Poroelinkeino
Arvioimislautakunta: Saamelaisalueella eri säännöt, korvauksia ei tarvitse maksaa – Sorakukkola Oy vaatii paliskunnalta yli 100 000 euroa, yhtiön mukaan poron papanat pilasivat betonin

Ar­vioi­mis­lau­ta­kun­ta: Saa­me­lais­alueel­la eri sään­nöt, kor­vauk­sia ei tar­vit­se maksaa – So­ra­kuk­ko­la Oy vaatii pa­lis­kun­nal­ta yli 100 000 euroa, yhtiön mukaan poron papanat pi­la­si­vat betonin

09.07.2020 18:30 4
Tilaajille
Siitosporoja kuolee kolareissa huomattavan paljon: "Korvaussumma ei korvaa monen vuoden työpanosta" – Suomen ylivoimaisesti eniten  kolareita ajetaan  Muonion seudulla

Sii­tos­po­ro­ja kuolee ko­la­reis­sa huo­mat­ta­van paljon: "Kor­vaus­sum­ma ei korvaa monen vuoden työ­pa­nos­ta" – Suomen yli­voi­mai­ses­ti eniten ko­la­rei­ta ajetaan Muonion seu­dul­la

05.07.2020 19:30 3
Tilaajille
Kova talvi  tappoi poroja, tuhoista on luvassa ehkä korvauksia – Tutkija arvioi, että tulevaisuudessa ankarista oloista kärsitään  entistä useammin

Kova talvi tappoi poroja, tu­hois­ta on luvassa ehkä kor­vauk­sia – Tutkija arvioi, että tu­le­vai­suu­des­sa an­ka­ris­ta oloista kär­si­tään entistä useam­min

08.06.2020 06:30 1
Tilaajille
Ennätyshanki uhkaa vasomista – pälviä ei vielä tarpeeksi

En­nä­tys­han­ki uhkaa va­so­mis­ta – pälviä ei vielä tar­peek­si

06.05.2020 07:44 0
Tilaajille
Lukijalta: Miten poronhoito, matkailu ja metsätalous sopivat yhteen?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miten po­ron­hoi­to, mat­kai­lu ja met­sä­ta­lous sopivat yhteen?

21.04.2020 08:42 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Auvo Autio

Lu­ki­jal­ta: Pai­kal­li­sia on kuun­nel­ta­va

12.03.2020 05:01 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kannattavuusongelmissa painivalla poroelinkeinolla on nyt näytön paikka
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kan­nat­ta­vuus­on­gel­mis­sa pai­ni­val­la po­ro­elin­kei­nol­la on nyt näytön paikka

26.11.2019 11:01 0
Tilaajille
Lukijalta: Kyllä poro tietää
Lukijalta Mielipide Mauri Nieminen

Lu­ki­jal­ta: Kyllä poro tietää

20.11.2019 10:50 0
Tilaajille
Aalto-yliopisto tutkii poronluusta tehdyn keramiikan 3D-tulostamista Sodankylässä

Aal­to-yli­opis­to tutkii po­ron­luus­ta tehdyn ke­ra­mii­kan 3D-tu­los­ta­mis­ta So­dan­ky­läs­sä

06.11.2019 18:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Kyseenalaista toimintaa yhteismetsältä
Lukijalta Mielipide Janne Saijets

Lu­ki­jal­ta: Ky­seen­alais­ta toi­min­taa yh­teis­met­säl­tä

30.10.2019 08:05 0
Tilaajille
Näkökulma: Soklilla ei ole sosiaalista toimilupaa
Lukijalta Mielipide Mika Kavakka

Nä­kö­kul­ma: Sok­lil­la ei ole so­siaa­lis­ta toi­mi­lu­paa

25.09.2019 11:13 0
Tilaajille