Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­ja teki työ­suo­je­luil­moi­tuk­sen: Mauri Posio katsoo, että on­gel­mien sel­vit­tä­mi­seen tar­vi­taan ul­ko­puo­lis­ta apua

Posio ei lähde arvailemaan, miten pitkään työsuojeluilmoitusta käsitellään.

Keminmaan kunnan työilmapiiriongelmista on jätetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon työsuojeluilmoitus. Ilmoituksen on tehnyt kunnanjohtaja Mauri Posio.

Kunnanjohtajan mielestä kunnanhallituksen toimet eivät ole riittäviä kunnassa ilmenneen työturvallisuusongelman poistamiseen.