Ennakkoäänestys päättyi: Lähes 30 pro­sent­tia lap­pi­lai­sis­ta äänesti en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä – vilk­kaim­min uur­nil­la käytiin Pel­los­sa, lais­kim­min Kit­ti­läs­sä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ym­pä­ris­tö­lii­ke on syn­ty­nyt on­gel­mis­ta

Pääkirjoitus oli huolissaan (22.3.) siitä, että ympäristöjärjestöt ottavat vallan pohjoisen yksityismetsissä. Kirjoituksessa todettiin lakiin kirjatun omaisuudensuojan "saaneen kyytiä" järjestöiltä jo aiemmin valtion metsissä. Metsähallitus hallinnoi valtion maa- ja vesialueita. Metsät ovat suomalaisten. Ympäristöjärjestössä toimiva suomalainen ottaa kantaa metsiin, jotka hän osaltaan "omistaa".

Kirjoitus totesi järjestöjen omavaltaisesti määrittelevän kartoittamiensa metsien luontoarvot. Vapaaehtoiset metsäkartoittajat ovat koulutukseltaan esimerkiksi biologeja tai metsänhoitajia tai ovat olleet taitavien kartoittajien opissa. Uhanalaisten lajien tunnistaminen on kokemusta vaativaa työtä.