Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Irlanti
Päiväkirja: Irlantilaiseen vankilaan kahdeksalla eurolla
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ir­lan­ti­lai­seen van­ki­laan kah­dek­sal­la eurolla

05.12.2022 06:00
Tilaajille
Levyarvio: Iiripubin iltapäivä ja kaipuu vihreille niityille – Brighidin julkaisema Lapin ensimmäinen irkkulevy kulkee perinteen lempeämpää laitaa

Le­vyar­vio: Ii­ri­pu­bin il­ta­päi­vä ja kaipuu vih­reil­le nii­tyil­le – B­rig­hi­din jul­kai­se­ma Lapin en­sim­mäi­nen irk­ku­le­vy kulkee pe­rin­teen lem­peäm­pää laitaa

15.11.2022 13:00
Tilaajille
Vanhan merikapteenin rakkaustarina kertoo myös vaikeasta isä ja tytär -suhteesta, ja muuta vaihtoehtoa ei oikeastaan ollutkaan kuin sijoittaa elokuva Irlantiin

Vanhan me­ri­kap­tee­nin rak­kaus­ta­ri­na kertoo myös vai­keas­ta isä ja tytär -suh­tees­ta, ja muuta vaih­to­eh­toa ei oi­keas­taan ol­lut­kaan kuin si­joit­taa elokuva Ir­lan­tiin

04.10.2022 17:00
Tilaajille
Helmarien MM-unelma vaatii voiton Irlannissa: "Olemme olleet ennenkin tiukoissa paikoissa, jotka on kestetty hyvin"

Hel­ma­rien MM-unel­ma vaatii voiton Ir­lan­nis­sa: "Olemme olleet en­nen­kin tiu­kois­sa pai­kois­sa, jotka on kes­tet­ty hyvin"

31.08.2022 17:54
Irlanti tuo takaisin liikkumisrajoitukset koronan takia – kodista pääsee viiden kilometrin päähän

Irlanti tuo ta­kai­sin liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set koronan takia – kodista pääsee viiden ki­lo­met­rin päähän

20.10.2020 13:49
Kaljanjanoisella on 105 minuuttia aikaa, mutta vain jos ruokailee – Irlannin pubit avautuivat uusilla säännöillä

Kal­jan­ja­noi­sel­la on 105 mi­nuut­tia aikaa, mutta vain jos ruo­kai­lee – Ir­lan­nin pubit avau­tui­vat uusilla sään­nöil­lä

08.07.2020 07:00
Rovaniemen Arktikumin lasiputki valaistaan vihreäksi

Ro­va­nie­men Ark­ti­ku­min la­si­put­ki va­lais­taan vih­reäk­si

13.03.2020 17:25
Tilaajille
"Moni entinen vanki haluaa tilanteensa vuoksi takaisin vankilaan" – Irlannissa on asuntokriisi ja se vie myös tavallisia ihmisiä kadulle

"Moni entinen vanki haluaa ti­lan­teen­sa vuoksi ta­kai­sin van­ki­laan" – Ir­lan­nis­sa on asun­to­krii­si ja se vie myös ta­val­li­sia ihmisiä kadulle

08.03.2020 19:27
Tilaajille
Analyysi: Irlannin tämänpäiväisissä parlamenttivaaleissa sihisee protestipommi

Ana­lyy­si: Ir­lan­nin tä­män­päi­väi­sis­sä par­la­ment­ti­vaa­leis­sa sihisee pro­tes­ti­pom­mi

08.02.2020 06:30
Tilaajille
EU:n ulkoraja uhkaa rakentua keskelle Jonesborough'ta – Irlantien vielä näkymättömällä rajalla asukkaat pelkäävät brexitin jakavan heidän kotinsa kahtia

EU:n ul­ko­ra­ja uhkaa ra­ken­tua kes­kel­le Jo­nes­bo­rough'ta – Ir­lan­tien vielä nä­ky­mät­tö­mäl­lä rajalla asuk­kaat pel­kää­vät bre­xi­tin jakavan heidän kotinsa kahtia

11.12.2019 06:30
Tilaajille
Suositun Stardust-yökerhon palo jätti lähtemättömät arvet – tapasimme omaisia, jotka hakevat yhä oikeutta: "Sisareni eivät tulleet koskaan enää kotiin"

Suo­si­tun Star­dust-yö­ker­hon palo jätti läh­te­mät­tö­mät arvet – ta­pa­sim­me omai­sia, jotka hakevat yhä oi­keut­ta: "Si­sa­re­ni eivät tulleet koskaan enää kotiin"

26.10.2019 08:01
Tilaajille
Näkökulma: Irlannin talousliito tyrehtyy brexitiin vaikka sopu tulisi – Brexitin ennustetaan vievän Irlannista jopa 80 000 työpaikkaa
Kolumni

Nä­kö­kul­ma: Ir­lan­nin ta­lous­lii­to ty­reh­tyy bre­xi­tiin vaikka sopu tulisi – Bre­xi­tin en­nus­te­taan vievän Ir­lan­nis­ta jopa 80 000 työ­paik­kaa

24.10.2019 12:09
Johnson sanoo brexitistä seuraavan tarkastuksia Irlannin rajalle, Irlanti tyrmää ajatuksen

Johnson sanoo bre­xi­tis­tä seu­raa­van tar­kas­tuk­sia Ir­lan­nin ra­jal­le, Irlanti tyrmää aja­tuk­sen

01.10.2019 13:19
Kolumni

Irlanti ih­met­te­lee maan en­sim­mäis­tä "kään­teis­tä lim­sa-au­to­maat­tia"

01.10.2019 09:42
Lapsesta asti IRA:ssa taistellut Frankie Quinn: Brexit voi yhdistää Irlannin, mutta maltti on tärkeää – "Olisi hullua lähteä hakemaan sitä väkivalloin"

Lap­ses­ta asti IRA:ssa tais­tel­lut Frankie Quinn: Brexit voi yh­dis­tää Ir­lan­nin, mutta maltti on tärkeää – "Olisi hullua lähteä ha­ke­maan sitä vä­ki­val­loin"

14.09.2019 10:10
Tilaajille