Koronavirus: Ro­va­nie­mi lo­pet­taa kou­lu­jen luok­ka-al­tis­tu­mis­ten tie­dot­ta­mi­sen

Koronatesti: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Pohjois-Norja
Kyttyrälohta nousee jokeen Norjan puolella – Suomen puolella Näätämöjoessa vieraslajista ei ole vielä havaintoja tänä kesänä

Kyt­ty­rä­loh­ta nousee jokeen Norjan puo­lel­la – Suomen puo­lel­la Nää­tä­mö­joes­sa vie­ras­la­jis­ta ei ole vielä ha­vain­to­ja tänä kesänä

11.07.2021 20:26 2
Tilaajille
Nordkappiin aikovilla turisteilla mahdollinen este E6-tiellä – kaatopaikka palaa Lakselvin lähellä, kaasupullojen pelätään räjähtävän

Nord­kap­piin ai­ko­vil­la tu­ris­teil­la mah­dol­li­nen este E6-tiel­lä – kaa­to­paik­ka palaa Lak­sel­vin lä­hel­lä, kaa­su­pul­lo­jen pe­lä­tään rä­jäh­tä­vän

02.07.2021 14:44
Tilaajille
Hammerfestin tautitilanne pahenee – liki neljäsosa väestöstä karanteenissa, tartuntoja yli 220

Ham­mer­fes­tin tau­ti­ti­lan­ne pahenee – liki nel­jäs­osa väes­tös­tä ka­ran­tee­nis­sa, tar­tun­to­ja yli 220

28.05.2021 12:47 1
Tilaajille
Lappi säästynyt bitcoin-petoksilta – Pohjois-Norjassa paljastui viiden miljoonan euron huijaukset, Rovaniemellä pohjoisin bitcoin-automaatti

Lappi sääs­ty­nyt bit­coin-pe­tok­sil­ta – Poh­jois-Nor­jas­sa pal­jas­tui viiden mil­joo­nan euron hui­jauk­set, Ro­va­nie­mel­lä poh­joi­sin bit­coin-au­to­maat­ti

21.05.2021 17:20 1
Tilaajille
"Suurin, mitä alueella on nähty ainakaan kymmeneen vuoteen" – Lumivyöry vetäisi Sannan mukaansa ja surmasi koiran, nyt kokenut vapaalaskija haluaa varoittaa muita

"Suu­rin, mitä alueel­la on nähty ai­na­kaan kym­me­neen vuo­teen" – Lu­mi­vyö­ry vetäisi Sannan mu­kaan­sa ja surmasi koiran, nyt kokenut va­paa­las­ki­ja haluaa va­roit­taa muita

18.02.2021 13:16 3
Tilaajille
Napapiirille suunnitellaan jättikokoista akkutehdasta Norjassa – miljardirahoitus haussa pörssistä

Na­pa­pii­ril­le suun­ni­tel­laan jät­ti­ko­kois­ta ak­ku­teh­das­ta Nor­jas­sa – mil­jar­di­ra­hoi­tus haussa pörs­sis­tä

29.01.2021 15:16 3
Tilaajille
Pohjois-Norjan Narvikista aloitettiin suorat lohilennot Lähi-itään

Poh­jois-Nor­jan Nar­vi­kis­ta aloi­tet­tiin suorat lo­hi­len­not Lä­hi-itään

14.12.2020 20:53
Tilaajille
Suomalaisia hälytettiin Norjan puolelle sammuttamaan palavaa perävaunua

Suo­ma­lai­sia hä­ly­tet­tiin Norjan puo­lel­le sam­mut­ta­maan palavaa pe­rä­vau­nua

08.12.2020 16:44
Tilaajille
Tuhoisa tulipalo sulkee Hammerfestin edustalla olevan Melkøyan kaasutehtaan jopa vuodeksi

Tuhoisa tu­li­pa­lo sulkee Ham­mer­fes­tin edus­tal­la olevan Melkøyan kaa­su­teh­taan jopa vuo­dek­si

26.10.2020 16:46
Tilaajille

Poh­jois-Nor­jas­sa Ham­mer­fes­tin sai­raa­la tyh­jen­ne­tään ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen takia

23.10.2020 20:50
Tilaajille
Norja kiristi matkustusrajoituksiaan – Lapista tulevat matkustajat karanteeniin ensi yöstä alkaen

Norja kiristi mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siaan – Lapista tulevat mat­kus­ta­jat ka­ran­tee­niin ensi yöstä alkaen

16.10.2020 10:49
Tilaajille
NRK: Lofooteilla Vestvågøyn kunnassa on suljettu neljä koulua ja päiväkoti useiden koronavirustartuntoja takia – Lähes 4 000 ihmistä on määrätty karanteeniin

NRK: Lo­foo­teil­la Vestvågøyn kun­nas­sa on sul­jet­tu neljä koulua ja päi­vä­ko­ti useiden ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja takia – Lähes 4 000 ihmistä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

22.08.2020 12:23
Tilaajille
Vuosi erämaassa – Erno Saukko vaelsi vuoden aikana 2 500 kilometriä pohjoisen erämaissa kokeakseen pohjoisen luonnon koko vuodenkierron

Vuosi erä­maas­sa – Erno Saukko vaelsi vuoden aikana 2 500 ki­lo­met­riä poh­joi­sen erä­mais­sa ko­keak­seen poh­joi­sen luonnon koko vuo­den­kier­ron

22.08.2020 07:00 6
Tilaajille
Päiväkirja: Kauneuden hinta nousi satasiin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kau­neu­den hinta nousi sa­ta­siin

14.08.2020 07:00
Tilaajille
Suomalaisia on matkannut Pohjois-Norjaan tänä kesänä enemmän kuin aikaisemmin

Suo­ma­lai­sia on mat­kan­nut Poh­jois-Nor­jaan tänä kesänä enemmän kuin ai­kai­sem­min

13.08.2020 18:56
Tilaajille
Elsa Haldorsenin pohjoinen sauna lämpiää kellon ympäri – suomalaisturistit löysivät Varangin niemimaan, josta tuli vaivihkaa Pohjois-Norjan uusi suosikkikohde

Elsa Hal­dor­se­nin poh­joi­nen sauna lämpiää kellon ympäri – suo­ma­lais­tu­ris­tit löy­si­vät Va­ran­gin nie­mi­maan, josta tuli vai­vih­kaa Poh­jois-Nor­jan uusi suo­sik­ki­koh­de

05.08.2020 11:36 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suo­ma­lai­sil­le tietoa Ham­mer­fes­tis­tä

28.07.2020 04:30
Tilaajille
NRK: Norjan poliisi on käännyttänyt rajalta 11 ulkomaalaista vuorokauden sisällä – Matkailijat palanneet Suomen puolelle

NRK: Norjan poliisi on kään­nyt­tä­nyt rajalta 11 ul­ko­maa­lais­ta vuo­ro­kau­den sisällä – Mat­kai­li­jat pa­lan­neet Suomen puo­lel­le

07.07.2020 21:47
Tilaajille
Lapin kautta maahan tulevat turistit työllistävät Pohjois-Norjan poliisia – käännytyksiä päivittäin

Lapin kautta maahan tulevat tu­ris­tit työl­lis­tä­vät Poh­jois-Nor­jan po­lii­sia – kään­ny­tyk­siä päi­vit­täin

06.07.2020 17:59
Tilaajille
NRK: Finnmarkenin joet tulvivat yli äyräiden. Valtatie E6 on suljettu. Altassa on evakuoitu väkeä ja suljettu koulu.

NRK: Finn­mar­ke­nin joet tul­vi­vat yli äy­räi­den. Val­ta­tie E6 on sul­jet­tu. Altassa on eva­kuoi­tu väkeä ja sul­jet­tu koulu.

09.06.2020 12:26
Tilaajille