Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

meänkieli
"Kväänimaan oopperan kun näkisi vielä nousevan näyttämölle" – Ruska-tapahtuman vetäjä Bengt Pohjanen heittää viestikapulaa tuleville tulisieluille

"K­vää­ni­maan oop­pe­ran kun näkisi vielä nou­se­van näyt­tä­möl­le" – Rus­ka-ta­pah­tu­man vetäjä Bengt Poh­ja­nen heittää vies­ti­ka­pu­laa tu­le­vil­le tu­li­sie­luil­le

06.10.2021 12:49 1
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin suomalaisväestön sortoa selvittävä totuuskomissio sai jatkoaikaa

Poh­jois-Ruot­sin suo­ma­lais­väes­tön sortoa sel­vit­tä­vä to­tuus­ko­mis­sio sai jat­ko­ai­kaa

02.07.2021 16:00
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Maailmankirjallisuutta meänkielellä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Maail­man­kir­jal­li­suut­ta meän­kie­lel­lä

08.12.2020 15:54
Tilaajille
Tortin tarinassa poristaan vanhaa tornionlaaksoa

Tortin ta­ri­nas­sa po­ris­taan vanhaa tor­nion­laak­soa

15.11.2020 18:00
Tilaajille
Bengt Niska Tornionlaakson totuus- ja sovintokomissioon

Bengt Niska Tor­nion­laak­son totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sioon

17.06.2020 22:02
Tilaajille
The Meänland keikkailee verkossa: "Striimaus – on sekin kokkeiltava"

The Meän­land keik­kai­lee ver­kos­sa: "St­rii­maus – on sekin kok­keil­ta­va"

02.06.2020 11:29
Tilaajille
Virtuaalisia kulttuurimatkoja rajan yli – suosittu meänkielinen reggae-bändi The Meänland tuottaa iloa kotisohville nähtävyyksien äärellä kuvatuilla musisointivideoilla

Vir­tuaa­li­sia kult­tuu­ri­mat­ko­ja rajan yli – suo­sit­tu meän­kie­li­nen reg­gae-bän­di The Meän­land tuottaa iloa ko­ti­soh­vil­le näh­tä­vyyk­sien äärellä ku­va­tuil­la mu­si­soin­ti­vi­deoil­la

25.03.2020 19:32
Tilaajille
Valtion julmat teot nostetaan esiin
Kolumni

Valtion julmat teot nos­te­taan esiin

12.03.2020 12:22
Tilaajille
"Nyt tälle asialle saahaan kasvot" – Totuuskomissio selvittää meänkielisten kohtelua

"Nyt tälle asialle saahaan kasvot" – To­tuus­ko­mis­sio sel­vit­tää meän­kie­lis­ten koh­te­lua

20.02.2020 06:30
Tilaajille
Meänkieli soi reggaen sävelin Haaparantalaisen – The Meänlandin levyllä kuullaan meänkielen lisäksi myös suomea, ruotsia, englantia ja saamea

Meän­kie­li soi reggaen sävelin Haa­pa­ran­ta­lai­sen – The Meän­lan­din levyllä kuul­laan meän­kie­len lisäksi myös suomea, ruot­sia, eng­lan­tia ja saamea

17.10.2019 18:00
Tilaajille
Kläpille meänkielinen satukirja - uhanalaista kieltä yritetään pelastaa kahta puolen väylän

Klä­pil­le meän­kie­li­nen sa­tu­kir­ja - uhan­alais­ta kieltä yri­te­tään pe­las­taa kahta puolen väylän

02.10.2019 07:30
Tilaajille
Meänkielinen satukirja koululaisille

Meän­kie­li­nen sa­tu­kir­ja kou­lu­lai­sil­le

01.10.2019 18:30