pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Ruotsin hallitus
Huoltovarmuus ei ole vain sanahelinää – Ruotsin malmiradan onnettomuus osoitti, miten haavoittuva teollisuudelle elintärkeä logistiikka voi olla
Kolumni

Huol­to­var­muus ei ole vain sa­na­he­li­nää – Ruotsin mal­mi­ra­dan on­net­to­muus osoit­ti, miten haa­voit­tu­va teol­li­suu­del­le elin­tär­keä lo­gis­tiik­ka voi olla

12.01.2024 20:59 5
Tilaajille
Ruotsi haluaa viranomaisille lisää valtuuksia rajalla – hallituksen esitys poliisin ja tullin lisätoimivaltuuksista tulossa voimaan elokuussa

Ruotsi haluaa vi­ran­omai­sil­le lisää val­tuuk­sia rajalla – hal­li­tuk­sen esitys po­lii­sin ja tullin li­sä­toi­mi­val­tuuk­sis­ta tulossa voimaan elo­kuus­sa

09.05.2023 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruotsin vä­hem­mis­tö­hal­li­tus on Åkes­so­nin nuk­ke­hal­li­tus

22.10.2022 05:00
Tilaajille
Uutisanalyysi: Pohjois-Ruotsi jäi ilman ministereitä, eikä sitä lepytellä edes aluepolitiikalla

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Poh­jois-Ruot­si jäi ilman mi­nis­te­rei­tä, eikä sitä le­py­tel­lä edes alue­po­li­tii­kal­la

20.10.2022 15:14 3
Tilaajille
Vähemmistöhallitusta voidaan haluta tai siihen voidaan ajautua – Ruotsin esimerkki kannattaa pitää mielessä ensi keväänä
Pääkirjoitus

Vä­hem­mis­tö­hal­li­tus­ta voidaan haluta tai siihen voidaan ajautua – Ruotsin esi­merk­ki kan­nat­taa pitää mie­les­sä ensi keväänä

18.10.2022 20:00 8
Tilaajille
Tornionlaakson vainajia vietiin rotututkimuksiin – Pajalan Akamellan vainajat ovat olleet Suomessa vuodesta 1878

Tor­nion­laak­son vai­na­jia vietiin ro­tu­tut­ki­muk­siin – Pajalan Aka­mel­lan vai­na­jat ovat olleet Suo­mes­sa vuo­des­ta 1878

02.06.2022 07:00 6
Tilaajille
Omaksi yllätyksekseen Haaparannalta hallitukseen – Uusi siviiliministeri Ida Karkiainen uskoo pohjoisen kasvuun ja toivoo pandemian aiheuttaman etäisyyden haihtuvan

Omaksi yl­lä­tyk­sek­seen Haa­pa­ran­nal­ta hal­li­tuk­seen – Uusi si­vii­li­mi­nis­te­ri Ida Kar­kiai­nen uskoo poh­joi­sen kasvuun ja toivoo pan­de­mian ai­heut­ta­man etäi­syy­den haih­tu­van

08.12.2021 18:30 2
Tilaajille
Tuore ministeri Ida Karkiainen joutui heti median myrskynsilmään – teinivuosilta kaivettu vanha valokuva ajoi haaparantalaisen puolustuskannalle

Tuore mi­nis­te­ri Ida Kar­kiai­nen joutui heti median myrs­kyn­sil­mään – tei­ni­vuo­sil­ta kai­vet­tu vanha va­lo­ku­va ajoi haa­pa­ran­ta­lai­sen puo­lus­tus­kan­nal­le

08.12.2021 12:11 6
Tilaajille
Haaparantalaisesta Ida Karkiaisesta tulee Ruotsin siviiliministeri

Haa­pa­ran­ta­lai­ses­ta Ida Kar­kiai­ses­ta tulee Ruotsin si­vii­li­mi­nis­te­ri

30.11.2021 12:28 2
Tilaajille
Ruotsin kaivosjätti pyrkii ympäristötavoitteisiin tosissaan – LKAB haluaa kaivaa malmia miehittämättömillä koneilla, mutta kaivostöitä se ei vähennä

Ruotsin kai­vos­jät­ti pyrkii ym­pä­ris­tö­ta­voit­tei­siin to­sis­saan – LKAB haluaa kaivaa malmia mie­hit­tä­mät­tö­mil­lä ko­neil­la, mutta kai­vos­töi­tä se ei vähennä

28.09.2021 06:30
Tilaajille
Kipinät sinkoilevat, kun Ruotsin blokit kohtaavat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kipinät sin­koi­le­vat, kun Ruotsin blokit koh­taa­vat

09.09.2021 05:30
Tilaajille

SVT: Pää­mi­nis­te­ri Stefan Löfven jättää teh­tä­vän­sä mar­ras­kuus­sa

22.08.2021 13:31
Ruotsin rata yhdistää Suomen Eurooppaan – Demarihallitus päätti viimein, että koko Norrbotnia-rata rakennetaan

Ruotsin rata yh­dis­tää Suomen Eu­roop­paan – De­ma­ri­hal­li­tus päätti vii­mein, että koko Norr­bot­nia-ra­ta ra­ken­ne­taan

02.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Ruotsissa maltillisen kokoomuksen Kristerssonille hallitustunnustelijan tehtävä

Ruot­sis­sa mal­til­li­sen ko­koo­muk­sen Kris­ters­so­nil­le hal­li­tus­tun­nus­te­li­jan tehtävä

29.06.2021 18:43
Punavihreä hallitus kaatui historiallisesti Ruotsissa – Löfven pitää lehdistötilaisuuden vielä tänään

Pu­na­vih­reä hal­li­tus kaatui his­to­rial­li­ses­ti Ruot­sis­sa – Löfven pitää leh­dis­tö­ti­lai­suu­den vielä tänään

21.06.2021 12:41 1
Ruotsi poistaa rajapoliisit Tornionlaaksosta - Norrbottenissa maan vakavin koronatilanne, jossa suositellaan välttämään kaikkea matkustamista

Ruotsi poistaa ra­ja­po­lii­sit Tor­nion­laak­sos­ta - Norr­bot­te­nis­sa maan vakavin ko­ro­na­ti­lan­ne, jossa suo­si­tel­laan vält­tä­mään kaikkea mat­kus­ta­mis­ta

28.05.2021 17:35 14
Tilaajille
Ruotsi ei myönnä vieläkään koronavirheitään, mutta näyttää ottaneen niistä vihdoin opikseen
Pääkirjoitus

Ruotsi ei myönnä vie­lä­kään ko­ro­na­vir­hei­tään, mutta näyttää ot­ta­neen niistä vihdoin opik­seen

04.02.2021 14:33
Tilaajille
Ruotsi sulkee rajansa lauantaina – Ulkomaalaisten on esitettävä tuore koronatestitodistus

Ruotsi sulkee rajansa lauan­tai­na – Ul­ko­maa­lais­ten on esi­tet­tä­vä tuore ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tus

03.02.2021 16:50 8
Tilaajille
Norrbotten saa kokoomuslaisen maaherran – Valtiopäiväedustaja Lotta Finstorp on ensimmäinen nainen tehtävässä.

Norr­bot­ten saa ko­koo­mus­lai­sen maa­her­ran – Val­tio­päi­vä­edus­ta­ja Lotta Fins­torp on en­sim­mäi­nen nainen teh­tä­väs­sä.

24.01.2021 19:16
Tilaajille
Norrbottenissa 10 koronauhria viikonvaihteessa – Tiukat kokoontumisrajat joulun ajalle koko Ruotsiin

Norr­bot­te­nis­sa 10 ko­ro­na­uh­ria vii­kon­vaih­tees­sa – Tiukat ko­koon­tu­mis­ra­jat joulun ajalle koko Ruot­siin

09.12.2020 21:26
Tilaajille