Afganistan
Rauhanneuvottelut alkoivat Dohassa – Afganistanin hallitus ja Taliban kokoontuivat ensimmäistä kertaa saman pöydän ääreen

Rau­han­neu­vot­te­lut al­koi­vat Dohassa – Af­ga­nis­ta­nin hal­li­tus ja Taliban ko­koon­tui­vat en­sim­mäis­tä kertaa saman pöydän ääreen

16.09.2020 15:07 0
Afganistanin hallitus valmistautuu vapauttamaan yhteensä 400 Taleban-vankia

Af­ga­nis­ta­nin hal­li­tus val­mis­tau­tuu va­paut­ta­maan yh­teen­sä 400 Ta­le­ban-van­kia

14.08.2020 13:58 0
Näyttävillä vankila- ja sairaalaiskuilla Isis pyrkii saamaan jalansijaa Afganistanissa – "Suurella mielenkiinnolla seuraan, millaisia muotoja liikkeen terroristinen toiminta ottaa länsimaissa"

Näyt­tä­vil­lä van­ki­la- ja sai­raa­la­is­kuil­la Isis pyrkii saamaan ja­lan­si­jaa Af­ga­nis­ta­nis­sa – "Suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la seu­raan, mil­lai­sia muotoja liik­keen ter­ro­ris­ti­nen toi­min­ta ottaa län­si­mais­sa"

05.08.2020 18:36 0
Henri Mattila järjesteli kuin vimmassa lentoja, hotelleja, viisumeita ja kaveritapaamisia – Nyt hän on nähnyt maailman kaikki maat ja kertoo, mitä oppi

Henri Mattila jär­jes­te­li kuin vim­mas­sa len­to­ja, ho­tel­le­ja, vii­su­mei­ta ja ka­ve­ri­ta­paa­mi­sia – Nyt hän on nähnyt maail­man kaikki maat ja kertoo, mitä oppi

29.07.2020 08:00 0
Tilaajille
Väkivaltaisuudet taas kiihtymässä Afganistanissa – tuoreimmassa itsemurhaiskussa kahdeksan afgaanisotilasta kuoli ja yhdeksän loukkaantui

Vä­ki­val­tai­suu­det taas kiih­ty­mäs­sä Af­ga­nis­ta­nis­sa – tuo­reim­mas­sa it­se­mur­ha­is­kus­sa kah­dek­san af­gaa­ni­so­ti­las­ta kuoli ja yh­dek­sän louk­kaan­tui

21.07.2020 14:43 0
Venäjän väitetään maksaneen tapporahoja amerikkalaissotilaita surmanneille talibaneille – Kanerva: "Se olisi järjetön sotarikos"

Venäjän väi­te­tään mak­sa­neen tap­po­ra­ho­ja ame­rik­ka­lais­so­ti­lai­ta sur­man­neil­le ta­li­ba­neil­le – Ka­ner­va: "Se olisi jär­je­tön so­ta­ri­kos"

02.07.2020 19:59 0
Lähes 40 ihmistä kuoli iskuissa Afganistanissa – Sairaalaiskussa kuoli lapsia, äitejä ja hoitajia

Lähes 40 ihmistä kuoli is­kuis­sa Af­ga­nis­ta­nis­sa – Sai­raa­la­is­kus­sa kuoli lapsia, äitejä ja hoi­ta­jia

13.05.2020 11:51 0
Koronavirus hiljensi Kabulin ja ajoi lapsityöläiset kaduilta koteihin – köyhien perheiden tulotaso romahti

Ko­ro­na­vi­rus hil­jen­si Kabulin ja ajoi lap­si­työ­läi­set ka­duil­ta ko­tei­hin – köyhien per­hei­den tu­lo­ta­so romahti

07.04.2020 21:35 0
USA ja Taliban-liike sopivat väkivallan vähentämisestä

USA ja Ta­li­ban-lii­ke sopivat vä­ki­val­lan vä­hen­tä­mi­ses­tä

21.02.2020 14:47 0
Afganistanin mystinen lentoturma: Kyse Yhdysvaltain sotilaskoneesta, Taliban väittää ampuneensa koneen alas, USA kiistää Talibanin osallisuuden

Af­ga­nis­ta­nin mys­ti­nen len­to­tur­ma: Kyse Yh­dys­val­tain so­ti­las­ko­nees­ta, Taliban väittää am­pu­neen­sa koneen alas, USA kiistää Ta­li­ba­nin osal­li­suu­den

27.01.2020 15:15 0

Urat ur­ke­ne­vat Af­ga­nis­ta­nin nai­sil­le uhkista ja pom­meis­ta huo­li­mat­ta – Yhä useampi alalla, jossa oli ennen vain miehiä

08.12.2019 08:00 0
Tilaajille
Afganistanin presidentinvaalien tuloksesta ei vieläkään tietoa, vaikka vaalit pidettiin jo syyskuussa

Af­ga­nis­ta­nin pre­si­den­tin­vaa­lien tu­lok­ses­ta ei vie­lä­kään tietoa, vaikka vaalit pi­det­tiin jo syys­kuus­sa

30.10.2019 20:02 0
Koulutetut naiset joutuivat jäämään kotiin, kun Taliban tuli Afganistaniin – Jawida Ahmadi opetti tyttöjä salaa kotonaan

Kou­lu­te­tut naiset jou­tui­vat jäämään kotiin, kun Taliban tuli Af­ga­nis­ta­niin – Jawida Ahmadi opetti tyttöjä salaa ko­to­naan

30.10.2019 19:54 0
Tilaajille