Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Kolumni: Mikä on metsä?

Hiihto: Tor­nio­lai­nen 19-vuo­tias Niko Anttola va­lit­tiin Suomen MM-jouk­kuee­seen Pla­ni­caan – mukana kaik­kiaan 17 hiih­tä­jää

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Taleban
Talebanien kanssa silmästä silmään – "Jotta vastustajan kanssa voi toimia, pitää ymmärtää hänen ajatusmaailmaansa"

Ta­le­ba­nien kanssa sil­mäs­tä silmään – "Jotta vas­tus­ta­jan kanssa voi toimia, pitää ym­mär­tää hänen aja­tus­maail­maan­sa"

25.12.2021 08:00
Tilaajille
Kabulissa piileskelevä afgaaninainen joutui jättämään kotinsa ja antamaan runonsa poltettavaksi – "Pelkään, että Taleban hakee minut ja siskoni"

Ka­bu­lis­sa pii­les­ke­le­vä af­gaa­ni­nai­nen joutui jät­tä­mään kotinsa ja an­ta­maan runonsa pol­tet­ta­vak­si – "Pel­kään, että Taleban hakee minut ja sis­ko­ni"

03.09.2021 18:30
Tilaajille
"En halua lapsieni kasvavan ilman isäänsä" – Kabulilaismies pelkää joutuvansa Talebanin koston uhriksi, jos ei pääse pakenemaan maasta

"En halua lap­sie­ni kas­va­van ilman isään­sä" – Ka­bu­li­lais­mies pelkää jou­tu­van­sa Ta­le­ba­nin koston uh­rik­si, jos ei pääse pa­ke­ne­maan maasta

02.09.2021 17:16 3
Tilaajille
Voiko demokratiaa viedä ampumalla?
Kolumni

Voiko de­mo­kra­tiaa viedä am­pu­mal­la?

03.09.2021 08:52 3
Tilaajille
Mikä on Afganistan sodan opetus?
Pääkirjoitus

Mikä on Af­ga­nis­tan sodan opetus?

31.08.2021 20:37
Tilaajille
Näin Taleban kylvi Afganistanissa pelkoa "yökirjeillään" – liikkeen informaatiosota eroaa muista radikaali-islamistisista järjestöistä

Näin Taleban kylvi Af­ga­nis­ta­nis­sa pelkoa "yö­kir­jeil­lään" – liik­keen in­for­maa­tio­so­ta eroaa muista ra­di­kaa­li-is­la­mis­ti­sis­ta jär­jes­töis­tä

28.08.2021 06:30
Tilaajille
Kabulissa lähellä lentokenttää tapahtui torstaina kaksi räjähdystä – ainakin 12 yhdysvaltalaista sotilasta ja yli 60 afganistanilaista kuollut

Ka­bu­lis­sa lähellä len­to­kent­tää ta­pah­tui tors­tai­na kaksi rä­jäh­dys­tä – ainakin 12 yh­dys­val­ta­lais­ta so­ti­las­ta ja yli 60 af­ga­nis­ta­ni­lais­ta kuollut

26.08.2021 23:49
Taleban toisti jälleen, ettei Afganistanin evakuointeihin anneta lisää aikaa

Taleban toisti jäl­leen, ettei Af­ga­nis­ta­nin eva­kuoin­tei­hin anneta lisää aikaa

24.08.2021 20:10 1
Suomi lähettää kymmeniä sotilaita Afganistaniin suojaamaan evakuointeja – eduskunta keskeyttää kesätaukonsa

Suomi lä­het­tää kym­me­niä so­ti­lai­ta Af­ga­nis­ta­niin suo­jaa­maan eva­kuoin­te­ja – edus­kun­ta kes­keyt­tää ke­sä­tau­kon­sa

19.08.2021 19:14 4
Lapin afgaanit pelkäävät omaistensa puolesta – "Ainoa asia, mitä voin tehdä, on itkeä"

Lapin af­gaa­nit pel­kää­vät omais­ten­sa puo­les­ta – "Ainoa asia, mitä voin tehdä, on itkeä"

20.08.2021 12:51
Tilaajille
Ministeriö patisti ely-keskuksia selvittämään afgaanien sijoittamista kuntiin – "Paikkoja näyttäisi löytyvän"

Mi­nis­te­riö patisti ely-kes­kuk­sia sel­vit­tä­mään af­gaa­nien si­joit­ta­mis­ta kuntiin – "Paik­ko­ja näyt­täi­si löy­ty­vän"

17.08.2021 20:14 2
Tilaajille
Yhdysvaltain sotilasvoimien rahtikone päästi kyytiinsä yli 600 ramppia pitkin sisään pyrkinyttä afganistanilaista

Yh­dys­val­tain so­ti­las­voi­mien rah­ti­ko­ne päästi kyy­tiin­sä yli 600 ramppia pitkin sisään pyr­ki­nyt­tä af­ga­nis­ta­ni­lais­ta

17.08.2021 06:12
Taleban julisti yleisen armahduksen Afganistanin hallinnon työntekijöille, kehotti palaamaan työhön

Taleban julisti yleisen ar­mah­duk­sen Af­ga­nis­ta­nin hal­lin­non työn­te­ki­jöil­le, kehotti pa­laa­maan työhön

17.08.2021 11:41
Suomi evakuoi noin 200 henkeä Afganistanista – tämän verran evakuointioperaatioiden etenemisestä tiedetään

Suomi evakuoi noin 200 henkeä Af­ga­nis­ta­nis­ta – tämän verran eva­kuoin­ti­ope­raa­tioi­den ete­ne­mi­ses­tä tie­de­tään

16.08.2021 20:41 1
Tilaajille
Afganistanista palannut suomalaisupseeri surullinen ihmisten kohtalosta – "He ansaitsisivat elämisen arvoisen elämän"

Af­ga­nis­ta­nis­ta pa­lan­nut suo­ma­lais­up­see­ri su­rul­li­nen ih­mis­ten koh­ta­los­ta – "He an­sait­si­si­vat elä­mi­sen ar­voi­sen elämän"

16.08.2021 20:21
Tilaajille
Suomi ja kymmenet muut maat vetoavat Talebania päästämään Afganistanista pakenevat pois maasta

Suomi ja kym­me­net muut maat ve­toa­vat Ta­le­ba­nia pääs­tä­mään Af­ga­nis­ta­nis­ta pa­ke­ne­vat pois maasta

16.08.2021 06:16
Taleban on edennyt pääkaupunki Kabulin laitamille Afganistanissa

Taleban on edennyt pää­kau­pun­ki Kabulin lai­ta­mil­le Af­ga­nis­ta­nis­sa

15.08.2021 12:03
Suojelupoliisi: Afganistanissa tuhansia vierastaistelijoita – kiinnostus lähteä Suomesta sotimaan ollut hyvin vähäistä

Suo­je­lu­po­lii­si: Af­ga­nis­ta­nis­sa tu­han­sia vie­ras­tais­te­li­joi­ta – kiin­nos­tus lähteä Suo­mes­ta so­ti­maan ollut hyvin vä­häis­tä

12.08.2021 06:00
Tilaajille
Venäjän väitetään maksaneen tapporahoja amerikkalaissotilaita surmanneille talibaneille – Kanerva: "Se olisi järjetön sotarikos"

Venäjän väi­te­tään mak­sa­neen tap­po­ra­ho­ja ame­rik­ka­lais­so­ti­lai­ta sur­man­neil­le ta­li­ba­neil­le – Ka­ner­va: "Se olisi jär­je­tön so­ta­ri­kos"

02.07.2020 20:32