Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Taus­tal­la ovat vir­ka­teh­tä­vien lai­min­lyön­nit

Kolarin kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Unto Friman kirjoitti (LK 2.7.) vihjailevasti kunnanjohtaja-asiasta. Kunnanjohtajan kanssa on käyty useita neuvotteluja syksystä 2019 lähtien. Palaverissa laajennetun puheenjohtajiston, toimialajohtajien ja kunnanjohtajan välillä hän aikoi korjata toimintaansa ja ottaa opiksi palautteesta. Näin ei tapahtunut.

Puutteet yhteistyö- ja johtamistaidoissa sekä johtoryhmätyöskentelyssä ovat olleet jatkuvia, eikä muutosta toimintaan ole tullut keskusteluista huolimatta. Työnantajan tietoon tulleet virkatehtävien ja virkavelvollisuuksien laiminlyönnit ja rikkominen sekä niistä aiheutunut luottamuspula johtivat luottamusäänestykseen. Luottamusta Tikkalan kykyyn toimia kunnanjohtajana horjuttavat myös hänen erinäiset poissaolot ja epäasiallinen käytös, joka on johtanut työsuojeluilmoituksen tekemiseen ja varoitukseen epäasiallisesta työkäyttäytymisestä.