Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Kempele
Liuta rakennusyhtiö Lehdon tytäryhtiöitä hakeutuu konkurssiin – toiminnan jatkamiseen ei ole enää riittävää rahoitusta

Liuta ra­ken­nus­yh­tiö Lehdon ty­tär­yh­tiöi­tä ha­keu­tuu kon­kurs­siin – toi­min­nan jat­ka­mi­seen ei ole enää riit­tä­vää ra­hoi­tus­ta

06.02.2024 10:25 1
Yli miljoona tuntia Kalle Päätaloa korville – Fanit odottavat massiivisen Iijoki-sarjan uusia äänikirjoja malttamattomina

Yli mil­joo­na tuntia Kalle Pää­ta­loa kor­vil­le – Fanit odot­ta­vat mas­sii­vi­sen Ii­jo­ki-sar­jan uusia ää­ni­kir­jo­ja malt­ta­mat­to­mi­na

24.01.2024 17:34
Tilaajille
Joulumuori on itsenäinen jouluhenkilö eikä mikään joulupukin jatke – "Joulupukin nostaminen jalustalle ei ole tätä päivää"

Jou­lu­muo­ri on it­se­näi­nen jou­lu­hen­ki­lö eikä mikään jou­lu­pu­kin jatke – "Jou­lu­pu­kin nos­ta­mi­nen ja­lus­tal­le ei ole tätä päivää"

24.12.2023 05:00 7
Tilaajille
Analyytikko rakennusyhtiö Lehto Groupista: Konkurssi näyttää todennäköisimmältä vaihtoehdolta

Ana­lyy­tik­ko ra­ken­nus­yh­tiö Lehto Grou­pis­ta: Kon­kurs­si näyttää to­den­nä­köi­sim­mäl­tä vaih­to­eh­dol­ta

19.12.2023 19:58
Tilaajille
Rakennusyhtiö Lehto pahoissa talousvaikeuksissa – tytäryhtiöiden myynti karahti kiville

Ra­ken­nus­yh­tiö Lehto pa­hois­sa ta­lous­vai­keuk­sis­sa – ty­tär­yh­tiöi­den myynti karahti kiville

19.12.2023 11:35
Tilaajille
Joulumuori HERO

Jou­lu­muo­ri HERO

12.12.2023 14:00
Tilaajille
Lääkäri tyrmistyi: vastaanotolle tulee jo alle 20-vuotiaita pitkäaikaisunettomia – Maria Myllymäen univaikeuksiin löytyi yllättävä helpotus

Lääkäri tyr­mis­tyi: vas­taan­otol­le tulee jo alle 20-vuo­tiai­ta pit­kä­ai­kais­unet­to­mia – Maria Myl­ly­mäen uni­vai­keuk­siin löytyi yl­lät­tä­vä hel­po­tus

29.10.2023 10:55 1
Tilaajille
Mattoveitsimiehelle vankeutta kaupan ryöstöstä Kempeleessä – anasti tupakkatuotteita, mutta unohti ryöstörahat myymälään

Mat­to­veit­si­mie­hel­le van­keut­ta kaupan ryös­tös­tä Kem­pe­lees­sä – anasti tu­pak­ka­tuot­tei­ta, mutta unohti ryös­tö­ra­hat myy­mä­lään

05.10.2023 13:05
Tilaajille
Tyttöjen kepparointia vähätellään, mutta harrastajat ottavat sillä tilaa itselleen  – Keppihevoset antavat potkua itsetunnolle

Tyt­tö­jen kep­pa­roin­tia vä­hä­tel­lään, mutta har­ras­ta­jat ottavat sillä tilaa it­sel­leen – Kep­pi­he­vo­set antavat potkua it­se­tun­nol­le

04.10.2023 17:30
Tilaajille
Kempeleessä oli torstai-iltana karhu asuinalueella

Kem­pe­lees­sä oli tors­tai-il­ta­na karhu asuin­alueel­la

11.08.2023 10:12 3
Rodoksen lisäksi myös muualla Etelä-Euroopassa palaa – kempeleläispariskunta Kroatian maastopalojen liepeillä: "Näin liekit hotellin käytävän päästä"

Ro­dok­sen lisäksi myös muualla Ete­lä-Eu­roo­pas­sa palaa – kem­pe­le­läis­pa­ris­kun­ta Kroa­tian maas­to­pa­lo­jen lie­peil­lä: "Näin liekit ho­tel­lin käy­tä­vän päästä"

26.07.2023 14:14
Tilaajille
Varusmiehiä kuljettaneen tulipalobussin ovet aukesivat maanantain testissä – matkustajat saivat viiltohaavoja särjettyään ilmeisesti väärän ikkunan

Va­rus­mie­hiä kul­jet­ta­neen tu­li­pa­lo­bus­sin ovet au­ke­si­vat maa­nan­tain tes­tis­sä – mat­kus­ta­jat saivat viil­to­haa­vo­ja sär­jet­tyään il­mei­ses­ti väärän ikkunan

18.07.2023 07:45
Tilaajille
Varusmiesten linja-auto syttyi palamaan Pohjantiellä sunnuntaina – ovet eivät auenneet, ja autossa olleet pakenivat rikkomalla ikkunat

Va­rus­mies­ten lin­ja-au­to syttyi pa­la­maan Poh­jan­tiel­lä sun­nun­tai­na – ovet eivät auen­neet, ja autossa olleet pa­ke­ni­vat rik­ko­mal­la ikkunat

17.07.2023 16:15 7
Tilaajille
Maija Karvosen ilmaiset polkujuoksukurssit täyttyvät nopeasti – Näistä syistä poluilla on parempi juosta kuin pururadalla

Maija Kar­vo­sen il­mai­set pol­ku­juok­su­kurs­sit täyt­ty­vät no­peas­ti – Näistä syistä po­luil­la on parempi juosta kuin pu­ru­ra­dal­la

02.06.2023 12:29
Tilaajille
Oulun kouluissa testattiin paikallista ADHD:n paljastavaa keksintöä – opettajat yllättyivät tuloksista

Oulun kou­luis­sa tes­tat­tiin pai­kal­lis­ta ADHD:n pal­jas­ta­vaa kek­sin­töä – opet­ta­jat yl­lät­tyi­vät tu­lok­sis­ta

30.05.2023 20:30
Tilaajille
Suomi on poikkeusmaa, siksi nämä kolmikymppiset uhraavat vapaa-aikansa sotataitojen parissa – Mitä Jenni Rossi ja Matti Karjala ajattelevat isänmaallisuudesta, entä tappamisesta?

Suomi on poik­keus­maa, siksi nämä kol­mi­kymp­pi­set uh­raa­vat va­paa-ai­kan­sa so­ta­tai­to­jen parissa – Mitä Jenni Rossi ja Matti Karjala ajat­te­le­vat isän­maal­li­suu­des­ta, entä tap­pa­mi­ses­ta?

07.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Laulu ja ilosanoman odottaminen täyttävät ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvan Tiina Hynninen-Lahdenperän pääsiäisen – "En lapsena aina edes hahmottanut, missä kulkee kodin ja kirkon raja"

Laulu ja ilo­sa­no­man odot­ta­mi­nen täyt­tä­vät or­to­dok­si­seen seu­ra­kun­taan kuu­lu­van Tiina Hyn­ni­nen-Lah­den­pe­rän pää­siäi­sen – "En lapsena aina edes hah­mot­ta­nut, missä kulkee kodin ja kirkon raja"

07.04.2023 16:17
Tilaajille
Polar aloittaa koko Suomen henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut – "Tarvittavat säästöt on tarkoitus toteuttaa ensisijaisesti lomautusten avulla, muitakin toimenpiteitä harkitaan"

Polar aloit­taa koko Suomen hen­ki­lös­töä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut – "­Tar­vit­ta­vat säästöt on tar­koi­tus to­teut­taa en­si­si­jai­ses­ti lo­mau­tus­ten avulla, mui­ta­kin toi­men­pi­tei­tä har­ki­taan"

16.03.2023 17:12 2
Lehdon aliurakoitsija suivaantui maksuviivästyksiin ja sanoo kempeleläisyhtiön kärsivän kassavajeesta – Talousjohtaja: Lehto harkitsee konsernin osien myymistä tai yhdistymistä toiseen toimijaan

Lehdon ali­ura­koit­si­ja sui­vaan­tui mak­su­vii­väs­tyk­siin ja sanoo kem­pe­le­läis­yh­tiön kär­si­vän kas­sa­va­jees­ta – ­Ta­lous­joh­ta­ja: Lehto har­kit­see kon­ser­nin osien myy­mis­tä tai yh­dis­ty­mis­tä toiseen toi­mi­jaan

08.03.2023 18:00
Tilaajille
Kauppakeskuksen parkkipaikan kaivosta tuli yli 31 miljoonaa näyttökertaa rohmunnut somehitti – videon arkkitehti: "Olen vain putkimies"

Kaup­pa­kes­kuk­sen park­ki­pai­kan kai­vos­ta tuli yli 31 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa roh­mun­nut so­me­hit­ti – videon ark­ki­teh­ti: "Olen vain put­ki­mies"

04.02.2023 14:23
Tilaajille