Kadonnut: Poliisi etsii 15-vuo­tias­ta Jimi Repoa Ro­va­nie­mel­tä

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Pääkirjoitus: Uusilla met­sien­suo­je­lu­alueil­la py­ri­tään vai­kut­ta­maan vaa­lei­hin, ei hak­kui­siin

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

rakentaminen
Ranualaisella rakennusyrityksellä riittää hyvin töitä – Rohex oy on Ranuan Yrittäjien vuoden yritys

Ra­nua­lai­sel­la ra­ken­nus­yri­tyk­sel­lä riittää hyvin töitä – Rohex oy on Ranuan Yrit­tä­jien vuoden yritys

17.11.2021 20:07
Tilaajille
Tervolaan on suunnitteilla yli sata tuulivoimalaa – mittavien hankkeiden takana ovat VSB, Energiequelle, Myrsky ja Exilion

Ter­vo­laan on suun­nit­teil­la yli sata tuu­li­voi­ma­laa – mit­ta­vien hank­kei­den takana ovat VSB, Ener­gie­quel­le, Myrsky ja Exilion

11.11.2021 06:30 10
Tilaajille
Tuntureihin nousee nyt tasokkaita loma-asuntoja ryminällä – Enontekiön vuoden yritys Rakennus Mäkitalo oy tekee Leville ja Ylläkselle korkeatasoisia loma-asuntoja

Tun­tu­rei­hin nousee nyt ta­sok­kai­ta lo­ma-asun­to­ja ry­mi­näl­lä – Enon­te­kiön vuoden yritys Ra­ken­nus Mä­ki­ta­lo oy tekee Leville ja Yl­läk­sel­le kor­kea­ta­soi­sia lo­ma-asun­to­ja

06.11.2021 21:00
Tilaajille
Koirat tarvitsevat koirapuiston, josta ei kaadeta puita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koirat tar­vit­se­vat koi­ra­puis­ton, josta ei kaadeta puita

02.08.2021 05:00
Tilaajille
Kemin Kalkkinokalle ei nousekaan asuintaloja – väylävirasto ei halua siirtää pois Peurasaaren ranta-alueella kulkevaa pistorataa

Kemin Kalk­ki­no­kal­le ei nou­se­kaan asuin­ta­lo­ja – väy­lä­vi­ras­to ei halua siirtää pois Peu­ra­saa­ren ran­ta-alueel­la kul­ke­vaa pis­to­ra­taa

02.07.2021 06:30
Tilaajille
Uuden tehtaan paalutusäänet eivät häiritse kemiläisiä – kilkatus kuluu pihoille, mutta sisälle se ei juuri kantaudu

Uuden tehtaan paa­lu­tus­ää­net eivät häi­rit­se ke­mi­läi­siä – kil­ka­tus kuluu pi­hoil­le, mutta sisälle se ei juuri kan­tau­du

07.06.2021 18:19 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon remontti alkaa kesällä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon re­mont­ti alkaa kesällä

15.04.2021 07:00 10
Tilaajille
Kemin Pajarinrannan päiväkodin hirsiseinät tulevat pian näkyviin sääsuojauksen alta – lapset pääsevät muuttamaan uudisrakennukseen marraskuussa

Kemin Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din hir­si­sei­nät tulevat pian nä­ky­viin sää­suo­jauk­sen alta – lapset pää­se­vät muut­ta­maan uu­dis­ra­ken­nuk­seen mar­ras­kuus­sa

21.03.2021 19:30 1
Tilaajille
Keminmaan Kallille saattaa valmistua ensi talveksi uusi ala-asema – kunnanhallitus hyväksyi yli 200-neliöisen rakennuksen pääpiirustukset

Ke­min­maan Kal­lil­le saattaa val­mis­tua ensi tal­vek­si uusi ala-ase­ma – kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi yli 200-ne­liöi­sen ra­ken­nuk­sen pää­pii­rus­tuk­set

17.03.2021 20:23
Tilaajille
Liiketilaa kaavoitetaan puistoon Rovaniemellä – Veitikanlammen lähelle 3000-3500 kerrosneliömetrin liikerakennus

Lii­ke­ti­laa kaa­voi­te­taan puis­toon Ro­va­nie­mel­lä – Vei­ti­kan­lam­men lähelle 3000-3500 ker­ros­ne­liö­met­rin lii­ke­ra­ken­nus

18.02.2021 07:00 5
Tilaajille
Yhä useampi asuu puukerrostalossa – Myös hirsikoulut ja -päiväkodit yleistyvät entisestään: "Kysyntää on paljon ja koko ajan kiihtyvässä tahdissa"

Yhä useampi asuu puu­ker­ros­ta­los­sa – Myös hir­si­kou­lut ja -päi­vä­ko­dit yleis­ty­vät en­ti­ses­tään: "Ky­syn­tää on paljon ja koko ajan kiih­ty­väs­sä tah­dis­sa"

09.01.2021 07:01
Tilaajille
Rovaniemen Valionranta pysyy Lapland Hotelsilla – hotelliketjulta peritään lähes 100 000 euron varausmaksu

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­ta pysyy Lapland Ho­tel­sil­la – ho­tel­li­ket­jul­ta pe­ri­tään lähes 100 000 euron va­raus­mak­su

16.12.2020 11:21
Tilaajille
Rakentaja ei pelkää työtä – Simon vuoden yrittäjää Tauno Johanssonia työllistävät hyvin saneerauskohteet Simossa ja Kemissä

Ra­ken­ta­ja ei pelkää työtä – Simon vuoden yrit­tä­jää Tauno Jo­hans­so­nia työl­lis­tä­vät hyvin sa­nee­raus­koh­teet Simossa ja Kemissä

04.12.2020 16:01
Tilaajille
Lukijalta: Tyhjistä asunnoista isot kustannukset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tyh­jis­tä asun­nois­ta isot kus­tan­nuk­set

04.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Valmisbetonin tarve kasvaa Meri-Lapissa– Kemiin nousee kesällä uusi betoniasema

Val­mis­be­to­nin tarve kasvaa Me­ri-La­pis­sa– Kemiin nousee kesällä uusi be­to­ni­ase­ma

22.06.2020 18:30
Tilaajille
Lapissa kaupan alalla on vaikeaa, mutta muilla aloilla menee paremmin – yhä useampi lappilaisyritys harkitsee sopeutustoimia

Lapissa kaupan alalla on vai­keaa, mutta muilla aloilla menee pa­rem­min – yhä useampi lap­pi­lais­yri­tys har­kit­see so­peu­tus­toi­mia

11.02.2020 09:30
Tilaajille
Vaaranlammen koulun rakentaminen etenee Rovaniemellä – lautakunta ei ota vielä kantaa sijoituspaikkaan

Vaa­ran­lam­men koulun ra­ken­ta­mi­nen etenee Ro­va­nie­mel­lä – lau­ta­kun­ta ei ota vielä kantaa si­joi­tus­paik­kaan

12.12.2019 14:48
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon korjaus alkuun maaliskuussa –Suunnitelmat valmistuivat, päätökset edessä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon korjaus alkuun maa­lis­kuus­sa –Suun­ni­tel­mat val­mis­tui­vat, pää­tök­set edessä

11.12.2019 13:07
Tilaajille

Ranua sai mi­nis­te­riöl­tä 750 000 euron avus­tuk­sen lii­kun­ta­sa­lin ra­ken­ta­mi­seen

28.11.2019 17:20
Tilaajille
Pääkirjoitus: Rovaniemi keskeytti Kielan uuden osan rakentamista koskevan kilpailutuksen. Aikalisä on paikallaan.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ro­va­nie­mi kes­keyt­ti Kielan uuden osan ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­van kil­pai­lu­tuk­sen. Ai­ka­li­sä on pai­kal­laan.

28.11.2019 15:16
Tilaajille