Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Stefan Löfven
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kipinät sin­koi­le­vat, kun Ruotsin blokit koh­taa­vat

09.09.2021 05:30
Tilaajille

SVT: Pää­mi­nis­te­ri Stefan Löfven jättää teh­tä­vän­sä mar­ras­kuus­sa

22.08.2021 13:31

Löfven palasi Ruotsin pää­mi­nis­te­rik­si, val­tio­päi­vil­tä uudelle hal­li­tuk­sel­le niukka mutta riit­tä­vä tuki

07.07.2021 19:51

Ruot­sis­sa mal­til­li­sen ko­koo­muk­sen Kris­ters­so­nil­le hal­li­tus­tun­nus­te­li­jan tehtävä

29.06.2021 18:43

Ruotsin pää­mi­nis­te­ri Stefan Löfven jätti eron­pyyn­tön­sä – il­moit­taa ole­van­sa edel­leen käy­tet­tä­vis­sä teh­tä­vään

28.06.2021 17:32 3

Ruotsi saattaa olla mat­kal­la uusiin vaa­lei­hin – "Vas­tuu­ton­ta", sanoo pää­mi­nis­te­ri Löfven

17.06.2021 19:23 1

Ruotsi sulkee rajansa lauan­tai­na – Ul­ko­maa­lais­ten on esi­tet­tä­vä tuore ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tus

03.02.2021 16:50 8
Tilaajille

Norr­bot­te­nis­sa 10 ko­ro­na­uh­ria vii­kon­vaih­tees­sa – Tiukat ko­koon­tu­mis­ra­jat joulun ajalle koko Ruot­siin

09.12.2020 21:26
Tilaajille

Ana­lyy­si: Ruotsin Löf­ve­nil­lä taas pään­vai­vaa – Nyt työ­suh­de­tur­van muut­ta­mi­nen vetää Ruotsin hal­li­tus­ta eri suun­tiin ja ruot­si­de­mo­kraat­tien asema pa­kot­taa ta­sa­pai­noi­luun

02.10.2020 17:48

Ruotsin pää­mi­nis­te­ri Löfven vastasi vi­ro­lais­ten syy­tök­siin: "Ruotsi ei va­leh­te­le Es­to­nias­ta"

30.09.2020 14:39

Ruotsin pää­mi­nis­te­ri vetosi suoraan kansaan ko­ro­na­vi­rus­tais­te­lus­sa, kun kuol­lei­ta enemmän kuin muissa Poh­jois­mais­sa. "Vas­tuun ot­ta­mi­sen hetki on nyt, se koskee kaik­kia".

23.03.2020 07:48