Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Poroelinkeino
Mitä jos poronhoito keksittäisiin vasta nyt?

Mitä jos po­ron­hoi­to kek­sit­täi­siin vasta nyt?

07.02.2022 10:30 91
Tilaajille
Ahmoja voidaan metsästää enintään kahdeksan tänä metsästysvuonna – asetuksen tavoitteena suojata poroelinkeinoa

Ahmoja voidaan met­säs­tää enin­tään kah­dek­san tänä met­säs­tys­vuon­na – ase­tuk­sen ta­voit­tee­na suojata po­roe­lin­kei­noa

28.12.2021 16:59 7
Saamelaiskäräjät vetoaa ministeriöön: talven porotuhojen välttämiseksi tarvitaan ennaltaehkäisyä – "Nähtävästi on tulossa toinen tuhovuosi"

Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa mi­nis­te­riöön: talven po­ro­tu­ho­jen vält­tä­mi­sek­si tar­vi­taan en­nal­taeh­käi­syä – "Näh­tä­väs­ti on tulossa toinen tu­ho­vuo­si"

19.11.2021 10:24 20
Tilaajille
Rovaniemen kaupoista ostellaan jatkossakin syksyisin poronlihaa Säteilyturvakeskuksen mittauksia varten

Ro­va­nie­men kau­pois­ta os­tel­laan jat­kos­sa­kin syk­syi­sin po­ron­li­haa Sä­tei­ly­tur­va­kes­kuk­sen mit­tauk­sia varten

21.01.2021 18:30 1
Tilaajille
Arvioimislautakunta: Saamelaisalueella eri säännöt, korvauksia ei tarvitse maksaa – Sorakukkola Oy vaatii paliskunnalta yli 100 000 euroa, yhtiön mukaan poron papanat pilasivat betonin

Ar­vioi­mis­lau­ta­kun­ta: Saa­me­lai­sa­lueel­la eri sään­nöt, kor­vauk­sia ei tar­vit­se maksaa – So­ra­kuk­ko­la Oy vaatii pa­lis­kun­nal­ta yli 100 000 euroa, yhtiön mukaan poron papanat pi­la­si­vat betonin

09.07.2020 18:30 5
Tilaajille
Siitosporoja kuolee kolareissa huomattavan paljon: "Korvaussumma ei korvaa monen vuoden työpanosta" – Suomen ylivoimaisesti eniten  kolareita ajetaan  Muonion seudulla

Sii­tos­po­ro­ja kuolee ko­la­reis­sa huo­mat­ta­van paljon: "Kor­vaus­sum­ma ei korvaa monen vuoden työ­pa­nos­ta" – Suomen yli­voi­mai­ses­ti eniten ko­la­rei­ta ajetaan Muonion seu­dul­la

05.07.2020 19:37 3
Tilaajille
Kova talvi  tappoi poroja, tuhoista on luvassa ehkä korvauksia – Tutkija arvioi, että tulevaisuudessa ankarista oloista kärsitään  entistä useammin

Kova talvi tappoi poroja, tu­hois­ta on luvassa ehkä kor­vauk­sia – Tutkija arvioi, että tu­le­vai­suu­des­sa an­ka­ris­ta oloista kär­si­tään entistä useam­min

08.06.2020 06:30 1
Tilaajille
Ennätyshanki uhkaa vasomista – pälviä ei vielä tarpeeksi

En­nä­tys­han­ki uhkaa va­so­mis­ta – pälviä ei vielä tar­peek­si

06.05.2020 07:44
Tilaajille
Lukijalta: Miten poronhoito, matkailu ja metsätalous sopivat yhteen?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miten po­ron­hoi­to, mat­kai­lu ja met­sä­ta­lous sopivat yhteen?

21.04.2020 08:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pai­kal­li­sia on kuun­nel­ta­va

12.03.2020 05:01
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kannattavuusongelmissa painivalla poroelinkeinolla on nyt näytön paikka
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kan­nat­ta­vuu­son­gel­mis­sa pai­ni­val­la po­roe­lin­kei­nol­la on nyt näytön paikka

26.11.2019 11:01
Tilaajille
Lukijalta: Kyllä poro tietää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kyllä poro tietää

20.11.2019 10:50
Tilaajille
Aalto-yliopisto tutkii poronluusta tehdyn keramiikan 3D-tulostamista Sodankylässä

Aal­to-ylio­pis­to tutkii po­ron­luus­ta tehdyn ke­ra­mii­kan 3D-tu­los­ta­mis­ta So­dan­ky­läs­sä

06.11.2019 18:30
Tilaajille
Lukijalta: Kyseenalaista toimintaa yhteismetsältä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ky­see­na­lais­ta toi­min­taa yh­teis­met­säl­tä

30.10.2019 08:05
Tilaajille
Näkökulma: Soklilla ei ole sosiaalista toimilupaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Sok­lil­la ei ole so­siaa­lis­ta toi­mi­lu­paa

25.09.2019 11:15
Tilaajille