Pohjois-Norja
Kuukausi
NRK: Lofooteilla Vestvågøyn kunnassa on suljettu neljä koulua ja päiväkoti useiden koronavirustartuntoja takia – Lähes 4 000 ihmistä on määrätty karanteeniin

NRK: Lo­foo­teil­la Vestvågøyn kun­nas­sa on sul­jet­tu neljä koulua ja päi­vä­ko­ti useiden ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja takia – Lähes 4 000 ihmistä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

22.08.2020 12:23 0
Tilaajille
Vuosi erämaassa – Erno Saukko vaelsi vuoden aikana 2 500 kilometriä pohjoisen erämaissa kokeakseen pohjoisen luonnon koko vuodenkierron

Vuosi erä­maas­sa – Erno Saukko vaelsi vuoden aikana 2 500 ki­lo­met­riä poh­joi­sen erä­mais­sa ko­keak­seen poh­joi­sen luonnon koko vuo­den­kier­ron

22.08.2020 07:00 6
Tilaajille
Päiväkirja: Kauneuden hinta nousi satasiin
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Kau­neu­den hinta nousi sa­ta­siin

14.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Suomalaisia on matkannut Pohjois-Norjaan tänä kesänä enemmän kuin aikaisemmin

Suo­ma­lai­sia on mat­kan­nut Poh­jois-Nor­jaan tänä kesänä enemmän kuin ai­kai­sem­min

13.08.2020 18:56 0
Tilaajille
Vanhemmat
Elsa Haldorsenin pohjoinen sauna lämpiää kellon ympäri – suomalaisturistit löysivät Varangin niemimaan, josta tuli vaivihkaa Pohjois-Norjan uusi suosikkikohde

Elsa Hal­dor­se­nin poh­joi­nen sauna lämpiää kellon ympäri – suo­ma­lais­tu­ris­tit löy­si­vät Va­ran­gin nie­mi­maan, josta tuli vai­vih­kaa Poh­jois-Nor­jan uusi suo­sik­ki­koh­de

05.08.2020 11:36 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari Vienola

Lu­ki­jal­ta: Suo­ma­lai­sil­le tietoa Ham­mer­fes­tis­tä

28.07.2020 04:30 0
Tilaajille
NRK: Norjan poliisi on käännyttänyt rajalta 11 ulkomaalaista vuorokauden sisällä – Matkailijat palanneet Suomen puolelle

NRK: Norjan poliisi on kään­nyt­tä­nyt rajalta 11 ul­ko­maa­lais­ta vuo­ro­kau­den sisällä – Mat­kai­li­jat pa­lan­neet Suomen puo­lel­le

07.07.2020 21:47 0
Tilaajille
Lapin kautta maahan tulevat turistit työllistävät Pohjois-Norjan poliisia – käännytyksiä päivittäin

Lapin kautta maahan tulevat tu­ris­tit työl­lis­tä­vät Poh­jois-Nor­jan po­lii­sia – kään­ny­tyk­siä päi­vit­täin

06.07.2020 17:59 0
Tilaajille
NRK: Finnmarkenin joet tulvivat yli äyräiden. Valtatie E6 on suljettu. Altassa on evakuoitu väkeä ja suljettu koulu.

NRK: Finn­mar­ke­nin joet tul­vi­vat yli äy­räi­den. Val­ta­tie E6 on sul­jet­tu. Altassa on eva­kuoi­tu väkeä ja sul­jet­tu koulu.

09.06.2020 12:26 0
Tilaajille
Altan maanvyöryjen syytä tutkitaan - juoksusavimaan vyöry ei anna ennakkomerkkejä

Altan maan­vyö­ry­jen syytä tut­ki­taan - juok­su­sa­vi­maan vyöry ei anna en­nak­ko­merk­ke­jä

05.06.2020 20:03 0
Tilaajille
Novatekin rakennustyömaa on Kuolan pahin koronapesäke – työmaalla yli 900 virustartuntaa, toimintaa ei ole keskeytetty

No­va­te­kin ra­ken­nus­työ­maa on Kuolan pahin ko­ro­na­pe­sä­ke – työ­maal­la yli 900 vi­rus­tar­tun­taa, toi­min­taa ei ole kes­key­tet­ty

29.04.2020 18:30 0
Tilaajille
NRK: Useita henkilöitä jäi lumivyöryn alle Tromssassa – pelastautuivat omin avuin, helikopteri etsi maastosta uhreja

NRK: Useita hen­ki­löi­tä jäi lu­mi­vyö­ryn alle Troms­sas­sa – pe­las­tau­tui­vat omin avuin, he­li­kop­te­ri etsi maas­tos­ta uhreja

29.04.2020 18:12 0
Tilaajille
Nordkappin lähelle ei tule öljyterminaalia – maailman pohjoisin merellä sijaitseva öljykenttä avataan 2022

Nord­kap­pin lähelle ei tule öl­jy­ter­mi­naa­lia – maail­man poh­joi­sin merellä si­jait­se­va öl­jy­kent­tä avataan 2022

02.01.2020 14:55 0
Tilaajille
Norjaa ravistelleen Tromssan perhetragedian nuorin uhri saattaa vielä selviytyä

Norjaa ra­vis­tel­leen Troms­san per­he­tra­ge­dian nuorin uhri saattaa vielä sel­viy­tyä

10.12.2019 14:27 0
Tilaajille
Norja kiristää talvea vasten raskaan liikenteen vaatimuksia – Kuolinonnettomuus herätti päättäjät

Norja ki­ris­tää talvea vasten raskaan lii­ken­teen vaa­ti­muk­sia – Kuo­lin­on­net­to­muus herätti päät­tä­jät

18.10.2019 14:13 0
Tilaajille