Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sodankylän kunnanhallitus
Sodankylän kunnanhallitus esittää Vaalajärven koululle jatkoa ainakin elokuuhun 2023 saakka

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus esittää Vaa­la­jär­ven kou­lul­le jatkoa ainakin elo­kuu­hun 2023 saakka

07.10.2021 14:58 1
Tilaajille
Sodankylä valmistautuu Sakatin kaivoshankkeeseen – kaavavalmisteluita nähtäville

So­dan­ky­lä val­mis­tau­tuu Sakatin kai­vos­hank­kee­seen – kaa­va­val­mis­te­lui­ta näh­tä­vil­le

16.02.2021 21:22
Tilaajille
Kunnanhallitus jättää Sodankylän uuden kunnanjohtajan valinnan valtuustolle

Kun­nan­hal­li­tus jättää So­dan­ky­län uuden kun­nan­joh­ta­jan va­lin­nan val­tuus­tol­le

10.11.2020 08:02 1
Tilaajille
Petri Härköstä esitetään Sodankylän uudeksi kunnanjohtajaksi

Petri Här­kös­tä esi­te­tään So­dan­ky­län uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si

06.11.2020 11:11
Tilaajille

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jak­si 13 hakijaa

09.10.2020 12:56
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus pudotti kouluverkon talouspaketista – lisäselvityksiä tarvitaan

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus pudotti kou­lu­ver­kon ta­lous­pa­ke­tis­ta – li­sä­sel­vi­tyk­siä tar­vi­taan

31.08.2020 21:42
Tilaajille
Oikaisuvaatimus Sodankylän kunnanjohtajan erottamisasiassa hylättiin

Oi­kai­su­vaa­ti­mus So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jan erot­ta­mis­asias­sa hy­lät­tiin

20.08.2020 13:25
Tilaajille
Sodankylä hakee lakiapua kunnanjohtajan eroamisasiassa – "puheenjohtaja Mikko Pyhäjärvi ei edustanut koko kunnanhallitusta"

So­dan­ky­lä hakee la­ki­apua kun­nan­joh­ta­jan eroa­mis­asias­sa – "pu­heen­joh­ta­ja Mikko Py­hä­jär­vi ei edus­ta­nut koko kun­nan­hal­li­tus­ta"

02.07.2020 15:51 3
Tilaajille
Sodankylän irtisanoutunut kunnanjohtaja jättää hyvästinsä – Lue kuntalaisille kirjoitettu koskettava kirje tästä

So­dan­ky­län ir­ti­sa­nou­tu­nut kun­nan­joh­ta­ja jättää hy­väs­tin­sä – Lue kun­ta­lai­sil­le kir­joi­tet­tu kos­ket­ta­va kirje tästä

02.07.2020 14:15 3
Tilaajille
Sodankylän uuden kunnanjohtajan haku käynnistynee syksyllä – "Ei voi pedata kenellekään, kun haku on julkinen", sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja

So­dan­ky­län uuden kun­nan­joh­ta­jan haku käyn­nis­ty­nee syk­syl­lä – "Ei voi pedata ke­nel­le­kään, kun haku on jul­ki­nen", sanoo kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

22.06.2020 16:46
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtajan työstä irtisanoutunut Kirsi Virtanen: Olen ollut täällä onnellinen

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jan työstä ir­ti­sa­nou­tu­nut Kirsi Vir­ta­nen: Olen ollut täällä on­nel­li­nen

09.06.2020 16:50 3
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtaja haluaa purkaa uuden talous- ja hallintojohtajan työsuhteen

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja haluaa purkaa uuden talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jan työ­suh­teen

27.05.2020 16:50
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus sai luottamuksen – erottamista valmistelevaa valiokuntaa ei perusteta

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus sai luot­ta­muk­sen – erot­ta­mis­ta val­mis­te­le­vaa va­lio­kun­taa ei pe­rus­te­ta

30.04.2020 09:09
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallituksen erottamisasia valtuuston käsiteltäväksi

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­asia val­tuus­ton kä­si­tel­tä­väk­si

31.03.2020 12:19
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallituksen erottamista pohtivat kokoukset siirtyvät

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­ta poh­ti­vat ko­kouk­set siir­ty­vät

17.03.2020 10:22
Tilaajille