Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Omaksi yl­lä­tyk­sek­seen Haa­pa­ran­nal­ta hal­li­tuk­seen – Uusi si­vii­li­mi­nis­te­ri Ida Kar­kiai­nen uskoo poh­joi­sen kasvuun ja toivoo pan­de­mian ai­heut­ta­man etäi­syy­den haih­tu­van

Ruotsin siviiliministeri on käännetty suomeksi myös kansalaisministeriksi.

Ida Karkiaisella on takanaan ensimmäinen viikko Ruotsin hallituksen ministerinä. Paikka pääministeri Magdalena Anderssonin hallituksessa tuli haaparantalaiselle yllätyksenä.

– Ei tämmöistä työtehtävää osaa edes odottaa. On kunnia olla mukana, 33-vuotias valtiopäiväedustaja sanoo.