Posio katsoo, että on­gel­mien sel­vit­tä­mi­seen tar­vi­taan ul­ko­puo­lis­ta apua

25.02.2020 18:30
Tilaajille
Kunnanjohtajan käytös saa Keminmaassa kovaa kritiikkiä – "Minulle puhkesi vatsahaava"

Kun­nan­joh­ta­jan käytös saa Ke­min­maas­sa kovaa kri­tiik­kiä – "Mi­nul­le puhkesi vat­sa­haa­va"

15.02.2020 07:00
Tilaajille
Puheet vakavasta hallituskriisistä ihmetyttävät pääministeri Antti Rinnettä – Hallituspuolueet koolla vielä iltamyöhään

Puheet va­ka­vas­ta hal­li­tus­krii­sis­tä ih­me­tyt­tä­vät pää­mi­nis­te­ri Antti Rin­net­tä – Hal­li­tus­puo­lueet koolla vielä il­ta­myö­hään

01.12.2019 19:38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mi, missä vi­sio­si?

15.11.2019 06:00
Tilaajille
Miksi kokoomuksen Sara Tuisku menetti puoluetovereidensa luottamuksen Rovaniemellä? – "On pöyristyttävää, että meitä edelleen painostetaan sovintoon"

Miksi ko­koo­muk­sen Sara Tuisku menetti puo­lue­to­ve­rei­den­sa luot­ta­muk­sen Ro­va­nie­mel­lä? – "On pöy­ris­tyt­tä­vää, että meitä edel­leen pai­nos­te­taan so­vin­toon"

04.10.2019 07:36
Tilaajille