Brexit
Venäjä sotkeutui Skotlannin itsenäisyysäänestykseen – Britannian hallitus vakuuttaa, ettei brexit-äänestys vaarantunut

Venäjä sot­keu­tui Skot­lan­nin it­se­näi­syys­ää­nes­tyk­seen – Bri­tan­nian hal­li­tus va­kuut­taa, ettei bre­xit-ää­nes­tys vaa­ran­tu­nut

21.07.2020 14:58 0
Brexit voi tarkoittaa suomalaisille henkistä eroa Englannista
Kolumni Ilari Tapio

Brexit voi tar­koit­taa suo­ma­lai­sil­le hen­kis­tä eroa Eng­lan­nis­ta

17.07.2020 07:00 0
Tilaajille
"Pitikö tämänkin osua juuri meidän ikäluokkamme kohdalle" – oululaisen Siiri Hakopään opiskelu-unelmaa Iso-Britanniassa koetteli ensin korona, sitten brexit

"Pitikö tä­män­kin osua juuri meidän ikä­luok­kam­me koh­dal­le" – ou­lu­lai­sen Siiri Ha­ko­pään opis­ke­lu-unel­maa Iso-Bri­tan­nias­sa koet­te­li ensin korona, sitten brexit

13.07.2020 06:00 0
Asiantuntijat varoittavat Britannian hallitusta: rajoja ei saada pystyyn vuodenvaihteeseen mennessä

Asian­tun­ti­jat va­roit­ta­vat Bri­tan­nian hal­li­tus­ta: rajoja ei saada pystyyn vuo­den­vaih­tee­seen men­nes­sä

11.06.2020 22:55 0
Koronavirus lisää uhkaa sopimuksettomasta brexitistä – osapuolten näkemyksissä on isoja eroja, eikä Boris Johnson taivu lisäaikaan, vaikka virus hidastaa neuvotteluja

Ko­ro­na­vi­rus lisää uhkaa so­pi­muk­set­to­mas­ta bre­xi­tis­tä – osa­puol­ten nä­ke­myk­sis­sä on isoja eroja, eikä Boris Johnson taivu li­säai­kaan, vaikka virus hi­das­taa neu­vot­te­lu­ja

28.04.2020 06:30 0
EU:n brexit-pääneuvottelija Michael Barnier on saanut koronavirustartunnan – kauppaneuvottelujen odotetaan venyvän

EU:n bre­xit-pää­neu­vot­te­li­ja Michael Barnier on saanut ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan – kaup­pa­neu­vot­te­lu­jen odo­te­taan venyvän

19.03.2020 17:20 0
Jos WTO:n säännöt vievät Britannian menestykseen, miksi kukaan haluaisi neuvotella kauppasopimuksia? – Britannian ja EU:n neuvottelut voivat jäädä lyhyiksi

Jos WTO:n säännöt vievät Bri­tan­nian me­nes­tyk­seen, miksi kukaan ha­luai­si neu­vo­tel­la kaup­pa­so­pi­muk­sia? – Bri­tan­nian ja EU:n neu­vot­te­lut voivat jäädä ly­hyik­si

02.03.2020 07:50 0
Britannian toiveet ristiriidassa EU:n kanssa – uhkasi neuvottelun lopettamisella jo ennen neuvotteluiden alkamista

Bri­tan­nian toiveet ris­ti­rii­das­sa EU:n kanssa – uhkasi neu­vot­te­lun lo­pet­ta­mi­sel­la jo ennen neu­vot­te­lui­den al­ka­mis­ta

27.02.2020 20:25 0
Näin EU:n ja Britannian neuvottelut brexitin jälkeisestä suhteesta etenevät – unioni haluaa päästä jatkossakin saarivaltion kalavesille

Näin EU:n ja Bri­tan­nian neu­vot­te­lut bre­xi­tin jäl­kei­ses­tä suh­tees­ta ete­ne­vät – unioni haluaa päästä jat­kos­sa­kin saa­ri­val­tion ka­la­ve­sil­le

27.02.2020 07:00 0
Kun Britannia päätti erota EU:sta, Suomen nuorin europarlamentaarikko bloggasi sen vaikutuksista – "En osannut odottaa, että se vaikuttaa tällä tavalla omaan elämääni"

Kun Bri­tan­nia päätti erota EU:sta, Suomen nuorin eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko blog­ga­si sen vai­ku­tuk­sis­ta – "En osannut odot­taa, että se vai­kut­taa tällä tavalla omaan elä­mää­ni"

23.02.2020 10:06 0
Tilaajille
Löytyykö tänään sopu siihen, mihin EU tulevaisuudessa käyttää rahaa? – Europarlamentti on jo ilmoittanut vastustavansa uusinta esitystä tulevista budjeteista

Löy­tyy­kö tänään sopu siihen, mihin EU tu­le­vai­suu­des­sa käyttää rahaa? – Eu­ro­par­la­ment­ti on jo il­moit­ta­nut vas­tus­ta­van­sa uusinta esi­tys­tä tu­le­vis­ta bud­je­teis­ta

20.02.2020 15:29 0
Kolumni: Oliko brexit sittenkään suuri kansanjuhla? Brittien EU-eron illasta maailmalle välittyneet kuvat eivät näyttäneet suurinta ja tärkeintä ihmisryhmää
Kolumni Petteri Lindholm

Ko­lum­ni: Oliko brexit sit­ten­kään suuri kan­san­juh­la? Brit­tien EU-eron illasta maail­mal­le vä­lit­ty­neet kuvat eivät näyt­tä­neet suu­rin­ta ja tär­kein­tä ih­mis­ryh­mää

08.02.2020 07:00 0
Analyysi: Irlannin tämänpäiväisissä parlamenttivaaleissa sihisee protestipommi

Ana­lyy­si: Ir­lan­nin tä­män­päi­väi­sis­sä par­la­ment­ti­vaa­leis­sa sihisee pro­tes­ti­pom­mi

08.02.2020 06:30 0
Tilaajille
Analyysi: Ratkaisivatko maahanmuutto ja rasismi Britannian lähdön omille teilleen?
Kolumni Ilari Tapio

Ana­lyy­si: Rat­kai­si­vat­ko maa­han­muut­to ja rasismi Bri­tan­nian lähdön omille teil­leen?

07.02.2020 07:00 0
Tilaajille
Britannia valmistelee omaa tullijärjestelmää ja hakee USA:lta sopimusta, joka päihittää EU:n sopimuksen – Maa valmistautuu brexitin jälkeiseen aikaan

Bri­tan­nia val­mis­te­lee omaa tul­li­jär­jes­tel­mää ja hakee USA:lta so­pi­mus­ta, joka päi­hit­tää EU:n so­pi­muk­sen – Maa val­mis­tau­tuu bre­xi­tin jäl­kei­seen aikaan

06.02.2020 16:03 0
Kuinka juhlistetaan eroa EU:sta? – Kuin urheiluvoittoja, mutta Lontoon kuumeisessa yössä huudettiin syytöksiä ja valheita

Kuinka juh­lis­te­taan eroa EU:sta? – Kuin ur­hei­lu­voit­to­ja, mutta Lontoon kuu­mei­ses­sa yössä huu­det­tiin syy­tök­siä ja val­hei­ta

01.02.2020 09:31 0
Tilaajille
Britannia lähtee EU:sta – tänä vuonna mikään ei muutu, mutta sen jälkeisestä ajasta ei tiedetä juuri mitään

Bri­tan­nia lähtee EU:sta – tänä vuonna mikään ei muutu, mutta sen jäl­kei­ses­tä ajasta ei tiedetä juuri mitään

31.01.2020 20:28 0
Tilaajille
Toimittajamme Lontoosta: Brexitiä juhlitaan ja surraan aina perheriitoihin saakka – "Puhevälit poikki puoleksi vuodeksi"

Toi­mit­ta­jam­me Lon­toos­ta: Bre­xi­tiä juh­li­taan ja surraan aina per­he­rii­toi­hin saakka – "Pu­he­vä­lit poikki puo­lek­si vuo­dek­si"

31.01.2020 19:05 0
Tilaajille
Analyysi: Brexit tulee, onko Skotlanti valmis? – Britannian pääministeri Boris Johnson ei halua ottaa riskiä, että Skotlanti päättäisi itsenäistyä

Ana­lyy­si: Brexit tulee, onko Skot­lan­ti valmis? – Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Boris Johnson ei halua ottaa riskiä, että Skot­lan­ti päät­täi­si it­se­näis­tyä

31.01.2020 08:11 0
Skotlannin pääministerin avoin kirje Euroopan unionille: Jättäkää valot päälle – haluamme olla jatkossakin Euroopan sydämessä

Skot­lan­nin pää­mi­nis­te­rin avoin kirje Eu­roo­pan unio­nil­le: Jät­tä­kää valot päälle – ha­luam­me olla jat­kos­sa­kin Eu­roo­pan sy­dä­mes­sä

31.01.2020 07:59 0