Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Ida Karkiainen
Omaksi yllätyksekseen Haaparannalta hallitukseen – Uusi siviiliministeri Ida Karkiainen uskoo pohjoisen kasvuun ja toivoo pandemian aiheuttaman etäisyyden haihtuvan

Omaksi yl­lä­tyk­sek­seen Haa­pa­ran­nal­ta hal­li­tuk­seen – Uusi si­vii­li­mi­nis­te­ri Ida Kar­kiai­nen uskoo poh­joi­sen kasvuun ja toivoo pan­de­mian ai­heut­ta­man etäi­syy­den haih­tu­van

08.12.2021 18:30 2
Tilaajille
Tuore ministeri Ida Karkiainen joutui heti median myrskynsilmään – teinivuosilta kaivettu vanha valokuva ajoi haaparantalaisen puolustuskannalle

Tuore mi­nis­te­ri Ida Kar­kiai­nen joutui heti median myrs­kyn­sil­mään – tei­ni­vuo­sil­ta kai­vet­tu vanha va­lo­ku­va ajoi haa­pa­ran­ta­lai­sen puo­lus­tus­kan­nal­le

08.12.2021 12:11 6
Tilaajille
Haaparantalaisesta Ida Karkiaisesta tulee Ruotsin siviiliministeri

Haa­pa­ran­ta­lai­ses­ta Ida Kar­kiai­ses­ta tulee Ruotsin si­vii­li­mi­nis­te­ri

30.11.2021 12:28 2
Tilaajille