luppo: Annukka Yli­vaa­ra, 44, on en­sim­mäi­nen nainen pa­tal­joo­nan ko­men­ta­ja­na Maa­voi­mis­sa – Ura­va­lin­taan vai­kut­ti lapsuus So­dan­ky­läs­sä

Pelit: Pienen suo­ma­lai­sen studion ke­hit­tä­mä Skábma on en­sim­mäi­nen suuren mit­ta­kaa­van viih­teel­li­nen peli saa­mek­si

Tilaajille

Kai­vos­yh­tiö etsii vielä kom­pen­saa­tio­aluei­ta soille – Sakatin pro­jek­ti­joh­ta­ja: "Kat­som­me myös soiden en­nal­lis­ta­mis­vaih­toeh­to­ja"

Sakatin kaivoshankkeesta aiheutuvien haittojen ekologisen kompensaation käsite alkoi avautua keskiviikkona.

AA Sakatti Mining oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg kuvailee metsäkauppaa tärkeäksi askeleksi Sakatin kaivosprojektissa.

– Haluamme toteuttaa tällaista hyvissä ajoin etukäteen. Näytämme, että teemme minkä lupaamme.