Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yli 60 000 suo­ma­lais­ta al­le­kir­joit­ti kan­sa­lai­sa­loit­teen, että avo­hak­kuut valtion met­sis­sä lo­pe­te­taan – Kan­sa­lais­aloi­te luo­vu­tet­tiin edus­kun­nal­le

Ympäristöjärjestöt muistuttavat, että metsätalouden aiheuttamat muutokset metsissä ovat suurin yksittäinen syy lajien uhanalaisuudelle.

Avohakkuiden lopettamisvaatimusta perustellaan sillä, että siirtyminen jatkuvapeitteiseen kasvatukseen edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa.
Avohakkuiden lopettamisvaatimusta perustellaan sillä, että siirtyminen jatkuvapeitteiseen kasvatukseen edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa.
Kuva: Arttu Laitala

Yli 60 000 suomalaisen allekirjoittamassa kansalaisaloitteessa vaaditaan, että avohakkuut lopetetaan valtion metsissä. Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle tiistaina.

Avohakkuiden lopettamista perustellaan sillä, että siirtyminen jatkuvapeitteiseen kasvatukseen edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistä. Metsähallitus on ilmoittanut jatkuvapeitteisen kasvatuksen kokeilusta. Se on aloitteen tekijöiden mielestä hyvä askel, mutta kokeiluala ei ole riittävän suuri.

Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan 15 000 hehtaarin kokeiluala noin yhdeksän miljoonan hehtaarin metsäalueella on häviävän pieni pala.

Ympäristöjärjestöt vaativat perusteellista käsittelyä

Aloitteen takana olevat ympäristöjärjestöt vaativat, että aloite käsitellään eduskunnassa perusteellisesti.

– Aloite on käsiteltävä perusteellisesti maa- ja metsätalousvaliokunnassa, sillä valiokunnan käsittelyssä on mahdollista punnita eri näkökulmia ja kuulla asiantuntijoita. Yli 60 000 suomalaista on ilmaissut huolensa valtion metsien tulevaisuudesta, ja se huoli on kuultava, sanoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä tiedotteessa.

Petelius huolissaan luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä

Viime vuonna Suomessa hakattiin metsää enemmän kuin aiemmin. Luonnonsuojeluliiton mukaan metsätalouden aiheuttamat muutokset metsissä ovat suurin yksittäinen syy lajien uhanalaisuudelle.

– Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on ilmastonmuutoksen ohella maailman suurin ympäristöongelma, sanoo kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius (vihr.), joka on eduskunnan luonto- ja ympäristökerhon tuore puheenjohtaja.

Greenpeacen Suomen maajohtajan Sini Harkin mukaan ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen vaativat poliitikoilta nopeita ja suuria päätöksiä.