Viihde
Viimeisin tunti

Pekka Eronen poimii helmiä tv-draa­mois­ta kes­ki­vii­kok­si: Ko­rea­lais­jän­nä­ri jyrää voi­mal­la

16:00
Tilaajille
Viikko

Poliisi ja ri­kol­li­nen ovat kum­pi­kin isää vailla tiis­tain tv-elo­ku­vas­sa

15.06.2021 16:00
Tilaajille

Sikke Sumari ei mieti, us­kal­taa­ko, vaan kiin­nos­taa­ko – Ikä on ollut tv-kas­vol­le este vain Teat­te­ri­kor­kea­kou­luun pyr­kies­sä

15.06.2021 11:13 1
Tilaajille

Hol­ly­wood-stu­dio ra­hoit­taa Jalmari He­lan­de­rin elo­ku­vaa Lapin sodasta

15.06.2021 09:12 1

Nokkela ja hy­ker­ryt­tä­vä so­me­suh­de­sa­tii­ri

14.06.2021 14:56

Lapissa ku­va­taan syys­kuus­sa Jalmari He­lan­de­rin uutta kan­sain­vä­lis­tä toi­min­ta­elo­ku­vaa – Pääosaa täh­dit­tää Peaky Blin­ders -sarjan Paul An­der­son

14.06.2021 15:11
Tilaajille

Loton potti nousi 2,4 mil­joo­naan euroon - ei täys­osu­mia

12.06.2021 22:58
Tilaajille

Eu­ro­jack­po­tis­ta Suomeen 986 000 euron voitto – potti nousi noin 35 mil­joo­naan euroon

11.06.2021 23:35
Tilaajille
Vanhemmat

Epä­var­muu­des­sa elävät Me­ri-La­pin pienet ja suuret ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät - Satama openin lip­pu­kaup­pa käy kuu­ma­na: ih­mi­sil­le on ker­ty­nyt bi­le­tys­pa­tou­mia

09.06.2021 12:39

Epä­on­nis­tu­nut mies pouk­koi­lee tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­sa – 1970-lu­vul­le ei tule ikävä

11.05.2021 16:00
Tilaajille

Opet­ta­ja bongaa lap­si­ne­ron ­per­jan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa – liian in­nos­tu­nut ai­kui­nen voi saada aikaan va­hin­koa

07.05.2021 16:00
Tilaajille

Amat­so­ni­prin­ses­sa tais­to­jen tiel­lä – Wonder Woman joutuu en­sim­mäi­seen maail­man­so­taan

06.05.2021 16:00
Tilaajille

No­mad­land voitti odo­te­tus­ti parhaan elo­ku­van ja oh­jauk­sen Os­ca­rit, muttei put­san­nut koko pal­kin­to­pöy­tää

26.04.2021 08:10
Kolumni

Viikon lo­puk­si: Viih­teen pii­ri­lei­kis­sä tähdet haas­tat­te­le­vat toi­siaan – Eri­tyi­ses­ti MTV Oy:n oh­jel­mis­sa samat esiin­ty­jät kim­poi­le­vat kuin flip­pe­ri­pal­lot toinen tois­ten­sa vie­raik­si

11.04.2021 10:54 4
Tilaajille

Tie­dus­te­lu­pal­ve­lun väki palaa ta­kai­sin – MI5-agent­tien seik­kai­lus­sa vikkelä tempo on us­kot­ta­vuut­ta tär­keäm­pää

28.03.2021 13:00
Tilaajille

Petetyt käyvät vas­tais­kuun, kun py­ra­mi­di­hui­jaus ro­mah­taa niskaan

25.03.2021 16:00
Tilaajille

Louise ryhtyy po­lii­si­mie­hek­si suk­ke­las­sa rans­ka­lais­sar­jas­sa

23.03.2021 16:00
Tilaajille

Te­le­vi­sios­sa maa­nan­tai­na – Soitto on soinut kauan, mutta milloin syn­tyi­vät en­sim­mäi­set ihmisen tuot­ta­mat sä­ve­let?

22.03.2021 16:00
Tilaajille

Pan­de­mia­vuo­si kää­räis­tiin pa­ket­tiin – Rankka vuosi kuvaa epä­tie­toi­suut­ta ja pa­niik­ki­rat­kai­su­ja

11.03.2021 15:42
Tilaajille

Te­le­vi­sios­sa tänään – Chaplin eli kyt­täi­lyn kes­kel­lä

09.03.2021 16:58