kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Viihde
Viimeisin 24 tuntia
Vanhan merikapteenin rakkaustarina kertoo myös vaikeasta isä ja tytär -suhteesta, ja muuta vaihtoehtoa ei oikeastaan ollutkaan kuin sijoittaa elokuva Irlantiin

Vanhan me­ri­kap­tee­nin rak­kaus­ta­ri­na kertoo myös vai­keas­ta isä ja tytär -suh­tees­ta, ja muuta vaih­to­eh­toa ei oi­keas­taan ol­lut­kaan kuin si­joit­taa elokuva Ir­lan­tiin

04.10.2022 17:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Enemmän kuin koskettava romanssi – vanha kapteeni näyttäytyy Klaus Härön teoksessa sekä isänä että puolisona

Elo­ku­va-ar­vio: Enemmän kuin kos­ket­ta­va ro­mans­si – vanha kap­tee­ni näyt­täy­tyy Klaus Härön teok­ses­sa sekä isänä että puo­li­so­na

04.10.2022 14:52
Tilaajille
Kaurismäki toi maailmansa Pariisiin tiistain elokuvassa

Kau­ris­mä­ki toi maail­man­sa Pa­rii­siin tiis­tain elo­ku­vas­sa

04.10.2022 12:00
Tilaajille
Viikko
Vakavasta pojasta sukeutui suosikkikoomikko – "Minulla oli erittäin suuret luulot itsestäni", näyttelijä Ville Myllyrinne muistelee nuoruuden haaveitaan lähteä Amerikkaan ja tulla miljonääriksi

Va­ka­vas­ta pojasta su­keu­tui suo­sik­ki­koo­mik­ko – "Mi­nul­la oli erit­täin suuret luulot it­ses­tä­ni", näyt­te­li­jä Ville Myl­ly­rin­ne muis­te­lee nuo­ruu­den haa­vei­taan lähteä Ame­rik­kaan ja tulla mil­jo­nää­rik­si

02.10.2022 17:00
Tilaajille
Elviksen voimalla vihaa päin – sunnuntain dokumentti Belfastista on vahvasti paikallinen, ja siksi yleispätevä

El­vik­sen voi­mal­la vihaa päin – sun­nun­tain do­ku­ment­ti Bel­fas­tis­ta on vah­vas­ti pai­kal­li­nen, ja siksi yleis­pä­te­vä

02.10.2022 12:00
Tilaajille
Cary G ja Katharine H tykittävät lauantai-iltana 1930-luvun elokuvassa

Cary G ja Kat­ha­ri­ne H ty­kit­tä­vät lauan­tai-il­ta­na 1930-lu­vun elo­ku­vas­sa

01.10.2022 12:00
Tilaajille
Tv-arvio: Poliisin kotipaikalla on väliä

Tv-ar­vio: Po­lii­sin ko­ti­pai­kal­la on väliä

30.09.2022 12:00
Tilaajille
Isoja pieniä uutisia – torstain tanskalaissarja seuraa arkea synnytyssairaalassa

Isoja pieniä uutisia – tors­tain tans­ka­lais­sar­ja seuraa arkea syn­ny­tys­sai­raa­las­sa

29.09.2022 12:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Mielensäpahoittajan harharetki – Mika Kaurismäen elokuvaversiosta uupuvat romaanin mehukkaat käänteet

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jan har­ha­ret­ki – Mika Kau­ris­mäen elo­ku­va­ver­sios­ta uupuvat ro­maa­nin me­huk­kaat kään­teet

27.09.2022 15:20 1
Tilaajille
Turvapaikka löytyi Varsinais-Suomesta – maanantain riipaiseva dokumentti vie katsojan vieraanvaraisiin koteihin

Tur­va­paik­ka löytyi Var­si­nais-Suo­mes­ta – maa­nan­tain rii­pai­se­va do­ku­ment­ti vie kat­so­jan vie­raan­va­rai­siin ko­tei­hin

26.09.2022 12:00
Tilaajille
Hämärää peliä länsinaapurissa – sunnuntain elokuva muistelee 1990-luvun Ruotsia ja vedonlyöntiä

Hämärää peliä län­si­naa­pu­ris­sa – sun­nun­tain elokuva muis­te­lee 1990-lu­vun Ruotsia ja ve­don­lyön­tiä

25.09.2022 12:00
Tilaajille
Menneisyyden miehet tekevät keikkaa lauantai-illan elokuvassa

Men­nei­syy­den miehet tekevät keikkaa lauan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

24.09.2022 12:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen Maikku Jokela-Räsänen kertoo olevansa meedio, jolta ihmiset pyytävät apua, kun he haluavat yhteyden kuolleeseen läheiseen

Ro­va­nie­me­läi­nen Maikku Jo­ke­la-Rä­sä­nen kertoo ole­van­sa meedio, jolta ihmiset pyy­tä­vät apua, kun he ha­lua­vat yh­tey­den kuol­lee­seen lä­hei­seen

23.09.2022 17:00 9
Tilaajille
Suuri Seikkailu teki Posiosta kihisevän kuuman hermokeskuksen – muistatko vielä tutun sloganin, johon tv:ssä pyörineet jaksot päättyivät?

Suuri Seik­kai­lu teki Po­sios­ta ki­hi­se­vän kuuman her­mo­kes­kuk­sen – muis­tat­ko vielä tutun slo­ga­nin, johon tv:ssä pyö­ri­neet jaksot päät­tyi­vät?

23.09.2022 10:03 4
Tilaajille
Danny kiersi Viimeisen illan merkeissä jo vuonna 2019, mutta niin vain kävi, että musiikkineuvos on taas tien päällä

Danny kiersi Vii­mei­sen illan mer­keis­sä jo vuonna 2019, mutta niin vain kävi, että mu­siik­ki­neu­vos on taas tien päällä

22.09.2022 17:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Kuin kirje ystävältä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kuin kirje ys­tä­väl­tä

22.09.2022 05:00
Tilaajille
Äidillä ja tyttärellä on omat totuudet keskiviikon ranskalaiselokuvassa

Äidillä ja tyt­tä­rel­lä on omat to­tuu­det kes­ki­vii­kon rans­ka­lais­elo­ku­vas­sa

21.09.2022 12:00
Tilaajille
Ketä kiinnostaa kuvaamasi keikkavideo? Ole läsnä, älä kerro olevasi paikalla
Kolumni

Ketä kiin­nos­taa ku­vaa­ma­si keik­ka­vi­deo? Ole läsnä, älä kerro olevasi pai­kal­la

21.09.2022 07:00 6
Tilaajille
Johtajan päiväunet keräävät kansaa seuraajiksi tiistain kotimaisessa elokuvassa

Joh­ta­jan päi­vä­unet ke­rää­vät kansaa seu­raa­jik­si tiis­tain ko­ti­mai­ses­sa elo­ku­vas­sa

20.09.2022 12:00
Tilaajille
Malmön inhimilliset poliisit jatkavat maanantain sulavassa tv-sarjassa

Malmön in­hi­mil­li­set po­lii­sit jat­ka­vat maa­nan­tain su­la­vas­sa tv-sar­jas­sa

19.09.2022 12:41
Tilaajille