PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Johanna Ojala-Niemelä
Eduskunnan tulee hylätä hallituksen kelvoton esitys matkustusrajoitusten jatkamisesta, perusteita jatkolle ei ole
Pääkirjoitus

Edus­kun­nan tulee hylätä hal­li­tuk­sen kel­vo­ton esitys mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten jat­ka­mi­ses­ta, pe­rus­tei­ta jat­kol­le ei ole

22.09.2021 21:30 13
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelä koronakaranteeniin – Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa sijaistamaan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen

Johanna Oja­la-Nie­me­lä ko­ro­na­ka­ran­tee­niin – Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­jaa si­jais­ta­maan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Antti Häk­kä­nen

08.09.2021 19:12 2
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta jatkaa Antti Rinteen johdolla koko kevätkauden – Ojala-Niemelän sairausloma jatkuu

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta jatkaa Antti Rinteen joh­dol­la koko ke­vät­kau­den – Oja­la-Nie­me­län sai­raus­lo­ma jatkuu

13.03.2021 06:30
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelä kuntoutuu aivokasvainleikkauksesta – "Toipilasaikana en ole uhrannut ajatustakaan työasioille"

Johanna Oja­la-Nie­me­lä kun­tou­tuu ai­vo­kas­vain­leik­kauk­ses­ta – "Toi­pi­la­sai­ka­na en ole uh­ran­nut aja­tus­ta­kaan työa­sioil­le"

01.02.2021 18:30 2
Tilaajille
Ojala-Niemelä: "Leikkaus meni hyvin ja tästä toipuminen alkaa"

Oja­la-Nie­me­lä: "Leik­kaus meni hyvin ja tästä toi­pu­mi­nen alkaa"

17.12.2020 15:48 5
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelällä aivokasvain, joutuu vetäytymään perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuudesta, Antti Rinteestä povataan sijaista

Johanna Oja­la-Nie­me­läl­lä ai­vo­kas­vain, joutuu ve­täy­ty­mään pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­juu­des­ta, Antti Rin­tees­tä po­va­taan si­jais­ta

09.12.2020 08:32 4
Tilaajille
SDP:n kansanedustaja Ojala-Niemelä: Lapin keskustaväki laittaa pään pensaaseen

SDP:n kan­san­edus­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä: Lapin kes­kus­ta­vä­ki laittaa pään pen­saa­seen

15.11.2020 16:36 3
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelä oli koronakeväänä vaikeiden päätösten keskiössä ja uutisohjelmien vakiovieras: "Ei ole mennyt yöunet näiden takia"

Johanna Oja­la-Nie­me­lä oli ko­ro­na­ke­vää­nä vai­kei­den pää­tös­ten kes­kiös­sä ja uu­tis­oh­jel­mien va­kio­vie­ras: "Ei ole mennyt yöunet näiden takia"

27.08.2020 14:40 2
Eduskunnasta: Miekkailua koronaa vastaan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Miek­kai­lua koronaa vastaan

29.07.2020 06:48 1
Perustuslakivaliokunta hyväksyi Uudenmaan eristämisen – Asetus saa jäädä voimaan

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta hy­väk­syi Uu­den­maan eris­tä­mi­sen – Asetus saa jäädä voimaan

03.04.2020 17:48
Finnair vaihtoi Lapin koneet pienempiin – Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä oli tiistaina ainoa matkustaja lennolla Rovaniemeltä Helsinkiin

Finnair vaihtoi Lapin koneet pie­nem­piin – Kan­san­edus­ta­ja Johanna Oja­la-Nie­me­lä oli tiis­tai­na ainoa mat­kus­ta­ja len­nol­la Ro­va­nie­mel­tä Hel­sin­kiin

01.04.2020 17:56
Tilaajille
"Tiedätkö mitä teet?" isä kysyi, kun 15-vuotias Muonion tyttö halusi demariksi – Johanna Ojala-Niemelä nousi puoleensa ykkösnimeksi Lapissa ja sai vihdoin myös ison vastuuroolin eduskunnassa

"Tie­dät­kö mitä teet?" isä kysyi, kun 15-vuo­tias Muonion tyttö halusi de­ma­rik­si – Johanna Oja­la-Nie­me­lä nousi puo­leen­sa yk­kös­ni­mek­si Lapissa ja sai vihdoin myös ison vas­tuu­roo­lin edus­kun­nas­sa

29.02.2020 06:31
Tilaajille
Jatka lausetta: Johanna Ojala-Niemelä

Jatka lau­set­ta: Johanna Oja­la-Nie­me­lä

29.02.2020 06:29
Tilaajille
Eduskunnasta: Takana myllerrysten vuosi – nyt on aika ryhtyä töihin
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Takana myl­ler­rys­ten vuosi – nyt on aika ryhtyä töihin

15.01.2020 10:32
Johanna Ojala-Niemelä Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi

Johanna Oja­la-Nie­me­lä Ke­mi­jo­ki Oy:n hal­lin­to­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­jak­si

19.11.2019 19:12
Tilaajille
Eduskunnasta: Islannista mallia lapsiperheiden tukeen
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Is­lan­nis­ta mallia lap­si­per­hei­den tukeen

25.09.2019 07:50