Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Johanna Ojala-Niemelä
Eduskunnasta: Hallitus leikkaa pienituloisilta ja antaa veronkevennyksiä suurituloisille
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hal­li­tus leikkaa pie­ni­tu­loisil­ta ja antaa ve­ron­ke­ven­nyk­siä suu­ri­tu­loi­sil­le

20.09.2023 15:10 1
Näkkäläjärvi on uusi vaikuttaja Lapista – hänen vanhojen tekojensa voimakas arvostelu on mautonta
Pääkirjoitus

Näk­kä­lä­jär­vi on uusi vai­kut­ta­ja Lapista – hänen van­ho­jen te­ko­jen­sa voi­ma­kas ar­vos­te­lu on mau­ton­ta

03.09.2023 13:07 85
Lapin edustajat haluavat hallitukselta erityisen pohjoisen ohjelman, jossa Lappi huomioidaan entistä paremmin

Lapin edus­ta­jat ha­lua­vat hal­li­tuk­sel­ta eri­tyi­sen poh­joi­sen oh­jel­man, jossa Lappi huo­mioi­daan entistä pa­rem­min

11.05.2023 13:36
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelä kasvatti äänipottiaan: "Ihmiset näkivät tekemäni kovan työn ja antoivat sille arvoa"

Johanna Oja­la-Nie­me­lä kas­vat­ti ää­ni­pot­tiaan: "Ih­mi­set näkivät te­ke­mä­ni kovan työn ja an­toi­vat sille arvoa"

02.04.2023 22:55 1
Tilaajille
Viisi lappilaisedustajaa uusi paikkansa – perussuomalaisten Sara Seppänen ponkaisi ääniharavaksi yli 11000 äänellä

Viisi lap­pi­lais­edus­ta­jaa uusi paik­kan­sa – pe­rus­suo­ma­lais­ten Sara Sep­pä­nen pon­kai­si ää­ni­ha­ra­vak­si yli 11000 äänellä

02.04.2023 23:56 19
Perustuslakivaliokunnan Ojala-Niemelä: Itseni jäävääminen ei ollut tarpeen, vaikka mieheni on saamelainen

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan Oja­la-Nie­me­lä: Itseni jää­vää­mi­nen ei ollut tar­peen, vaikka mieheni on saa­me­lai­nen

01.03.2023 14:43 5
HS: Saamelaiskäräjälain eteneminen kaatui yhden Sdp:n jäsenen poissaoloon, Ojala-Niemelä oli ohjeistanut puoluetoverinsa mukaan hänet väärin

HS: Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain ete­ne­mi­nen kaatui yhden Sdp:n jäsenen pois­sao­loon, Oja­la-Nie­me­lä oli oh­jeis­ta­nut puo­lue­to­ve­rin­sa mukaan hänet väärin

25.02.2023 15:21 52
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelä haluaa saamelaiskäräjälain jatkovalmisteluun heti vaalien jälkeen, Markus Lohen mielestä nyt kaatunutta esitystä ei kannata edistää

Johanna Oja­la-Nie­me­lä haluaa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain jat­ko­val­mis­te­luun heti vaalien jäl­keen, Markus Lohen mie­les­tä nyt kaa­tu­nut­ta esi­tys­tä ei kannata edistää

24.02.2023 19:41 35
Tilaajille
Saamelaiskäräjälakia sorvataan aivan viime metreille asti – Johanna Ojala-Niemelä kiistää vitkuttelun valiokuntakäsittelyssä

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kia sor­va­taan aivan viime met­reil­le asti – Johanna Oja­la-Nie­me­lä kiistää vit­kut­te­lun va­lio­kun­ta­kä­sit­te­lys­sä

23.02.2023 17:39 14
Tilaajille
Saamelaiskäräjälaki voi vielä ehtiä eduskuntaan – perustuslakivaliokunta sai viikon verran lisäaikaa mietinnön tekemiseen

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki voi vielä ehtiä edus­kun­taan – pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta sai viikon verran li­sä­ai­kaa mie­tin­nön te­ke­mi­seen

16.02.2023 20:03 8
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta aloitti urakkansa saamelaiskäräjälain parissa – puheenjohtaja ensimmäisestä päivästä: "Ei sanottavasti uutta tietoa"

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta aloitti urak­kan­sa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain parissa – pu­heen­joh­ta­ja en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä: "Ei sa­not­ta­vas­ti uutta tietoa"

25.01.2023 18:30 6
Tilaajille
Yle: Johanna Ojala-Niemelä on selvittänyt jääviyttään saamelaiskäräjälain suhteen

Yle: Johanna Oja­la-Nie­me­lä on sel­vit­tä­nyt jää­viyt­tään saa­me­lais­kä­rä­jä­lain suhteen

18.01.2023 20:05 5
Tilaajille
Utsjoelle myönnettiin 265 000 euroa talouden tasapainottamiseen –  perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä: "askel oikeaan suuntaan"

Uts­joel­le myön­net­tiin 265 000 euroa ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen – pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä: "askel oikeaan suun­taan"

17.11.2022 15:56
Tilaajille
Keskusta vaalivoittoon Lapissa, merilappilaiset äänestivät aktiivisesti ja saivat hyvin valtuutettuja
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta vaa­li­voit­toon La­pis­sa, me­ri­lap­pi­lai­set ää­nes­ti­vät ak­tii­vi­ses­ti ja saivat hyvin val­tuu­tet­tu­ja

23.01.2022 23:44 12
Tilaajille
Heikki Autto laittaisi Rovaniemen sijoitusvarallisuuden Lapin korkeakoulukonserniin – kysyimme Rovaniemen kansanedustaja-valtuutetuilta kommenttia Rovaniemen sijoitussotkusta

Heikki Autto lait­tai­si Ro­va­nie­men si­joi­tus­va­ral­li­suu­den Lapin kor­kea­kou­lu­kon­ser­niin – ky­syim­me Ro­va­nie­men kan­sa­ne­dus­ta­ja-val­tuu­te­tuil­ta kom­ment­tia Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­ta

19.01.2022 19:00 5
Tilaajille
Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelällä koronavirustartunta – jäänee sivuun perustuslakivaliokunnan koronalakien käsittelystä ensi viikolla

Kan­san­edus­ta­ja Johanna Oja­la-Nie­me­läl­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – jäänee sivuun pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan ko­ro­na­la­kien kä­sit­te­lys­tä ensi vii­kol­la

19.01.2022 16:04 6
Tilaajille
Katri Kulmuni lähtee ehdolle aluevaaleihin

Katri Kulmuni lähtee ehdolle alue­vaa­lei­hin

09.12.2021 15:01 7
Tilaajille
Eduskunnan tulee hylätä hallituksen kelvoton esitys matkustusrajoitusten jatkamisesta, perusteita jatkolle ei ole
Pääkirjoitus

Edus­kun­nan tulee hylätä hal­li­tuk­sen kel­vo­ton esitys mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten jat­ka­mi­ses­ta, pe­rus­tei­ta jat­kol­le ei ole

22.09.2021 21:30 13
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelä koronakaranteeniin – Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa sijaistamaan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen

Johanna Oja­la-Nie­me­lä ko­ro­na­ka­ran­tee­niin – Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­jaa si­jais­ta­maan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Antti Häk­kä­nen

08.09.2021 19:12 2
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta jatkaa Antti Rinteen johdolla koko kevätkauden – Ojala-Niemelän sairausloma jatkuu

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta jatkaa Antti Rinteen joh­dol­la koko ke­vät­kau­den – Oja­la-Nie­me­län sai­raus­lo­ma jatkuu

13.03.2021 06:30
Tilaajille