lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Nuttion tuulipuistohanke
Sodankylän kunnanhallitus sai luottamuksen – erottamista valmistelevaa valiokuntaa ei perusteta

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus sai luot­ta­muk­sen – erot­ta­mis­ta val­mis­te­le­vaa va­lio­kun­taa ei pe­rus­te­ta

30.04.2020 09:09
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallituksen erottamisasia valtuuston käsiteltäväksi

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­asia val­tuus­ton kä­si­tel­tä­väk­si

31.03.2020 12:19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pai­kal­li­sia on kuun­nel­ta­va

12.03.2020 05:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nuttion kaa­voit­ta­mi­nen ei tuo kun­nal­le tuloja

10.03.2020 15:40
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus: Nuttion alue ilman tuulivoimaa – neuvotteluryhmä tuulivoimahankkeiden esikäsittelyyn

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus: Nuttion alue ilman tuu­li­voi­maa – neu­vot­te­lu­ryh­mä tuu­li­voi­ma­hank­kei­den esi­kä­sit­te­lyyn

10.03.2020 14:51
Tilaajille
Sodankylän valtuusto näytti vihreää valoa tuulivoimalle: Kaikki yksitoista tuulivoimapotentiaalista aluetta halutaan maakuntakaavaan

So­dan­ky­län val­tuus­to näytti vihreää valoa tuu­li­voi­mal­le: Kaikki yk­si­tois­ta tuu­li­voi­ma­po­ten­tiaa­lis­ta aluetta ha­lu­taan maa­kun­ta­kaa­vaan

27.02.2020 21:37
Tilaajille
Lukijalta: Pikavipillä pinteestä porollisten kustannuksella?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­ka­vi­pil­lä pin­tees­tä po­rol­lis­ten kus­tan­nuk­sel­la?

25.02.2020 08:06
Tilaajille