Viihde
Päivän leffapoiminnat: James Bond astuu vaaralliseen junaan kylmän sodan agenttiseikkailussa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: James Bond astuu vaa­ral­li­seen junaan kylmän sodan agent­ti­seik­kai­lus­sa

14.07.2020 07:01 0
Yle: Temptation Island Suomi -sarjan uusi kausi kuvataan Thaimaan sijasta Vuokatissa – kuvaukset heinäkuussa

Yle: Temp­ta­tion Island Suomi -sarjan uusi kausi ku­va­taan Thai­maan sijasta Vuo­ka­tis­sa – ku­vauk­set hei­nä­kuus­sa

07.07.2020 08:55 0
Haaparannanlehti: Suomen Selviytyjien uusi kausi saatetaan kuvata Haaparannan saaristossa – ruotsalaisen version rakennustyöt jo alkaneet

Haa­pa­ran­nan­leh­ti: Suomen Sel­viy­ty­jien uusi kausi saa­te­taan kuvata Haa­pa­ran­nan saa­ris­tos­sa – ruot­sa­lai­sen version ra­ken­nus­työt jo al­ka­neet

26.06.2020 12:37 0
Tilaajille
Mitä kuuluu, iskelmäprinssi Valentin? "Siviilityörintamalle kuuluu hyvää, mutta musiikkipuoli sakkasi aika pahasti koronavirusepidemian vuoksi"

Mitä kuuluu, is­kel­mä­prins­si Va­len­tin? "Si­vii­li­työ­rin­ta­mal­le kuuluu hyvää, mutta mu­siik­ki­puo­li sakkasi aika pahasti ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian vuoksi"

19.06.2020 10:45 0
Tilaajille
Juhannuksen viihdemaraton huvittaa – tahallisesti ja tahattomasti

Ju­han­nuk­sen viih­de­ma­ra­ton hu­vit­taa – ta­hal­li­ses­ti ja ta­hat­to­mas­ti

19.06.2020 07:00 0
Kilpailu tropiikissa vaihtuu koronan takia selviytymiseen Haaparannan saaristossa – Ruotsin seuraava Robinson aiotaan kuvata Seskar-Furön saarella

Kil­pai­lu tro­pii­kis­sa vaihtuu koronan takia sel­viy­ty­mi­seen Haa­pa­ran­nan saa­ris­tos­sa – Ruotsin seu­raa­va Ro­bin­son aiotaan kuvata Ses­kar-Fu­rön saa­rel­la

11.06.2020 12:44 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Jennifer Garner olisi ansainnut parempaa kuin vaatimattoman toimintaseikkailun

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Jen­ni­fer Garner olisi an­sain­nut pa­rem­paa kuin vaa­ti­mat­to­man toi­min­ta­seik­kai­lun

08.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Rötöskyttä tarjoaa perehdyttämisjakson toimintajännärissä, joka tuo mieleen suomalaiset uutiset huumesotkuista

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Rö­tös­kyt­tä tarjoaa pe­reh­dyt­tä­mis­jak­son toi­min­ta­jän­nä­ris­sä, joka tuo mieleen suo­ma­lai­set uutiset huu­me­sot­kuis­ta

01.06.2020 07:00 0
Norjalaiskomediassa kesänvietosta on idylli kaukana

Nor­ja­lais­ko­me­dias­sa ke­sän­vie­tos­ta on idylli kaukana

31.05.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Taiteilijapari tuskailee työssä ja parisuhteessa – irtonainen draama ansaitsi Jussinsa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tai­tei­li­ja­pa­ri tus­kai­lee työssä ja pa­ri­suh­tees­sa – ir­to­nai­nen draama an­sait­si Jus­sin­sa

31.05.2020 07:00 0
Jos prinssi olisi voinut, hän ei olisi sanonut tahdon – brittidokumentti Charlesista ja Dianasta ei kerro mitään uutta

Jos prinssi olisi voinut, hän ei olisi sanonut tahdon – brit­ti­do­ku­ment­ti Char­le­sis­ta ja Dia­nas­ta ei kerro mitään uutta

14.05.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Ihmiset etsivät onneaan Hollywoodin unimaailmassa, loiston varjoissa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ihmiset etsivät onneaan Hol­ly­woo­din uni­maail­mas­sa, loiston var­jois­sa

14.05.2020 07:00 0
Indie-elokuvia, teatteriesityksiä ja klassikkosarjoja – suoratoistopalveluista löytyy katsottavaa lähes jokaiseen makuun

In­die-elo­ku­via, teat­te­ri­esi­tyk­siä ja klas­sik­ko­sar­jo­ja – suo­ra­tois­to­pal­ve­luis­ta löytyy kat­sot­ta­vaa lähes jo­kai­seen makuun

03.04.2020 17:47 0
Tilaajille
Poikkeustilassa olisi erityisen tärkeää saada nauraa, sanoo ohjaaja-käsikirjoittaja Heikki Huttu-Hiltunen

Poik­keus­ti­las­sa olisi eri­tyi­sen tärkeää saada nauraa, sanoo oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Heikki Hut­tu-Hil­tu­nen

27.03.2020 18:36 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Sokea Maria soitti valtiaille Euroopan salongeissa 1700-luvulla – tositapahtumiin perustuva draama kertoo wieniläisestä pianistista

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Sokea Maria soitti val­tiail­le Eu­roo­pan sa­lon­geis­sa 1700-lu­vul­la – to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va draama kertoo wie­ni­läi­ses­tä pia­nis­tis­ta

25.03.2020 09:23 0
Revi tästä huumoria – Matti Vanhanen yllättää taas kerran talk show'ssaan: "Ei tällainen formaatti taitaisi missään muualla mennä edes läpi"

Revi tästä huu­mo­ria – Matti Van­ha­nen yl­lät­tää taas kerran talk show'ssaan: "Ei täl­lai­nen for­maat­ti tai­tai­si missään muualla mennä edes läpi"

14.03.2020 10:17 0
Tilaajille
Suomen supernanny Pia Penttala: Lasten aggressiivisuus ja levottomuus johtuvat usein vuorovaikutuksen puutteesta – monessa perheessä älylaitteet ovat ongelma

Suomen su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la: Lasten ag­gres­sii­vi­suus ja le­vot­to­muus joh­tu­vat usein vuo­ro­vai­ku­tuk­sen puut­tees­ta – monessa per­hees­sä äly­lait­teet ovat ongelma

04.02.2020 08:27 0
Päivän leffapoiminnat: Pahoinpidelty radiojuontaja lähtee koston tielle – Jodie Fosterin hahmon sisu ravistelee Neil Jordanin rikosdraamassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Pa­hoin­pi­del­ty ra­dio­juon­ta­ja lähtee koston tielle – Jodie Fos­te­rin hahmon sisu ra­vis­te­lee Neil Jor­da­nin ri­kos­draa­mas­sa

04.02.2020 08:25 0
Päiväkirja: Historiaa vakavasti ja kepeästi

Päi­vä­kir­ja: His­to­riaa va­ka­vas­ti ja ke­peäs­ti

30.01.2020 08:31 0
Tilaajille
Frozen 2 kiilaa katsotuimpien elokuvien joukkoon Suomessa, ja animaatioiden voittokulku jatkuu – Miksi niitä ei vieläkään kunnolla arvosteta?

Frozen 2 kiilaa kat­so­tuim­pien elo­ku­vien jouk­koon Suo­mes­sa, ja ani­maa­tioi­den voit­to­kul­ku jatkuu – Miksi niitä ei vie­lä­kään kun­nol­la ar­vos­te­ta?

19.01.2020 08:00 0
Tilaajille