kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Nuttion tuulipuistohanke
Sodankylän kunnanhallitus sai luottamuksen – erottamista valmistelevaa valiokuntaa ei perusteta

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus sai luot­ta­muk­sen – erot­ta­mis­ta val­mis­te­le­vaa va­lio­kun­taa ei pe­rus­te­ta

30.04.2020 09:09
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallituksen erottamisasia valtuuston käsiteltäväksi

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­asia val­tuus­ton kä­si­tel­tä­väk­si

31.03.2020 12:19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pai­kal­li­sia on kuun­nel­ta­va

12.03.2020 05:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nuttion kaa­voit­ta­mi­nen ei tuo kun­nal­le tuloja

10.03.2020 15:40
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus: Nuttion alue ilman tuulivoimaa – neuvotteluryhmä tuulivoimahankkeiden esikäsittelyyn

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus: Nuttion alue ilman tuu­li­voi­maa – neu­vot­te­lu­ryh­mä tuu­li­voi­ma­hank­kei­den esi­kä­sit­te­lyyn

10.03.2020 14:51
Tilaajille
Sodankylän valtuusto näytti vihreää valoa tuulivoimalle: Kaikki yksitoista tuulivoimapotentiaalista aluetta halutaan maakuntakaavaan

So­dan­ky­län val­tuus­to näytti vihreää valoa tuu­li­voi­mal­le: Kaikki yk­si­tois­ta tuu­li­voi­ma­po­ten­tiaa­lis­ta aluetta ha­lu­taan maa­kun­ta­kaa­vaan

27.02.2020 21:37
Tilaajille
Lukijalta: Pikavipillä pinteestä porollisten kustannuksella?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­ka­vi­pil­lä pin­tees­tä po­rol­lis­ten kus­tan­nuk­sel­la?

25.02.2020 08:06
Tilaajille