Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Suomi saa hyvin pieniä summia Bri­tan­nias­ta tulevan tuonnin tul­leis­ta ja ve­rois­ta – "Lä­hin­nä yri­tyk­sil­le tulee lisää kus­tan­nuk­sia tul­li­sel­vi­tyk­sis­tä"

Britanniasta tuoduista tuotteista pitää maksaa tullimaksut vain, jos ne eivät ole britannialaista alkuperää.

Tullimaksuista 80 prosenttia tilitetään Euroopan unionille ja 20 prosenttia jää Suomelle. Kuvassa Tampereen tulli.
Tullimaksuista 80 prosenttia tilitetään Euroopan unionille ja 20 prosenttia jää Suomelle. Kuvassa Tampereen tulli.
Kuva: Aamulehti

Suomen valtiolle kertyy vain hyvin pieniä summia Britanniasta tuotujen tuotteiden tullimaksuista ja veroista tästä vuodesta lähtien, kun Britannia on lähtenyt Euroopan unionista. Näin arvioi Tullin tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä.

Hänen mukaansa Suomelle kertyy tullimaksuja Britanniasta tulevista tuotteista noin muutama miljoona euroa vuodessa.

– Suomen valtio ei tule brittikaupan tullimaksuista ja arvonlisäveroista juuri hyötymään. Lähinnä yrityksille tulee lisää kustannuksia tulliselvityksistä ja toimituksiin voi tulla viivästymisiä, Penttilä sanoo.

Britannia erosi EU:sta tammikuun lopussa 2020, mutta se oli viime vuoden siirtymäajalla ja kuului unionin sisämarkkinoihin ja tulliliittoon. Jouluaattona Britannia ja EU pääsivät sopuun kauppasopimuksesta, joka takaa, että kauppa jatkuu nyt suurelta osin ilman tulleja ja kiintiöitä.

80 prosenttia tulleista menee EU:lle

Vuoden 2021 alusta lähtien Britanniasta tuodut tuotteet on kuitenkin tullattava ja niistä on maksettava mahdolliset verot ja tullit.

Tavaroista ei tarvitse maksaa tullimaksua, jos ne ovat britannialaista alkuperää. Tullimaksut koskevat ainoastaan kolmansissa maissa tehtyjä tuotteita ja yli 150 euron lähetyksiä.

Kyseessä on normaali käytäntö, jolla suojellaan EU:n sisämarkkinoita.

– Britannia saisi kilpailuedun, jos esimerkiksi Kiina saisi viedä tuotteita Britanniaan ja sieltä ne saapuisivat EU:n alueelle ilman tulleja.

Kaikissa tapauksissa tuotteen alkuperämaan määrittäminen ei ole yksinkertaista. Esimerkiksi autossa on monessa maassa valmistettuja osia ja komponentteja.

Tämän takia Britannian kanssa on sovittu, kuinka paljon tuotteissa saa olla saarivaltion ulkopuolella tehtyjä osia.

Penttilä kertoo, että suuri osa suomalaisten yritysten Britanniasta tuomista tuotteista on valmistettu Britanniassa, mikä pienentää merkittävästi Suomelle kertyvien tullimaksujen määrää.

Koska EU on tulliliitto, suurin osa tullimaksuista päätyy unionille. Suomen pitää tilittää 80 prosenttia tulleista unionille ja loput 20 prosenttia jää valtiolle.

Suurin osa yritysten tuontia

Arvonlisävero on lähtökohtaisesti kansallinen vero, ja se maksetaan yleensä, kun tuote kulutetaan Suomessa.

Britannian EU-ero muuttaa tilannetta sillä tavalla, että kuluttajien Britanniasta tuoduista verkkokauppaostoksista pitää maksaa arvonlisävero. Se koskee vain yli 22 euroa maksavia lähetyksiä. Heinäkuun alussa säädökset muuttuvat sillä tavalla, että myös alle 22 euron lähetyksistä, jotka tulevat EU:n ulkopuolelta, pitää maksaa arvonlisävero.

Olli-Pekka Penttilä arvioi, että suomalaisten Britanniasta tilaamien verkkokauppaostosten arvo on vuodessa noin 200 miljoonaa euroa. Siitä osa jää 22 euron rajan alle.

– Suomeen tulee Britanniasta tuonnin arvonlisäveromaksuja vuonna 2021 minimissään muutama miljoona euroa tai enintään lähes 50 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020.

Yksityisten ihmisten tilaukset ovat Penttilän mukaan vain hyvin pieni osa Britanniasta Suomeen suuntautuvasta tuonnista. Arvossa mitattuna suurin osa on yritysten kauppaa.

Yrityksiltä ei peritä tuonnin yhteydessä arvonlisäveroa, jos kyseessä on arvonlisäverovelvollinen yritys. Tällaiset yritykset maksavat arvonlisäveron Verohallinnolle.

Tausta

Suomen ja Britannian kauppa

Suomen tavaravienti vuonna 2019 Britanniaan oli 2,7 miljardia euroa. Se oli 2,6 prosenttia Suomen kokonaisviennistä.

Vuonna 2019 Suomen tavaratuonti Britanniasta oli 1,7 miljardia euroa, mikä oli 4,1 prosenttia kokonaistuonnista.

Britannia oli vuonna 2019 Suomen 11. tärkein tuontimaa rahallisessa arvossa mitattuna.

Britanniasta tuotiin Suomeen eniten autoja, teollisuuden koneita ja laitteita sekä lääkkeitä.

Viennistä suurin osa oli paperia, pahvia, kivennäisöljyjä ja -tuotteita sekä puutavaraa.

Pohjois-Irlannin ja EU:n jäsenmaiden välistä tavarakauppaa käydään tämän vuoden alusta ikään kuin Pohjois-Irlanti kuuluisi unionin tullialueeseen.

Lähde: Tulli