Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Viihde
Viikko
Televisiossa sunnuntaina: Historiallinen yhteys puoltaa suolavedeltä tuoksuvaa seikkailua

Te­le­vi­sios­sa sun­nun­tai­na: His­to­rial­li­nen yhteys puoltaa suo­la­ve­del­tä tuok­su­vaa seik­kai­lua

24.10.2021 12:00
Tilaajille
Loton potti kohoaa 2,4 miljoonaan euroon - 84 000 euron voitot Järvenpäähän ja Asikkalaan

Loton potti kohoaa 2,4 mil­joo­naan euroon - 84 000 euron voitot Jär­ven­pää­hän ja Asik­ka­laan

23.10.2021 23:04
Tilaajille
Vihdoin pääsee juhlimaan: Ravintoloiden pikkujoulusesongista on tulossa paikoin ennätysvilkas

Vihdoin pääsee juh­li­maan: Ra­vin­to­loi­den pik­ku­jou­lu­se­son­gis­ta on tulossa paikoin en­nä­tys­vil­kas

23.10.2021 09:44 2
Tilaajille
Eurojackpotin 10,7 miljoonan euron täysosuma Ruotsiin - Suomeen kaksi 107 000 euron pottia

Eu­ro­jack­po­tin 10,7 mil­joo­nan euron täys­osu­ma Ruot­siin - Suomeen kaksi 107 000 euron pottia

22.10.2021 23:00
Tilaajille
Päiväkirja: Minun vain elämääni
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Minun vain elä­mää­ni

22.10.2021 06:00 1
Tilaajille
Arvio: Roni on rikki on aikaansa ja kohdeyleisöönsä osuva elokuva sosiaalisesta mediasta, ystävyydestä ja yksinäisyydestä

Arvio: Roni on rikki on ai­kaan­sa ja koh­de­ylei­söön­sä osuva elokuva so­siaa­li­ses­ta me­dias­ta, ys­tä­vyy­des­tä ja yk­si­näi­syy­des­tä

21.10.2021 21:42
Tilaajille
Arvio:  Tietokoneanimaatiolla luotua mielipuolista monsterimäiskettä

Arvio: Tie­to­ko­ne­ani­maa­tiol­la luotua mie­li­puo­lis­ta mons­te­ri­mäis­ket­tä

21.10.2021 21:40
Arvio: Kuuron perheen laulavasta tyttärestä kertova elokuva tasapainoilee draaman ja komedian välillä

Arvio: Kuuron perheen lau­la­vas­ta tyt­tä­res­tä kertova elokuva ta­sa­pai­noi­lee draaman ja ko­me­dian välillä

21.10.2021 21:40
Tilaajille
Päiväkirja: Paras päätös ikinä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Paras päätös ikinä

21.10.2021 08:22
Tilaajille
Joulukuusi pystytetään kävelykadulle

Jou­lu­kuu­si pys­ty­te­tään kä­ve­ly­ka­dul­le

19.10.2021 14:57
Kuukausi ja vanhemmat
Herkulliset häijyläiset palaavat – sikarikkaiden juonittelu koukutti yllättäen kertaheitolla

Her­kul­li­set häi­jy­läi­set pa­laa­vat – si­ka­rik­kai­den juo­nit­te­lu kou­kut­ti yl­lät­täen ker­ta­hei­tol­la

18.10.2021 16:00
Tilaajille
Sunnuntai-illan leffa kertoo miehestä, joka muistaa Beatlesit

Sun­nun­tai-il­lan leffa kertoo mie­hes­tä, joka muistaa Beat­le­sit

17.10.2021 16:00
Tilaajille
Rikosklassikko päivittää itseään – "Pitkät jäähyväiset ei suostu vanhenemaan", kirjoittaa kriitikko Pekka Eronen

Ri­kos­klas­sik­ko päi­vit­tää itseään – "Pitkät jää­hy­väi­set ei suostu van­he­ne­maan", kir­joit­taa krii­tik­ko Pekka Eronen

15.10.2021 16:00
Tilaajille
Ajatuksia lukeva algoritmi – TikTokissa päätyy nopeasti ahdistavan sisällön pariin, vaikka etsisikin pelkkiä kissavideoita

Aja­tuk­sia lukeva al­go­rit­mi – Tik­To­kis­sa päätyy no­peas­ti ah­dis­ta­van si­säl­lön pariin, vaikka et­si­si­kin pelkkiä kis­sa­vi­deoi­ta

15.10.2021 07:00
Tilaajille
Arvostelu: Lastenleikkejä oman hengen uhalla

Ar­vos­te­lu: Las­ten­leik­ke­jä oman hengen uhalla

15.10.2021 06:15
Tilaajille
Karkuri ehti mukaan natsi-Saksan hulluuteen – Kapteeni-elokuvasta on viihde kaukana

Karkuri ehti mukaan nat­si-Sak­san hul­luu­teen – Kap­tee­ni-elo­ku­vas­ta on viihde kaukana

14.10.2021 16:00
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Jos vaikka katsoisin vielä yhden videon – TikTokin loputon videovirta koukuttaa käyttäjänsä

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Jos vaikka kat­soi­sin vielä yhden videon – Tik­To­kin loputon vi­deo­vir­ta kou­kut­taa käyt­tä­jän­sä

14.10.2021 14:15
Tilaajille
Loton potti kohoaa 12 miljoonaan euroon - Seinäjoelle ja Helsinkiin 107 000 euron voitot

Loton potti kohoaa 12 mil­joo­naan euroon - Sei­nä­joel­le ja Hel­sin­kiin 107 000 euron voitot

10.10.2021 08:53
Tilaajille
Bond, joka päättää kaikki Bondit

Bond, joka päättää kaikki Bondit

07.10.2021 15:31
Vapaalaskijat oppivat maustamaan, kun televisiokokki tuli Kittilään ja kaappasi keittiön

Va­paa­las­ki­jat oppivat maus­ta­maan, kun te­le­vi­sio­kok­ki tuli Kit­ti­lään ja kaap­pa­si keit­tiön

06.10.2021 17:57 2
Tilaajille