Korona: Isos­ta-Bri­tan­nias­ta Yl­läk­sel­le tul­leil­ta tu­ris­teil­ta löytyi viisi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – to­den­nä­köi­ses­ti ky­sees­sä ei ole omik­ron-muun­nos

Koronarajoitukset: Ro­va­nie­mi ki­ris­tää ra­joi­tuk­sia ja ohjaa ko­ronapas­sin käyt­töön – ylä­kou­lu­lai­sil­le mas­ki­suo­si­tus

Inarin yhteismetsä
Metsän käytöstä neuvoteltava yhdessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsän käy­tös­tä neu­vo­tel­ta­va yhdessä

09.11.2021 22:17 2
Tilaajille
Yhteismetsän juminut metsäkauppa vaikuttaa Inarin yrityksiin – ”Joudun lomauttamaan ensi kuusta”

Yh­teis­met­sän juminut met­sä­kaup­pa vai­kut­taa Inarin yri­tyk­siin – ”Joudun lo­maut­ta­maan ensi kuusta”

15.10.2021 18:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen puu on ar­vok­kain­ta pys­tys­sä

02.07.2021 05:10 2
Tilaajille
Jäkälikön kasvatusalue toteutuu – aita nousee Inarin yhteismetsään

Jä­kä­li­kön kas­va­tus­alue to­teu­tuu – aita nousee Inarin yh­teis­met­sään

30.06.2021 09:45 5
Tilaajille
Yhteismetsät havittelevat suojelukauppoja ely-keskusten kanssa, mutta rahapotti ei riitä alkuunkaan metsäkiistan ratkaisuksi – Inarissa neuvotellaan 450 hehtaarista, tarve olisi moninkertainen

Yh­teis­met­sät ha­vit­te­le­vat suo­je­lu­kaup­po­ja ely-kes­kus­ten kanssa, mutta ra­ha­pot­ti ei riitä al­kuun­kaan met­sä­kiis­tan rat­kai­suk­si – Ina­ris­sa neu­vo­tel­laan 450 heh­taa­ris­ta, tarve olisi mo­nin­ker­tai­nen

30.05.2021 11:17 14
Tilaajille
Yhteismetsät ovat huolissaan uusista suojeluvaatimuksista Lapissa – "Metsien monimuotoisuutta tulee vaalia siten, että omaisuudensuoja turvataan"

Yh­teis­met­sät ovat huo­lis­saan uusista suo­je­lu­vaa­ti­muk­sis­ta Lapissa – "Met­sien mo­ni­muo­toi­suut­ta tulee vaalia siten, että omai­suu­den­suo­ja tur­va­taan"

16.03.2021 19:05 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Häm­mäs­te­lyä oi­keus­val­tio Suo­mes­sa: Mitkä ovat met­sän­omis­ta­jan oi­keu­det?

09.02.2021 21:17 2
Tilaajille
Pyhittääkö tarkoitus rikkomuksetkin?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Py­hit­tää­kö tar­koi­tus rik­ko­muk­set­kin?

27.01.2021 19:39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Epä­eet­ti­nen puu ei myy

26.01.2021 09:06
Tilaajille
Valtion ostettava vanhat yksityismetsät
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion os­tet­ta­va vanhat yk­si­tyis­met­sät

15.01.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Metsien suo­je­lua tar­vi­taan

08.09.2020 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Piit­taa­ma­ton­ta it­sek­kyyt­tä ja epä­to­tuuk­sia

04.09.2020 05:00
Tilaajille
Inarin yhteismetsä odottaa vastausta ympäristöministeriltä: Kiisteltyjä metsiä on tarjottu suojeltaviksi, mutta myönteistä vastausta ei kuulu

Inarin yh­teis­met­sä odottaa vas­taus­ta ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ril­tä: Kiis­tel­ty­jä metsiä on tar­jot­tu suo­jel­ta­vik­si, mutta myön­teis­tä vas­taus­ta ei kuulu

10.01.2020 19:06
Tilaajille
Pääkirjoitus: Sovittelijalle alkaa olla tilausta yhä erikoisempia piirteitä saavassa Ylä-Lapin metsäkiistassa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: So­vit­te­li­jal­le alkaa olla ti­laus­ta yhä eri­koi­sem­pia piir­tei­tä saa­vas­sa Ylä-La­pin met­sä­kiis­tas­sa

17.12.2019 06:30
Tilaajille
Inarin yhteismetsän vastaisku: Hammastunturin kyljessä olevia metsiä aidataan jäkälän kasvattamiseksi

Inarin yh­teis­met­sän vas­tais­ku: Ham­mas­tun­tu­rin kyl­jes­sä olevia metsiä ai­da­taan jäkälän kas­vat­ta­mi­sek­si

16.12.2019 12:07 1
Tilaajille
Lukijalta: Ikimetsät ovat arvokkainta luonnonperintöä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Iki­met­sät ovat ar­vok­kain­ta luon­non­pe­rin­töä

08.12.2019 19:56
Tilaajille
Lukijalta: Inarinsaamelaisten reaaliluonnonsuojelu?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ina­rin­saa­me­lais­ten reaa­li­luon­non­suo­je­lu?

06.12.2019 13:15
Tilaajille
Lukijalta: WWF kyykyttämässä inarinsaamelaisia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: WWF kyy­kyt­tä­mäs­sä ina­rin­saa­me­lai­sia

01.12.2019 15:31
Tilaajille
Lukijalta: Kyseenalaista toimintaa yhteismetsältä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ky­seen­alais­ta toi­min­taa yh­teis­met­säl­tä

30.10.2019 08:05
Tilaajille
Poronruokinnasta ei saa jäädä jälkiä maastoon – Maanomistaja voi kieltää ruokinnan, jos ruokaa viedään isoille poromäärille säännöllisesti ja jatkuvasti

Po­ron­ruo­kin­nas­ta ei saa jäädä jälkiä maas­toon – Maan­omis­ta­ja voi kieltää ruo­kin­nan, jos ruokaa viedään isoille po­ro­mää­ril­le sään­nöl­li­ses­ti ja jat­ku­vas­ti

25.10.2019 20:39
Tilaajille