Live: Katso tästä Arctic Volleyn ja Vam­pu­lan ottelu kello 17

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kolarin kunnanjohtaja
Markku Vehkaoja Kolarin kunnanjohtajaksi

Markku Veh­kao­ja Kolarin kun­nan­joh­ta­jak­si

15.12.2023 11:03 2
Tilaajille
Antti Mulari ja Markku Vehkaoja ovat ehdolla Kolarin tulevaksi kunnanjohtajaksi

Antti Mulari ja Markku Veh­kao­ja ovat ehdolla Kolarin tu­le­vak­si kun­nan­joh­ta­jak­si

08.12.2023 16:02 1
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtajaksi tuli kymmenen hakemusta, kunnanhallitus käsittelee valintaa ensi viikolla

Kolarin kun­nan­joh­ta­jak­si tuli kym­me­nen ha­ke­mus­ta, kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee va­lin­taa ensi vii­kol­la

30.11.2023 10:43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Epä­asial­li­suus to­de­taan KHO:n pää­tök­ses­sä

02.09.2023 05:00
Lapin kunnissa on syytä tutkia tarkkaan KHO:n päätöstä, jolla Kolarin kunnanjohtaja sai virkansa takaisin – valtuustonkin on noudatettava lakeja
Pääkirjoitus

Lapin kun­nis­sa on syytä tutkia tark­kaan KHO:n pää­tös­tä, jolla Kolarin kun­nan­joh­ta­ja sai vir­kan­sa ta­kai­sin – val­tuus­ton­kin on nou­da­tet­ta­va lakeja

31.08.2023 20:00 11
Kristiina Tikkala aloittaa Kolarissa 18. syyskuuta, nyt sovittavana vielä korvaussumma kolmelta vuodelta

Kris­tii­na Tikkala aloit­taa Ko­la­ris­sa 18. syys­kuu­ta, nyt so­vit­ta­va­na vielä kor­vaus­sum­ma kol­mel­ta vuo­del­ta

29.08.2023 19:18 12
Tilaajille
Kristiina Tikkala palaa Kolarin kunnanjohtajaksi – "Itselläni ei ainakaan ole mitään hampaankolossa ketään vastaan"

Kris­tii­na Tikkala palaa Kolarin kun­nan­joh­ta­jak­si – "It­sel­lä­ni ei ai­na­kaan ole mitään ham­paan­ko­los­sa ketään vas­taan"

25.08.2023 11:31 6
Tilaajille
KHO: Kolarin kunnanjohtaja Kristiina Tikkalan erottamiseen ei ollut asiallista ja painavaa syytä

KHO: Kolarin kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tik­ka­lan erot­ta­mi­seen ei ollut asial­lis­ta ja pai­na­vaa syytä

18.08.2023 17:06 19
Tilaajille
Kolarin vt. kunnanjohtaja Hannu Haapala eroaa –  pysyvää kunnanjohtajan pestiä ei voida vielä laittaa haettavaksi

Kolarin vt. kun­nan­joh­ta­ja Hannu Haapala eroaa –  pysyvää kun­nan­joh­ta­jan pestiä ei voida vielä laittaa haet­ta­vak­si

02.03.2023 13:41
Tilaajille
Kolarin määräaikaiseksi kunnanjohtajaksi on valittu virkaa tehnyt Hannu Haapala: Ylläksen osayleiskaava, monitoimitalon rahoitus ja hyvinvointialuesiirtymän jälkeinen organisaatio ovat syksyn merkittäviä asioita

Kolarin mää­rä­ai­kai­sek­si kun­nan­joh­ta­jak­si on valittu virkaa tehnyt Hannu Haa­pa­la: Yl­läk­sen osay­leis­kaa­va, mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­hoi­tus ja hy­vin­voin­tia­lue­siir­ty­män jäl­kei­nen or­ga­ni­saa­tio ovat syksyn mer­kit­tä­viä asioita

11.08.2022 18:12 2
Tilaajille
Oikeus hylkäsi Kolarin ex-kunnanjohtajan valituksen – työsuhde päätettiin epäasiallisen käytöksen ja tehtävien laiminlyönnin vuoksi

Oikeus hylkäsi Kolarin ex-kun­nan­joh­ta­jan va­li­tuk­sen – työ­suh­de pää­tet­tiin epä­asial­li­sen käy­tök­sen ja teh­tä­vien lai­min­lyön­nin vuoksi

29.03.2022 08:51 8
Tilaajille
Hannu Haapalasta Kolarin vs. kunnanjohtaja

Hannu Haa­pa­las­ta Kolarin vs. kun­nan­joh­ta­ja

16.11.2020 12:24
Tilaajille
"Sellaista ei ole ollut, että olisin pelotellut tai pelottanut jotakuta" – Irtisanottu Kolarin kunnanjohtaja Kristiina Tikkala aikoo viedä irtisanomisensa oikeuteen

"Sel­lais­ta ei ole ollut, että olisin pe­lo­tel­lut tai pe­lot­ta­nut jo­ta­ku­ta" – Ir­ti­sa­not­tu Kolarin kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tikkala aikoo viedä ir­ti­sa­no­mi­sen­sa oi­keu­teen

01.10.2020 15:09
Tilaajille
"Jos töissä vallitsee pelon ilmapiiri, niin meidän on työantajan edustajina pakko siihen puuttua" – Näin Kolarin kunnahallituksen puheenjohtaja perustelee  Kristiina Tikkalan irtisanomista

"Jos töissä val­lit­see pelon il­ma­pii­ri, niin meidän on työan­ta­jan edus­ta­ji­na pakko siihen puut­tua" – Näin Kolarin kun­na­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja pe­rus­te­lee Kris­tii­na Tik­ka­lan ir­ti­sa­no­mis­ta

01.10.2020 14:03
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtaja Kristiina Tikkala erotettiin – Erottamisen syitä ovat virkatehtävien laiminlyönti ja epäasiallinen työkäyttäytyminen

Kolarin kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tikkala ero­tet­tiin – Erot­ta­mi­sen syitä ovat vir­ka­teh­tä­vien lai­min­lyön­ti ja epä­asial­li­nen työ­käyt­täy­ty­mi­nen

30.09.2020 18:52 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kun­nan­joh­ta­ja ja esimies – kunnan voi­ma­va­ra

24.09.2020 07:00
Tilaajille
Kolarin kunnanhallitus esittää kunnanjohtaja Kristiina Tikkalan irtisanomista – Päätös syntyi äänin 4–3

Kolarin kun­nan­hal­li­tus esittää kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tik­ka­lan ir­ti­sa­no­mis­ta – Päätös syntyi äänin 4–3

21.09.2020 17:17 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Taus­tal­la ovat vir­ka­teh­tä­vien lai­min­lyön­nit

06.07.2020 09:36 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tiedon suojaa vai sen­suu­ria Ko­la­ris­sa?

01.07.2020 09:10 1
Tilaajille
Kolarin kunnanhallitus päätti antaa kunnanjohtajalle kirjallisen varoituksen – "Tarkoitus on saada asiat luistamaan"

Kolarin kun­nan­hal­li­tus päätti antaa kun­nan­joh­ta­jal­le kir­jal­li­sen va­roi­tuk­sen – "Tar­koi­tus on saada asiat luis­ta­maan"

10.06.2020 16:09 1
Tilaajille