Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Haa­pa­ran­ta­lai­ses­ta Ida Kar­kiai­ses­ta tulee Ruotsin si­vii­li­mi­nis­te­ri

Haaparantalainen ottaa johdettavakseen hallituksen yhteistyön kuntiin ja alueille

Haaparantalainen valtiopäiväedustaja Ida Karkiainen on mukana Magdalena Anderssonin uudessa vähemmistöhallituksessa.

Sosiaalidemokraattien pohjoisen edustaja Karkiainen nimitetään siviiliministeriksi eli valtioneuvokseksi, joka vastaa jatkossa Ruotsin hallituksen työstä kuntiin ja alueille.