Ukrainan sota: Ze­lens­kyi vaatii li­sä­pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le ydin­voi­ma­lan tu­lit­ta­mi­sen vuoksi

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Tilaajille

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­asia val­tuus­ton kä­si­tel­tä­väk­si

Kunnanhallitus ei noudattanut valtuuston poliittista ohjausta tuulivoima-asiassa. Kahdeksan valtuutettua esitti kunnanhallituksen luottamuksen mittaamista.

Sodankylän kunnanhallitus laittoi erottamisasiansa eteenpäin valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus päätti asiasta kokouksessaan maanantaina kunnanjohtaja Kirsi Virtasen esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se asettaa keskuudestaan tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista koskevaa asiaa, valitsee valiokuntaan viidestä seitsemään varajäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet, ja nimeää valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.