Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Uutiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaih­ta­kaa uutisia välillä

02.11.2023 05:00
Kuka lietsoo pelon, epävarmuuden ja levottomuuden liekkiä ja miksi?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka lietsoo pelon, epä­var­muu­den ja le­vot­to­muu­den liekkiä ja miksi?

01.08.2023 05:30 7
Uutisnälkäisen harvinainen heinäkuu
Kolumni

Uu­tis­näl­käi­sen har­vi­nai­nen hei­nä­kuu

21.07.2023 05:00
Suomalaiset luottavat uutisiin, mutta niiden tekemisen edellytykset on uhattuna
Kolumni

Suo­ma­lai­set luot­ta­vat uu­ti­siin, mutta niiden te­ke­mi­sen edel­ly­tyk­set on uhat­tu­na

17.06.2023 05:00 15
Al­ku­vii­kon tuo­reim­mat uutiset luet­ta­vis­sa Lapin Kansan verk­ko­si­vuil­ta

Al­ku­vii­kon tuo­reim­mat uutiset luet­ta­vis­sa Lapin Kansan verk­ko­si­vuil­ta

02.05.2023 05:00
Lapin Kansa kertoo tärkeimmät uutiset myös pääsiäisenä

Lapin Kansa kertoo tär­keim­mät uutiset myös pää­siäi­se­nä

07.04.2023 04:07
Lapin Kansan uutiset luettavissa loppiaisen ajan verkossa ja ilmestyneessä näköislehdessä – painettu lehti ilmestyy seuraavan kerran ensi maanantaina

Lapin Kansan uutiset luet­ta­vis­sa lop­piai­sen ajan ver­kos­sa ja il­mes­ty­nees­sä nä­köis­leh­des­sä – pai­net­tu lehti il­mes­tyy seu­raa­van kerran ensi maa­nan­tai­na

06.01.2023 09:38 6
Toimittajalta: Hyviä ja huonoja uutisia
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Hyviä ja huonoja uutisia

02.11.2022 15:04
Tilaajille
Päiväkirja: On keskiviikko, lokakuun 11. päivä 1922 – on sata vuotta sitten
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: On kes­ki­viik­ko, lo­ka­kuun 11. päivä 1922 – on sata vuotta sitten

11.10.2022 06:00
Tilaajille
Analyysi: Miehittäjä pimensi asukkailta Ukrainan median ja pakotti vaihtamaan sensuroituun nettiin – Venäjä sotii myös valvoakseen jokaista liikettä internetissä

Ana­lyy­si: Mie­hit­tä­jä pimensi asuk­kail­ta Uk­rai­nan median ja pakotti vaih­ta­maan sen­su­roi­tuun nettiin – Venäjä sotii myös val­voak­seen jo­kais­ta lii­ket­tä in­ter­ne­tis­sä

14.08.2022 18:30 1
Tilaajille
Yle Lappi kertoo koko maakunnan asioista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yle Lappi kertoo koko maa­kun­nan asiois­ta

10.08.2022 21:52 5
Tilaajille
Silmien ummistaminen ei auta, kun uutisähky iskee kaikkialta
Kolumni

Silmien um­mis­ta­mi­nen ei auta, kun uu­tis­äh­ky iskee kaik­kial­ta

13.04.2022 06:00
Tilaajille
Päiväkirja: Mistä uutisille vastavoimaa?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mistä uu­ti­sil­le vas­ta­voi­maa?

23.03.2022 07:00
Tilaajille
Kauheus on katsojan silmissä
Kolumni

Kauheus on kat­so­jan sil­mis­sä

22.03.2022 05:30 1
Tilaajille
Ukrainan sota näkyy työterveyshuollossa Lapissakin – psykologi kannustaa keskittymään nykyhetkeen ja palautumiseen

Uk­rai­nan sota näkyy työ­ter­veys­huol­los­sa La­pis­sa­kin – psy­ko­lo­gi kan­nus­taa kes­kit­ty­mään ny­ky­het­keen ja pa­lau­tu­mi­seen

06.03.2022 15:01
Tilaajille
Päiväkirja: Kun norsuilta vietiin syöksyhampaat ja hirmuhallitsija teloitettiin – mitkä uutiset pysäyttivät sinut lapsena?

Päi­vä­kir­ja: Kun nor­suil­ta vietiin syök­sy­ham­paat ja hir­mu­hal­lit­si­ja te­loi­tet­tiin – mitkä uutiset py­säyt­ti­vät sinut lap­se­na?

05.03.2022 05:00
Tilaajille
Kuinka tarkka Lapin Kansan lukija olet? – testaa tietosi tai tuurisi visassa

Kuinka tarkka Lapin Kansan lukija olet? – testaa tietosi tai tuurisi visassa

06.01.2022 06:30 5
Tilaajille
Lapin pienimmistä kunnista ei löytynytkään uutiserämaata – Harri Holtinkoski yllättyi opinnäytetyönsä lopputuloksesta

Lapin pie­nim­mis­tä kun­nis­ta ei löy­ty­nyt­kään uu­tis­erä­maa­ta – Harri Hol­tin­kos­ki yl­lät­tyi opin­näy­te­työn­sä lop­pu­tu­lok­ses­ta

02.01.2022 16:13 3
Tilaajille
Yle  yhdistää Lapin ja Meri-Lapin radiouutiset

Yle yh­dis­tää Lapin ja Me­ri-La­pin ra­dio­uu­ti­set

06.09.2021 12:36 26
Tilaajille
Noin puolet nuorista seuraa uutisia päivittäin, kertoo tutkimus – Lappilaisteinejä kiinnostavat oppivelvollisuuden piteneminen ja koulukiusatun murhaepäily

Noin puolet nuo­ris­ta seuraa uutisia päi­vit­täin, kertoo tut­ki­mus – Lap­pi­lais­tei­ne­jä kiin­nos­ta­vat op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­te­ne­mi­nen ja kou­lu­kiu­sa­tun mur­ha­epäi­ly

01.02.2021 07:00 1
Tilaajille