Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Ympäristöjärjestöt
Kaivosyhtiö syyttää Viiankiaavan aktivisteja väkivallasta ja vandalismista, aktivistit pitävät väitteitä absurdeina

Kai­vos­yh­tiö syyttää Viian­kiaa­van ak­ti­vis­te­ja vä­ki­val­las­ta ja van­da­lis­mis­ta, ak­ti­vis­tit pitävät väit­tei­tä ab­sur­dei­na

18.02.2024 17:59 27
Tilaajille
Metsäteollisuus on hyvinvoinnin uhka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­teol­li­suus on hy­vin­voin­nin uhka

06.11.2023 22:01 2
Syntyykö viimein metsärauha? Uskallan epäillä
Kolumni

Syn­tyy­kö viimein met­sä­rau­ha? Us­kal­lan epäillä

28.10.2023 05:00 8
Metsätalous on laskennallisesti kestävää, mutta ekologisessa kestävyydessä on korjattavaa – korjausliike pitää tehdä metsäteollisuutta vaarantamatta
Pääkirjoitus

Met­sä­ta­lous on las­ken­nal­li­ses­ti kes­tä­vää, mutta eko­lo­gi­ses­sa kes­tä­vyy­des­sä on kor­jat­ta­vaa – kor­jaus­lii­ke pitää tehdä met­sä­teol­li­suut­ta vaa­ran­ta­mat­ta

28.10.2023 05:00 10
Luvituksessa ei ole varaa hutiloida – valveutuneiden kansalaisten rooli hankkeiden "valvojana" saattaa korostua, jos hallitus saa läpi tavoitteensa lupaprosessien nopeuttamisesta
Pääkirjoitus

Lu­vi­tuk­ses­sa ei ole varaa hu­ti­loi­da – val­veu­tu­nei­den kan­sa­lais­ten rooli hank­kei­den "val­vo­ja­na" saattaa ko­ros­tua, jos hal­li­tus saa läpi ta­voit­teen­sa lu­pa­pro­ses­sien no­peut­ta­mi­ses­ta

28.07.2023 05:00 7
Kaivosyhtiö osti kiistellyn inarilaismetsän ja aikoo perustaa sinne suojelualueen – vaikka kyse on peliliikkeestä, se on myös ympäristöteko
Pääkirjoitus

Kai­vos­yh­tiö osti kiis­tel­lyn ina­ri­lais­met­sän ja aikoo pe­rus­taa sinne suo­je­lu­alueen – vaikka kyse on pe­li­liik­kees­tä, se on myös ym­pä­ris­tö­te­ko

05.05.2022 21:52 5
Tilaajille
Suomen metsiin kohdistuu ennen näkemätön suojelupaine – jos hallitus katsoo lisäsuojelun tarpeelliseksi, se on suunnattava pääosin muualle kuin Lappiin
Pääkirjoitus

Suomen metsiin koh­dis­tuu ennen nä­ke­mä­tön suo­je­lu­pai­ne – jos hal­li­tus katsoo li­sä­suo­je­lun tar­peel­li­sek­si, se on suun­nat­ta­va pääosin muualle kuin Lappiin

20.02.2022 18:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ym­pä­ris­tö­lii­ke syn­nyt­tää on­gel­mia

27.03.2021 10:03 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ym­pä­ris­tö­lii­ke on syn­ty­nyt on­gel­mis­ta

25.03.2021 05:10
Tilaajille
Yli 60 000 suomalaista allekirjoitti kansalaisaloitteen, että avohakkuut valtion metsissä lopetetaan – Kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle

Yli 60 000 suo­ma­lais­ta al­le­kir­joit­ti kan­sa­lai­sa­loit­teen, että avo­hak­kuut valtion met­sis­sä lo­pe­te­taan – Kan­sa­lais­aloi­te luo­vu­tet­tiin edus­kun­nal­le

22.10.2019 15:48