pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kolttasaamelaiset
Milloin viimeksi ajattelit kolttia – tai batwoja?
Kolumni

Milloin vii­mek­si ajat­te­lit kolttia – tai bat­wo­ja?

14.11.2023 07:42 8
Elokuva-arvio: Kansa, jonka juuret katkottiin — Katja Gauriloffin koltansaamenkielinen elokuva on kuulaan runollinen kuvaus synkästä historiasta

Elo­ku­va-ar­vio: Kansa, jonka juuret kat­kot­tiin — Katja Gau­ri­lof­fin kol­tan­saa­men­kie­li­nen elokuva on kuulaan ru­nol­li­nen kuvaus syn­käs­tä his­to­rias­ta

25.10.2023 16:09
Tilaajille
Katja Gauriloffin uusi elokuva Je'vida ottaa mustavalkoisuuden takaisin saamelaisille – ensimmäinen koltankielinen fiktioelokuva saa ensi-iltansa perjantaina

Katja Gau­ri­lof­fin uusi elokuva Je'vida ottaa mus­ta­val­koi­suu­den ta­kai­sin saa­me­lai­sil­le – en­sim­mäi­nen kol­tan­kie­li­nen fik­tio­elo­ku­va saa en­si-il­tan­sa per­jan­tai­na

19.10.2023 09:00
Tilaajille
Je’vida on elokuva äidinkielettömyyden traumoista

Je’vida on elokuva äi­din­kie­let­tö­myy­den trau­mois­ta

13.10.2023 09:01
Kolttien luottamusmiesvaaliluettelosta jäivät pois henkilötietonsa salanneet ihmiset

Kolt­tien luot­ta­mus­mies­vaa­li­luet­te­los­ta jäivät pois hen­ki­lö­tie­ton­sa sa­lan­neet ihmiset

06.10.2023 16:41 4
Tilaajille
Kolttasaamelaisen Näätämön siidan historiaan lisävalaistusta paikallisten avulla – vanhan hautausmaan todettiin pysyneen koskemattomana

Kolt­ta­saa­me­lai­sen Nää­tä­mön siidan his­to­riaan li­sä­va­lais­tus­ta pai­kal­lis­ten avulla – vanhan hau­taus­maan to­det­tiin py­sy­neen kos­ke­mat­to­ma­na

04.09.2023 21:36 7
Tilaajille
Koltansaamen kieli kuuluu ensi kertaa valkokankaalla – ensimmäinen koltansaamenkielinen näytelmäelokuva saa Suomen ensi-iltansa lokakuussa

Kol­tan­saa­men kieli kuuluu ensi kertaa val­ko­kan­kaal­la – en­sim­mäi­nen kol­tan­saa­men­kie­li­nen näy­tel­mä­elo­ku­va saa Suomen en­si-il­tan­sa lo­ka­kuus­sa

11.08.2023 16:29
Tilaajille
Historian ensimmäinen koltansaamenkielinen elokuva Je’vida saapuu valkokankaille syksyllä, maailmanensi-ilta koetaan kesäkuussa New Yorkissa

His­to­rian en­sim­mäi­nen kol­tan­saa­men­kie­li­nen elokuva Je’vida saapuu val­ko­kan­kail­le syk­syl­lä, maail­man­en­si-il­ta koetaan ke­sä­kuus­sa New Yor­kis­sa

19.04.2023 08:00
Tilaajille
Kolttien kyläkokouksessa valmistaudutaan tuleviin luottamusmiesvaaleihin

Kolt­tien ky­lä­ko­kouk­ses­sa val­mis­tau­du­taan tu­le­viin luot­ta­mus­mies­vaa­lei­hin

24.02.2023 13:31
Tilaajille
Saamelaiskäräjälakiesitys ei loukkaa vähemmistöjä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­esi­tys ei loukkaa vä­hem­mis­tö­jä

18.11.2022 04:30
Tilaajille
Itkuvirret ja uskonto yhdistävät kolttia ja karjalaisia – konsertti Inarissa on muusikoiden ensimmäinen iso ponnistus

It­ku­vir­ret ja uskonto yh­dis­tä­vät kolttia ja kar­ja­lai­sia – kon­sert­ti Ina­ris­sa on muu­si­koi­den en­sim­mäi­nen iso pon­nis­tus

02.11.2022 17:29 2
Tilaajille
Viikon kuva: Viimein haudan lepoon
Kolumni

Viikon kuva: Viimein haudan lepoon

11.08.2022 20:28
Tilaajille
Pitkän matkan tehneet saamelaisvainajien jäänteet pääsivät takaisin haudan lepoon – Inarissa ja Utsjoella järjestetyt uudelleen hautaukset toivat vanhat vääryydet näkyviin

Pitkän matkan tehneet saa­me­lais­vai­na­jien jään­teet pää­si­vät ta­kai­sin haudan lepoon – Ina­ris­sa ja Uts­joel­la jär­jes­te­tyt uu­del­leen hau­tauk­set toivat vanhat vää­ryy­det nä­ky­viin

10.08.2022 09:59 2
Tilaajille
Isä Rauno kritisoi Venäjän patriarkkaa, avaa kirkon ja kolttien suhdetta ja unelmoi Kreikasta – Ivalon pappi vaihtuu yli kymmenen vuoden jälkeen

Isä Rauno kri­ti­soi Venäjän pat­riark­kaa, avaa kirkon ja kolt­tien suh­det­ta ja unelmoi Krei­kas­ta – Ivalon pappi vaihtuu yli kym­me­nen vuoden jälkeen

07.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Ensimmäinen koltansaamenkielinen elokuva kuvataan Sevettijärvellä: Je'vida on iso kulttuurinen ponnistus

En­sim­mäi­nen kol­tan­saa­men­kie­li­nen elokuva ku­va­taan Se­vet­ti­jär­vel­lä: Je'vida on iso kult­tuu­ri­nen pon­nis­tus

29.07.2022 17:55
Tilaajille
Haavat olivat niin syviä, ettei niille löytynyt kieltä – kirjailija Katri Rauanjoki aikoi kirjoittaa saamelaisten asuntolatraumoista, mutta päätyikin kuvaamaan kolttien nykypäivää

Haavat olivat niin syviä, ettei niille löy­ty­nyt kieltä – kir­jai­li­ja Katri Rauan­jo­ki aikoi kir­joit­taa saa­me­lais­ten asun­to­lat­rau­mois­ta, mutta pää­tyi­kin ku­vaa­maan kolt­tien ny­ky­päi­vää

05.02.2022 17:00 5
Tilaajille
Kolttasaamelaiset tekivät kirjan katrilliperinteestään – Sevettijärven kolttakatrillin ohjeet ja nuotit julkaistaan ensi kertaa

Kolt­ta­saa­me­lai­set tekivät kirjan kat­ril­li­pe­rin­tees­tään – Se­vet­ti­jär­ven kolt­ta­kat­ril­lin ohjeet ja nuotit jul­kais­taan ensi kertaa

03.02.2022 20:00 2
Tilaajille
Koltankielinen aapinen on suuren ilon aihe koko yhteisölle

Kol­tan­kie­li­nen aapinen on suuren ilon aihe koko yh­tei­söl­le

16.12.2021 20:34 3
Tilaajille
Siidassa tehdään työtä, joka tuntuu siltä kuin joka päivä olisi joulu – Saamelaismuseo Siidassa avataan paketteja, jotka sisältävät Kansallismuseolta palautuvia esineitä

Sii­das­sa tehdään työtä, joka tuntuu siltä kuin joka päivä olisi joulu – Saa­me­lais­mu­seo Sii­das­sa avataan pa­ket­te­ja, jotka si­säl­tä­vät Kan­sal­lis­mu­seol­ta pa­lau­tu­via esi­nei­tä

22.10.2021 18:00 1
Tilaajille
Kolttasaamelaiset ja Pyhittäjä Trifon -näyttely avataan suorassa lähetyksessä

Kolt­ta­saa­me­lai­set ja Py­hit­tä­jä Trifon -näyt­te­ly avataan suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä

25.05.2021 17:00 1
Tilaajille