tähtijuttu: Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö kyy­ne­leh­ti poh­joi­sen isosta pank­ki­jät­ti­läi­ses­tä ulos­jää­mis­tä

Rinteen viesti sdp:n puo­lue­ko­kouk­sel­le: " Val­lan­hi­moi­set pik­ku­pe­lit hau­dat­ta­va lo­pul­li­ses­ti"

Rinne liikuttui pitäessään viimeisen puheensa sdp:n puheenjohtajana ja sai puoluekokoukselta pitkät aplodit. – Enkä ole haikea, sillä olen varma, että Sannan johdolla jatkamme eespäin voittojen tiellä, Rinne sanoi Tampereella.

Tampere
Antti Rinne
Antti Rinne
Kuva: Veli-Jukka Mustajärvi

Sdp:n väistyvän puheenjohtajan, Antti Rinteen puheenvuoro aloitti poliittisen tilanteen käsittelyn sdp:n puoluekokouksessa Tampereella.

Rinne vetosi vahvasti puoluekokousväkeen, että Tampereen puoluekokouksen myötä vallanhimoiset pikkupelit haudataan lopullisesti.

– Käydään politiikan sisällöistä ja linjoista railakastakin keskustelua, ollaan rohkeita ja tehdään avauksia ihmisten, Suomen, Euroopan ja maapallon parhaaksi.

Rinne muistutti, että johtajilta saa ja pitää vaatia, mutta kulloinkin vastuussa olevien ihmisten kampittaminen – vaikka sen sitten väittäisi tapahtuvan puolueen edun nimissä – ei ole minkäänlaiselle poliittiselle liikkeelle hyväksi, saati kunniaksi eikä se johda menestykseen.

– Olen ollut etuoikeutettu ihminen saadessani johtaa tämän liikkeen kohti tulevaisuutta. Enkä ole haikea, sillä olen varma, että Sannan johdolla jatkamme eespäin voittojen tiellä.

"Kaikki kynnelle kykenevät töihin"

Rinne nosti työllisyystoimet esiin puheenvuorossaan. Rinteen mukaan hyvinvointivaltion kehittäminen on jatkossa mahdollista vain, jos kiinnitetään erityistä huomiota työikäisen väestön työhön osallistumiseen.

– Tarvitsemme pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja rohkeaa rakentamista, jotta kaikki kynnelle kykenevät saadaan työelämään kiinni.

Kevään 2019 hallitusohjelmassa todettiin, että tällä vaalikaudella tarvitaan 60 000 uutta työllistä.

Rinne painotti, että maailmanlaajuinen koronakriisi ei ole muuttanut tarvetta nostaa työllisyysastetta hyvälle pohjoismaiselle tasolle miksikään. Samalla hänen mukaansa on kuitenkin todettava, että koronakriisin vaikutuksesta toimenpiteiden aikatauluja joudutaan arvioimaan uudelleen.

Pandemian aiheuttamaa talouden pudotusta korjataan nyt elvytyksellä.

– Emme saa enää toistaa aikaisempien talouskriisien virheitä. 1990-luvun laman ja finanssikriisin opetukset on otettava nyt vakavasti. Leikkauspolitiikalla emme voi rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti tai ekologisesti kestävää kasvua.

Vaikea ymmärtää oppivelvollisuuden kriitikoita

Hallituksen piirissä valmistelluista työllisyystoimista Rinne piti erityisen tärkeänä uudistuksena henkilökohtaisen työnhaun mallia, joka nojaa työttömien auttamiseen takaisin työelämään ja tiiviiseen sektorirajat yhdistävään yhteistyöhön eri viranomaisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Osatyökykyisten asemaa on tarkoitus parantaa kehittämällä palkkatukeen liittyviä järjestelmiä ruotsalaisten esimerkkien mukaisesti.

Rinne painotti myös, että huomattava vaikutus työllisyydelle on oppivelvollisuusiän korottamisella ja toisen asteen maksuttomuudesta.

– Minun on ollut vaikea ymmärtää tämän tavoitteen kriitikoita. Onko kyse jostain pahasti vinoutuneesta elitismistä, korkeamman koulutuksen ja sen tarjoaminen mahdollisuuksien rajaamisesta harvempien, joidenkin yhteiskunnan etuoikeutettujen oikeudeksi.