So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­asia val­tuus­ton kä­si­tel­tä­väk­si

Kunnanhallitus ei noudattanut valtuuston poliittista ohjausta tuulivoima-asiassa. Kahdeksan valtuutettua esitti kunnanhallituksen luottamuksen mittaamista.

Sodankylän kunnanviraston piha oli täynnä autoja valtuuston käsitellessä tuulivoimapuistoasiaa helmikuussa. Valtuusto halusi, että maakuntakaavan lausuntoon merkitään Sodankylästä 11 tuulivoimapotentiaalista aluetta.
Sodankylän kunnanviraston piha oli täynnä autoja valtuuston käsitellessä tuulivoimapuistoasiaa helmikuussa. Valtuusto halusi, että maakuntakaavan lausuntoon merkitään Sodankylästä 11 tuulivoimapotentiaalista aluetta.
Kuva: Elina Melamies

Sodankylän kunnanhallitus laittoi erottamisasiansa eteenpäin valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus päätti asiasta kokouksessaan maanantaina kunnanjohtaja Kirsi Virtasen esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se asettaa keskuudestaan tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista koskevaa asiaa, valitsee valiokuntaan viidestä seitsemään varajäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet, ja nimeää valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.