Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Viihde
Viimeisin 12 tuntia
Elokuva-arvio: Gracelandin samea kalamalja – Sofia Coppolan elokuva kertoo pelkistetyn tarinan Priscilla Presleyn ilottomasta elämästä

Elo­ku­va-ar­vio: Gra­ce­lan­din samea ka­la­mal­ja – Sofia Cop­po­lan elokuva kertoo pel­kis­te­tyn tarinan Pris­cil­la Pres­leyn ilot­to­mas­ta elä­mäs­tä

15:45
Tilaajille
Kuukausi
Rovaniemeläinen tuottajaduo palkittiin Emma-pystillä – kolmesti ehdolla ollut kaksikko tekee musiikkia Suomen ykkösartisteille

Ro­va­nie­me­läi­nen tuot­ta­ja­duo pal­kit­tiin Em­ma-pys­til­lä – kol­mes­ti ehdolla ollut kak­sik­ko tekee mu­siik­kia Suomen yk­kös­ar­tis­teil­le

20.02.2024 15:48
Tilaajille
Elokuva-arvio: Todellisuutta todempi kuolema – Justine Triet’n oikeusdraamassa punoutuvat yhteen kovan luokan jännitys ja häiritsevän osuvat kysymykset

Elo­ku­va-ar­vio: To­del­li­suut­ta todempi kuolema – Justine Triet’n oi­keus­draa­mas­sa pu­nou­tu­vat yhteen kovan luokan jän­ni­tys ja häi­rit­se­vän osuvat ky­sy­myk­set

15.02.2024 10:04
Tilaajille
Lempeä diktaattori Mr. Lordi ei lorvi – "Olisin halunnut tehdä samalla kertaa kymmenen levyä, mutta levy-yhtiö sanoi, että seitsemän saa riittää"

Lempeä dik­taat­to­ri Mr. Lordi ei lorvi – "Olisin ha­lun­nut tehdä samalla kertaa kym­me­nen levyä, mutta le­vy-yh­tiö sanoi, että seit­se­män saa riit­tää"

14.02.2024 15:00 3
Tilaajille
Yhdysvaltain katsotuin tv-ohjelma vetää lappilaisetkin valvomaan – Taylor Swift on pelaajien ohella Super Bowlin odotetuin tähti

Yh­dys­val­tain kat­so­tuin tv-oh­jel­ma vetää lap­pi­lai­set­kin val­vo­maan – Taylor Swift on pe­laa­jien ohella Super Bowlin odo­te­tuin tähti

11.02.2024 09:58 1
Tilaajille
Elokuva-arviot: Palkintoja kahminut oikeussalidraama jättää arvoituksia ilmaan ja lastenlaulusta tuttu alligaattori seikkailee animaatiotarinoissa

Elo­ku­va-ar­viot: Pal­kin­to­ja kah­mi­nut oi­keus­sa­li­draa­ma jättää ar­voi­tuk­sia ilmaan ja las­ten­lau­lus­ta tuttu al­li­gaat­to­ri seik­kai­lee ani­maa­tio­ta­ri­nois­sa

09.02.2024 12:00
Tilaajille
Antti Tuisku sauvoi mediamylläkkään löytääkseen paikan, jota me kaikki etsimme
Kolumni

Antti Tuisku sauvoi me­dia­myl­läk­kään löy­tääk­seen paikan, jota me kaikki etsimme

08.02.2024 05:00 8
Olli Litmanen, 25, on Suomen suosituimpia somepersoonia ja seuratuimman jalkapallojoukkueen perustaja – kaikki alkoi yöstä ojassa

Olli Lit­ma­nen, 25, on Suomen suo­si­tuim­pia so­me­per­soo­nia ja seu­ra­tuim­man jal­ka­pal­lo­jouk­kueen pe­rus­ta­ja – kaikki alkoi yöstä ojassa

07.02.2024 18:42
Tilaajille
Elokuva-arvio: Eripariset veljekset reikien jäljillä – Räkä ja Roiskis -elokuvassa on Juicea vain nimeksi, mutta jännittävää lasten scifiä seikkailu tarjoaa

Elo­ku­va-ar­vio: Eri­pa­ri­set vel­jek­set reikien jäl­jil­lä – Räkä ja Roiskis -e­lo­ku­vas­sa on Juicea vain ni­mek­si, mutta jän­nit­tä­vää lasten scifiä seik­kai­lu tarjoaa

07.02.2024 14:49
Tilaajille
Vaikka kitarasta olisi pari kieltä poikki, laulu pitää voida esittää – 50 vuotta täyttävä Juha Tapio löysi nuorena musiikista tavan ilmaista asioita, joista ei muuten uskaltanut puhua

Vaikka ki­ta­ras­ta olisi pari kieltä poikki, laulu pitää voida esittää – 50 vuotta täyt­tä­vä Juha Tapio löysi nuorena mu­sii­kis­ta tavan il­mais­ta asioi­ta, joista ei muuten us­kal­ta­nut puhua

03.02.2024 14:16
Tilaajille
Elokuva-arvio: Rakkautta ja ydinsodan uhkaa – vakavat ja koomiset ainekset törmäilevät toisiinsa ohjusselkkaukseen palaavassa Miia Tervon elokuvassa

Elo­ku­va-ar­vio: Rak­kaut­ta ja ydin­so­dan uhkaa – vakavat ja koo­mi­set ai­nek­set tör­mäi­le­vät toi­siin­sa oh­jus­selk­kauk­seen pa­laa­vas­sa Miia Tervon elo­ku­vas­sa

01.02.2024 14:57
Tilaajille
"Siellä tulee koko ajan uutta", rovaniemeläisnuoret kertovat Tiktokin käytöstään – videon muodossa tarjoiltu tieto on nuorille mieluisin

"Siellä tulee koko ajan uutta", ro­va­nie­me­läis­nuo­ret ker­to­vat Tik­to­kin käy­tös­tään – videon muo­dos­sa tar­joil­tu tieto on nuo­ril­le mie­lui­sin

29.01.2024 15:13 1
Tilaajille
Lautapelit pitävät pintansa myös pandemian nostattaman buumin jälkeen – niistä halutaan nyt opetuksellisuutta ja apua ruuturiippuvuuteen

Lau­ta­pe­lit pitävät pin­tan­sa myös pan­de­mian nos­tat­ta­man buumin jälkeen – niistä ha­lu­taan nyt ope­tuk­sel­li­suut­ta ja apua ruu­tu­riip­pu­vuu­teen

27.01.2024 19:00
Oletko kuullut Inarin ohjuksesta? kysyi kaveri baarissa Miia Tervolta – siltä seisomalta elokuvaohjaaja loi tarinan rajoista ja niiden rikkomisesta

Oletko kuullut Inarin oh­juk­ses­ta? kysyi kaveri baa­ris­sa Miia Ter­vol­ta – siltä sei­so­mal­ta elo­ku­va­oh­jaa­ja loi tarinan ra­jois­ta ja niiden rik­ko­mi­ses­ta

25.01.2024 17:30 2
Tilaajille
Reetta Hellgren lähtee Muodin huipulle -kisaan – 33-vuotias löysi markkinaraon drag-artistien näyttävistä asuista

Reetta Hell­gren lähtee Muodin hui­pul­le -kisaan – 33-vuo­tias löysi mark­ki­na­raon drag-ar­tis­tien näyt­tä­vis­tä asuista

24.01.2024 21:26
Tilaajille
Elokuva-arvio: Elämän vaihtelevaa ristiaallokkoa –  sotavuosiin painottuva uusi Myrskyluoto etenee nykien, vaikka Amanda Jansson onnistuu Maijana

Elo­ku­va-ar­vio: Elämän vaih­te­le­vaa ris­ti­aal­lok­koa –  so­ta­vuo­siin pai­not­tu­va uusi Myrs­ky­luo­to etenee nykien, vaikka Amanda Jansson on­nis­tuu Maijana

24.01.2024 15:42
Tilaajille
Kaverusten hullu tempaus: Datsunilla Malagaan ja takaisin Tornioon – autovanhus meinasi sanoa sopimuksensa irti jo Keravalla

Ka­ve­rus­ten hullu tem­paus: Dat­su­nil­la Ma­la­gaan ja ta­kai­sin Tor­nioon – au­to­van­hus meinasi sanoa so­pi­muk­sen­sa irti jo Ke­ra­val­la

23.01.2024 17:30 2
Tilaajille
Vanhemmat
Somekissa Sämpylle tarjottiin töitä uistinpalkalla – eläinvaikuttajien omistajille oudot yhteistyökuviot ovat tuttuja

So­me­kis­sa Säm­pyl­le tar­jot­tiin töitä uis­tin­pal­kal­la – eläin­vai­kut­ta­jien omis­ta­jil­le oudot yh­teis­työ­ku­viot ovat tuttuja

22.01.2024 15:15
Tilaajille
Kemissä kuvattu elokuva Mun kaupunki vie huuruiseen alamaailmaan – ohjaaja poisti elokuvasta varsinaiset maininnat paikkakunnasta

Kemissä kuvattu elokuva Mun kau­pun­ki vie huu­rui­seen ala­maail­maan – ohjaaja poisti elo­ku­vas­ta var­si­nai­set mai­nin­nat paik­ka­kun­nas­ta

17.01.2024 18:12 1
Tilaajille
Kommentti: Mun kaupungissa elokuvassa ei eletä lintukodossa
Kolumni

Kom­ment­ti: Mun kau­pun­gis­sa elo­ku­vas­sa ei eletä lin­tu­ko­dos­sa

17.01.2024 18:16 1
Tilaajille