Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Brexit
Perussuomalaiset ei ole luopunut EU-erohaaveistaan – se on yllättävää tilanteessa, missä Suomen erosta hyötyisi vain hyökkäyssotaa käyvä Venäjä
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

27.01.2023 18:10 27
Tilaajille
Päiväkirja: Mikä siinä EU:ssa ennen viehätti?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mikä siinä EU:ssa ennen vie­hät­ti?

11.04.2021 20:00 6
Tilaajille
Brexit hiljensi Suomen tuonnin ja viennin Britannian osalta – tämä kauppasopimuksen muutos ihmetyttää yrityksiä ja kuluttajia eniten

Brexit hil­jen­si Suomen tuonnin ja viennin Bri­tan­nian osalta – tämä kaup­pa­so­pi­muk­sen muutos ih­me­tyt­tää yri­tyk­siä ja ku­lut­ta­jia eniten

18.01.2021 06:00
Suomi saa hyvin pieniä summia Britanniasta tulevan tuonnin tulleista ja veroista – "Lähinnä yrityksille tulee lisää kustannuksia tulliselvityksistä"

Suomi saa hyvin pieniä summia Bri­tan­nias­ta tulevan tuonnin tul­leis­ta ja ve­rois­ta – "Lä­hin­nä yri­tyk­sil­le tulee lisää kus­tan­nuk­sia tul­li­sel­vi­tyk­sis­tä"

04.01.2021 06:00
Brexitin siirtymäkausi päättyy – nämä asiat muuttuvat, kun Britannian ja EU:n tiet eroavat lopullisesti

Bre­xi­tin siir­ty­mä­kau­si päättyy – nämä asiat muut­tu­vat, kun Bri­tan­nian ja EU:n tiet eroavat lo­pul­li­ses­ti

31.12.2020 16:54
Brittiparlamentti hyväksyi ylivoimaisella enemmistöllä EU-sopimuksen – Britannian ilmavoimat lennättivät sopimuksen pikavauhtia Brysselistä

Brit­ti­par­la­ment­ti hy­väk­syi yli­voi­mai­sel­la enem­mis­töl­lä EU-so­pi­muk­sen – Bri­tan­nian il­ma­voi­mat len­nät­ti­vät so­pi­muk­sen pi­ka­vauh­tia Brys­se­lis­tä

30.12.2020 17:20
Britanniassa alkava unioniton arki tuskin on niin juhlava kuin brexitiä ajaneet ovat luvanneet
Pääkirjoitus

Bri­tan­nias­sa alkava unio­ni­ton arki tuskin on niin juhlava kuin bre­xi­tiä ajaneet ovat lu­van­neet

30.12.2020 15:00 1
Tilaajille
Eduskunta tukee EU:n ja Britannian sopimuksen väliaikaista soveltamista helmikuun loppuun – Tuppurainen: "Lopullinen sopimus ei ole vielä taputeltu"

Edus­kun­ta tukee EU:n ja Bri­tan­nian so­pi­muk­sen vä­li­ai­kais­ta so­vel­ta­mis­ta hel­mi­kuun loppuun – Tup­pu­rai­nen: "Lo­pul­li­nen sopimus ei ole vielä ta­pu­tel­tu"

28.12.2020 18:46
EU-ministerivaliokunta puoltaa EU:n ja Britannian välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen hyväksymistä

EU-mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta puoltaa EU:n ja Bri­tan­nian välisen kauppa- ja yh­teis­työ­so­pi­muk­sen hy­väk­sy­mis­tä

28.12.2020 14:26
Suuri valiokunta käsittelee EU:n ja Britannian kauppasopimusta heti maanantaina – kauppasopimus syntyi jouluaattona

Suuri va­lio­kun­ta kä­sit­te­lee EU:n ja Bri­tan­nian kaup­pa­so­pi­mus­ta heti maa­nan­tai­na – kaup­pa­so­pi­mus syntyi jou­lu­aat­to­na

26.12.2020 14:28 1
Eurooppaministeri Tuppurainen: Kauppasopu on hyvä asia, mutta ei juhlan aihe – katso videohaastattelu

Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen: Kaup­pa­so­pu on hyvä asia, mutta ei juhlan aihe – katso vi­deo­haas­tat­te­lu

25.12.2020 18:07
Britannian ja EU:n hankalat neuvottelut päättyivät vihdoin jouluaattona brexit-kauppasopuun – "Eurooppa voi nyt jatkaa eteenpäin"

Bri­tan­nian ja EU:n han­ka­lat neu­vot­te­lut päät­tyi­vät vihdoin jou­lu­aat­to­na bre­xit-kaup­pa­so­puun – "Eu­roop­pa voi nyt jatkaa eteen­päin"

25.12.2020 17:56
EU ja Britannia pääsivät kauppasopuun – "Kello ei enää tikitä"

EU ja Bri­tan­nia pää­si­vät kaup­pa­so­puun – "Kello ei enää tikitä"

24.12.2020 21:02 1
Britannian ja EU:n hankalat neuvottelut päättyivät vihdoin jouluaattona brexit-kauppasopuun – "Eurooppa voi nyt jatkaa eteenpäin"

Bri­tan­nian ja EU:n han­ka­lat neu­vot­te­lut päät­tyi­vät vihdoin jou­lu­aat­to­na bre­xit-kaup­pa­so­puun – "Eu­roop­pa voi nyt jatkaa eteen­päin"

24.12.2020 17:57
Britannia ja EU pääsemässä sopuun brexit-kauppasopimuksesta ehkä jo tänään – näin kaupankäynti muuttuu, jos sopua EU:n kanssa ei synny

Bri­tan­nia ja EU pää­se­mäs­sä sopuun bre­xit-kaup­pa­so­pi­muk­ses­ta ehkä jo tänään – näin kau­pan­käyn­ti muut­tuu, jos sopua EU:n kanssa ei synny

23.12.2020 19:46
EU on tekemässä "viimeistä yritystä" neuvotteluissa – diplomaattilähde: EU on valmis jatkamaan brexit-kauppaneuvotteluja vuodenvaihteen jälkeen

EU on te­ke­mäs­sä "vii­meis­tä yri­tys­tä" neu­vot­te­luis­sa – dip­lo­maat­ti­läh­de: EU on valmis jat­ka­maan bre­xit-kaup­pa­neu­vot­te­lu­ja vuo­den­vaih­teen jälkeen

22.12.2020 21:24
Euroopan unioni ja Britannia jatkavat neuvotteluja kauppasopimuksesta

Eu­roo­pan unioni ja Bri­tan­nia jat­ka­vat neu­vot­te­lu­ja kaup­pa­so­pi­muk­ses­ta

13.12.2020 15:36
Boris Johnson ja Ursula von der Leyen: Britannia lähtee EU:sta todennäköisesti ilman kauppasopimusta

Boris Johnson ja Ursula von der Leyen: Bri­tan­nia lähtee EU:sta to­den­nä­köi­ses­ti ilman kaup­pa­so­pi­mus­ta

11.12.2020 19:56
Brexitin kauppaneuvottelujen loppurutistuksessa kiistaa kolmesta aiheesta – tämä muuttuu vuodenvaihteesta, syntyi sopua tai ei

Bre­xi­tin kaup­pa­neu­vot­te­lu­jen lop­pu­ru­tis­tuk­ses­sa kiistaa kol­mes­ta ai­hees­ta – tämä muuttuu vuo­den­vaih­tees­ta, syntyi sopua tai ei

07.12.2020 22:36
Tauko jäi lyhyeksi Britannian erosopimusneuvotteluissa– Johnson ja von der Leyen sopivat puhelimessa, että neuvotteluja jatketaan sunnuntaina

Tauko jäi ly­hyek­si Bri­tan­nian ero­so­pi­mus­neu­vot­te­luis­sa– Johnson ja von der Leyen sopivat pu­he­li­mes­sa, että neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan sun­nun­tai­na

05.12.2020 20:52