pääkirjoitus: Suomen, Ruotsin ja Norjan kuu­lu­mi­nen puo­lus­tus­liit­toon vah­vis­taa myös poh­joi­sen tur­val­li­suut­ta – toimiva suhde Ve­nä­jään on yhä mah­dol­li­nen

Tilaajille

Yh­teis­met­sät ovat huo­lis­saan uusista suo­je­lu­vaa­ti­muk­sis­ta Lapissa – "Met­sien mo­ni­muo­toi­suut­ta tulee vaalia siten, että omai­suu­den­suo­ja tur­va­taan"

Luonnonsuojelujärjestöjen ajama FSC-sertifikaatti tyrehdyttäisi yksityismetsien puukaupan, Lapin metsävaliokunta pelkää.

Inarissa yhteismetsän hakkuut ovat olleet keskeytyksissä jo pari vuotta.
Inarissa yhteismetsän hakkuut ovat olleet keskeytyksissä jo pari vuotta.
Kuva: Anssi Jokiranta

Lapin metsävaliokunta on huolissaan suojeluvaatimuksista Lapin yhteismetsissä.

Valiokunnan julkaiseman kannanoton mukaan yhteismetsien suojelupaine Ylä- ja Itä-Lapissa on nyt poikkeuksellisen kova. Vaatimukset vaikeuttavat yhteismetsien puukauppoja, ja saattavat jopa estää ne. Tämä tarkoittaisi sitä, että omistaja ei saisi päättää, miten käyttää omaisuuttaan.