Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Antti Rinne
Marinin luopuminen voi tasoittaa tietä sinipunahallitukselle
Pääkirjoitus

Marinin luo­pu­mi­nen voi ta­soit­taa tietä si­ni­pu­na­hal­li­tuk­sel­le

05.04.2023 15:33 33
Näissä vaaleissa kaikki puolueet haluavat torille, demarit jopa kotioville – "Kaikki Lapin kunnat kierretään, osa kahteenkin kertaan"

Näissä vaa­leis­sa kaikki puo­lueet ha­lua­vat to­ril­le, demarit jopa ko­ti­ovil­le – "Kaikki Lapin kunnat kier­re­tään, osa kah­teen­kin ker­taan"

14.02.2023 19:30 16
Tilaajille
Taaksepäinkatsominen – imelää jälkiviisautta vai mahdollisuus oppia jotain?
Kolumni

Taak­se­päin­kat­so­mi­nen – imelää jäl­ki­vii­saut­ta vai mah­dol­li­suus oppia jotain?

18.11.2022 21:22 12
Tilaajille
Puheenjohtaja Rinne kiistää valiokunnan politisoitumisen – "Oikeustiede ei ole eksaktia tiedettä"

Pu­heen­joh­ta­ja Rinne kiistää va­lio­kun­nan po­li­ti­soi­tu­mi­sen – "Oi­keus­tie­de ei ole ek­sak­tia tie­det­tä"

30.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta jatkaa Antti Rinteen johdolla koko kevätkauden – Ojala-Niemelän sairausloma jatkuu

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta jatkaa Antti Rinteen joh­dol­la koko ke­vät­kau­den – Oja­la-Nie­me­län sai­raus­lo­ma jatkuu

13.03.2021 06:30
Tilaajille
Entinen pääministeri ryhtyy palauttamaan luottamusta perustuslakivaliokuntaan – varapuhemieheksi nousee kansanedustaja Tarja Filatov

Entinen pää­mi­nis­te­ri ryhtyy pa­laut­ta­maan luot­ta­mus­ta pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­taan – va­ra­pu­he­mie­hek­si nousee kan­san­edus­ta­ja Tarja Filatov

10.12.2020 16:48 2
HS ja IS: Antti Rinne nousee perustuslakivaliokunnan johtoon sairauslomalle jäävän Johanna Ojala-Niemelän tilalle – Antti Lindtman eduskunnan varapuhemieheksi

HS ja IS: Antti Rinne nousee pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan johtoon sai­raus­lo­mal­le jäävän Johanna Oja­la-Nie­me­län tilalle – Antti Lindt­man edus­kun­nan va­ra­pu­he­mie­hek­si

09.12.2020 10:00
Pääministeri Sanna Marin kruunattiin hetki sitten riehakkain aplodein SDP:n uudeksi puheenjohtajaksi Tampereella

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kruu­nat­tiin hetki sitten rie­hak­kain ap­lo­dein SDP:n uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si Tam­pe­reel­la

23.08.2020 10:00 2
Rinteen viesti sdp:n puoluekokoukselle: " Vallanhimoiset pikkupelit haudattava lopullisesti"

Rinteen viesti sdp:n puo­lue­ko­kouk­sel­le: " Val­lan­hi­moi­set pik­ku­pe­lit hau­dat­ta­va lo­pul­li­ses­ti"

22.08.2020 14:42
Näkökulma: Rinteen kaksi monenkirjavaa kautta SDP:n johdossa – kaatoi Urpilaisen, sairastui vakavasti ja kompastui lopulta työmarkkinoihin

Nä­kö­kul­ma: Rinteen kaksi mo­nen­kir­ja­vaa kautta SDP:n joh­dos­sa – kaatoi Ur­pi­lai­sen, sai­ras­tui va­ka­vas­ti ja kom­pas­tui lopulta työ­mark­ki­noi­hin

22.08.2020 06:00
Tilaajille
Antti Rinne: Kaikki työllisyystoimet tarkasteluun, mutta oikeudenmukaisuudesta huolehdittava

Antti Rinne: Kaikki työl­li­syys­toi­met tar­kas­te­luun, mutta oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta huo­leh­dit­ta­va

18.08.2020 13:56
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vap­pu­sa­ta­nen to­teu­tu­mas­sa

26.06.2020 05:45
Tilaajille
Puoluekokoukset siirtymässä syksyyn – Rinne jatkanee sdp:n johdossa aiottua pidempään

Puo­lue­ko­kouk­set siir­ty­mäs­sä syksyyn – Rinne jat­ka­nee sdp:n joh­dos­sa aiottua pi­dem­pään

23.03.2020 07:00
Antti Rinne raottaa eroonsa johtaneita tapahtumia – Näin hän vastaa Katri Kulmunin väitteisiin luottamuksen menemisestä

Antti Rinne raottaa eroonsa joh­ta­nei­ta ta­pah­tu­mia – Näin hän vastaa Katri Kul­mu­nin väit­tei­siin luot­ta­muk­sen me­ne­mi­ses­tä

02.02.2020 06:00
Tilaajille
Katse politiikan kulissien taakse – tällaisena Lännen Median valokuvaaja Joel Maisalmi näki kolmen pääministerin, kahden toimitusministeristön ja kaksien vaalien hullun vuoden 2019

Katse po­li­tii­kan ku­lis­sien taakse – täl­lai­se­na Lännen Median va­lo­ku­vaa­ja Joel Mai­sal­mi näki kolmen pää­mi­nis­te­rin, kahden toi­mi­tus­mi­nis­te­ris­tön ja kaksien vaalien hullun vuoden 2019

31.12.2019 10:00
Tilaajille
Rinne varapuhemieheksi 101 äänellä

Rinne va­ra­pu­he­mie­hek­si 101 äänellä

11.12.2019 15:51
Kokoomus ei tue Antti Rinteen valintaa varapuhemieheksi. Sdp:n toiminnassa "nöyryys loistaa poissaolollaan", sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Ko­koo­mus ei tue Antti Rinteen va­lin­taa va­ra­pu­he­mie­hek­si. Sdp:n toi­min­nas­sa "nöy­ryys loistaa pois­sao­lol­laan", sanoo ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja

10.12.2019 17:04
Tilaajille
Pääkirjoitus: Valtiovarainministeriksi siirtyvän Kulmunin on saatava lisää jämäkkyyttä otteisiinsa, jotta hän ei jää Marinin varjoon
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si siir­ty­vän Kul­mu­nin on saatava lisää jä­mäk­kyyt­tä ot­tei­siin­sa, jotta hän ei jää Marinin varjoon

09.12.2019 15:19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ei käy Rin­net­tä ka­teek­si

09.12.2019 06:01
Tilaajille
Hallitus muodostetaan odotetusti entiselle pohjalle ja entisen ohjelman varaan – Antti Rinne jatkostaan: "Yksittäisten ihmisten paikat selviävät ihan varmasti"

Hal­li­tus muo­dos­te­taan odo­te­tus­ti en­ti­sel­le poh­jal­le ja entisen oh­jel­man varaan – Antti Rinne jat­kos­taan: "Yk­sit­täis­ten ih­mis­ten paikat sel­viä­vät ihan var­mas­ti"

08.12.2019 14:54