kolumni: Mud­dus­jär­ven pa­lis­kun­nan met­säs­tys­kiel­to on tais­te­lu­huu­to

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Naisten oikeudet
Talebaneja lapsena paennut Aziza Hossaini uskoo Afganistanin toivon olevan naisissa – "Valta ollut monta vuotta miesten käsissä ja nähdään, missä tilanteessa maa on"

Ta­le­ba­ne­ja lapsena paennut Aziza Hos­sai­ni uskoo Af­ga­nis­ta­nin toivon olevan nai­sis­sa – "Valta ollut monta vuotta miesten käsissä ja näh­dään, missä ti­lan­tees­sa maa on"

20.08.2021 15:41 1
Tilaajille
Petrus Schroderus on yksi vastuuhenkilöistä aborttia vastustavassa kansalaisaloitteessa – aloitteen mukaan "kansamme on syyllinen syntymättömien järjestelmälliseen joukkosurmaamiseen"

Petrus Schro­de­rus on yksi vas­tuu­hen­ki­löis­tä abort­tia vas­tus­ta­vas­sa kan­sa­lais­aloit­tees­sa – aloit­teen mukaan "kan­sam­me on syyl­li­nen syn­ty­mät­tö­mien jär­jes­tel­mäl­li­seen jouk­ko­sur­maa­mi­seen"

04.01.2021 16:24 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää oi­keuk­sia nai­sil­le

01.11.2020 11:26
Tilaajille
Zontat palkitsivat Nafisa Yeasminin Naisen teko -kunniamaininnalla

Zontat pal­kit­si­vat Nafisa Yeas­mi­nin Naisen teko -kun­nia­mai­nin­nal­la

13.10.2020 09:33
Saarivaltio Vanuatun asioista päättävät miehet – "On tyrmistyttävää kertoa maailmalle, että valtiollamme ei ole yhtään naisedustajaa"

Saa­ri­val­tio Va­nua­tun asiois­ta päät­tä­vät miehet – "On tyr­mis­tyt­tä­vää kertoa maail­mal­le, että val­tiol­lam­me ei ole yhtään nai­se­dus­ta­jaa"

26.04.2020 21:34