Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Podcast
Matkailun kääntöpiiri -podcast: Onko kesästä brändiksi?

Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri -pod­cast: Onko kesästä brän­dik­si?

07.09.2023 15:34
Matkailun kääntöpiiri -podcast:  Ilmasto muuttuu, muuttuko matkailu?

Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri -pod­cast: Ilmasto muut­tuu, muut­tu­ko mat­kai­lu?

06.09.2023 15:39
Matkailun kääntöpiiri -podcast: Voiko matkailua mitata?

Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri -pod­cast: Voiko mat­kai­lua mitata?

06.09.2023 15:38
Matkailun kääntöpiiri -podcast: Onko matkailun ympärivuotisuus uhka vai mahdollisuus?

Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri -pod­cast: Onko mat­kai­lun ym­pä­ri­vuo­ti­suus uhka vai mah­dol­li­suus?

06.09.2023 15:37
Matkailun kääntöpiiri -podcast: Tuottojohtaminen matkailussa- menestyvän liiketoiminnan avain vai kikkailua

Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri -pod­cast: Tuot­to­joh­ta­mi­nen mat­kai­lus­sa- me­nes­ty­vän lii­ke­toi­min­nan avain vai kik­kai­lua

06.09.2023 15:36
Matkailun kääntöpiiri -podcast: Jakamistalous: vertaisten toimintaa vai matkailutalouden uusjako?

Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri -pod­cast: Ja­ka­mis­ta­lous: ver­tais­ten toi­min­taa vai mat­kai­lu­ta­lou­den uus­ja­ko?

07.09.2023 15:43
Lappi-rap puhuu -podcast: Ta­lon­poi­ka Lalli kur­vai­lee to­si­elä­mäs­sä ja mu­sii­kis­saan la­va-au­tol­la ympäri poh­jois­ta

Lap­pi-rap puhuu -pod­cast: Ta­lon­poi­ka Lalli kur­vai­lee to­si­elä­mäs­sä ja mu­sii­kis­saan la­va-au­tol­la ympäri poh­jois­ta

01.09.2023 15:52
Tilaajille
Lappi-rap puhuu -podcast: AZIS the Bieg­gaváib­mu räppää po­ro­mie­he­nä ole­mi­ses­ta ja ra­ken­taa mo­der­nia saa­me­lais­ta maail­man­ku­vaa

Lap­pi-rap puhuu -pod­cast: AZIS the Bieg­gaváib­mu räppää po­ro­mie­he­nä ole­mi­ses­ta ja ra­ken­taa mo­der­nia saa­me­lais­ta maail­man­ku­vaa

01.09.2023 15:51
Tilaajille
Lappi-rap puhuu -podcast: Rauhatäti räppää, opettaa ja antaa äänen alistetuille

Lap­pi-rap puhuu -pod­cast: Rau­ha­tä­ti räppää, opettaa ja antaa äänen alis­te­tuil­le

01.09.2023 15:50
Tilaajille
Lappi-rap puhuu -podcast: Inarin se­re­mo­nia­mes­ta­ri Amoc tekee kau­his­tut­ta­vaa saa­me­lais­tai­det­ta

Lap­pi-rap puhuu -pod­cast: Inarin se­re­mo­nia­mes­ta­ri Amoc tekee kau­his­tut­ta­vaa saa­me­lais­tai­det­ta

01.09.2023 15:48
Tilaajille
Lappi-rap puhuu -podcast: Ailu Vallen mie­les­tä saa­me­lais­ten his­to­rias­sa on sa­man­ta­pais­ta kal­toin­koh­te­lua ja eri­ar­voi­suut­ta kuin niissä ghe­tois­sa, joissa rap-mu­siik­ki syntyi

Lap­pi-rap puhuu -pod­cast: Ailu Vallen mie­les­tä saa­me­lais­ten his­to­rias­sa on sa­man­ta­pais­ta kal­toin­koh­te­lua ja eri­ar­voi­suut­ta kuin niissä ghe­tois­sa, joissa rap-mu­siik­ki syntyi

01.09.2023 15:47
Tilaajille
Lappi-rap puhuu -podcast: Stepa So­dan­ky­läs­tä tahtoo ih­mi­sil­le hyvää

Lap­pi-rap puhuu -pod­cast: Stepa So­dan­ky­läs­tä tahtoo ih­mi­sil­le hyvää

01.09.2023 15:45
Tilaajille
Lappi-rap puhuu -podcast: Hannu "Hannibal" Stark tuntee Rovaniemen edelleen kodikseen

Lap­pi-rap puhuu -pod­cast: Hannu "Han­ni­bal" Stark tuntee Ro­va­nie­men edel­leen ko­dik­seen

07.09.2023 15:47
Tilaajille
Uusi podcast-sarja vie kuulijat erityisperheiden arkeen ja juhlaan – kuuntele Äitikamut Lapin Kansasta

Uusi pod­cast-sar­ja vie kuu­li­jat eri­tyis­per­hei­den arkeen ja juhlaan – kuun­te­le Äi­ti­ka­mut Lapin Kan­sas­ta

18.02.2022 18:54