Kadonnut: Poliisi etsii 15-vuo­tias­ta Jimi Repoa Ro­va­nie­mel­tä

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Pääkirjoitus: Uusilla met­sien­suo­je­lu­alueil­la py­ri­tään vai­kut­ta­maan vaa­lei­hin, ei hak­kui­siin

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Päiväkoti
Ranuan uuden päiväkodin rakentaja on valittu – päiväkoti valmistuu vuonna 2024

Ranuan uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­ja on valittu – päi­vä­ko­ti val­mis­tuu vuonna 2024

19.12.2022 13:18 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos ai­kai­ses­ta jou­lu­lah­jas­ta

01.12.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkotilaiset pääsivät traktorin rattiin – torniolaiset viljelijät lahjoittivat 10 polkutraktoria päiväkoteihin

Päi­vä­ko­ti­lai­set pää­si­vät trak­to­rin rattiin – tor­nio­lai­set vil­je­li­jät lah­joit­ti­vat 10 pol­ku­trak­to­ria päi­vä­ko­tei­hin

21.09.2022 17:00
Tilaajille
Pyhän päivähoidolle tilat, päiväkoti-koulu valmistunee lokakuun lopussa

Pyhän päi­vä­hoi­dol­le tilat, päi­vä­ko­ti-kou­lu val­mis­tu­nee lo­ka­kuun lopussa

13.09.2022 12:26
Tilaajille
Kansien välissä: Päiväkodin vauhdikas yö – Varhaiskasvatus on pöllölapsellekin arvokas elämänvaihe

Kansien vä­lis­sä: Päi­vä­ko­din vauh­di­kas yö – Var­hais­kas­va­tus on pöl­lö­lap­sel­le­kin arvokas elä­män­vai­he

01.09.2022 13:59
Tilaajille
Lakko pysäytti koulutyön Rovaniemellä, kunnallinen päivähoito taataan kaikkiaan 50–60 lapselle

Lakko py­säyt­ti kou­lu­työn Ro­va­nie­mel­lä, kun­nal­li­nen päi­vä­hoi­to taataan kaik­kiaan 50–60 lap­sel­le

04.05.2022 16:07
Tilaajille
Kunttapiha ja antibakteeriset ovet – Pajarinrannan päiväkotia on suunniteltu terveys edellä

Kunt­ta­pi­ha ja an­ti­bak­tee­ri­set ovet – Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­tia on suun­ni­tel­tu terveys edellä

03.11.2021 09:43
Naskalit, Kläpit, Naperot ja Vesselit saivat Aavapeikon päiväkodin

Nas­ka­lit, Kläpit, Naperot ja Ves­se­lit saivat Aa­va­pei­kon päi­vä­ko­din

06.10.2021 11:37
Pelkosenniemi selvittää perusteellisesti Pyhän päivähoidon tilanteen

Pel­ko­sen­nie­mi sel­vit­tää pe­rus­teel­li­ses­ti Pyhän päi­vä­hoi­don ti­lan­teen

01.10.2021 12:36
Tilaajille
Rovaniemeläisessä päiväkodissa koronatartunta – 17 lasta karanteeniin

Ro­va­nie­me­läi­ses­sä päi­vä­ko­dis­sa ko­ro­na­tar­tun­ta – 17 lasta ka­ran­tee­niin

25.08.2021 20:34
1,3 miljoonan ylijäämä Ylitorniolla – henkilöstömenot pienenivät ja isommat valtionosuudet petrasivat tilinpäätöstä

1,3 mil­joo­nan yli­jää­mä Yli­tor­niol­la – hen­ki­lös­tö­me­not pie­ne­ni­vät ja isommat val­tion­osuu­det pet­ra­si­vat ti­lin­pää­tös­tä

13.04.2021 16:18 1
Tilaajille
Entä jos mikään ei pidättele lasta? Varhaiskasvatusyksiköiden on suunniteltava ja harjoiteltava siltä varalta, että lapsi katoaa omille teilleen

Entä jos mikään ei pi­dät­te­le lasta? Var­hais­kas­va­tus­yk­si­köi­den on suun­ni­tel­ta­va ja har­joi­tel­ta­va siltä va­ral­ta, että lapsi katoaa omille teil­leen

16.12.2020 07:51
Tilaajille
Muurolaan rakennetaan uusi päiväkoti

Muu­ro­laan ra­ken­ne­taan uusi päi­vä­ko­ti

07.12.2020 12:53
Tilaajille
Ylitorniolle nousee hirsinen päiväkoti - käyttöön ensi syksynä

Yli­tor­niol­le nousee hir­si­nen päi­vä­ko­ti - käyt­töön ensi syksynä

03.12.2020 15:51
Ylitornio investoi lapsiin, matkailuun ja infraan – tarkan euron kunta listaa uusia rakennuskohteita myös lähivuosille.

Yli­tor­nio in­ves­toi lap­siin, mat­kai­luun ja infraan – tarkan euron kunta listaa uusia ra­ken­nus­koh­tei­ta myös lä­hi­vuo­sil­le.

25.11.2020 18:27
Tilaajille
Ulkoilmapedagogiikka tukee oppimista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­ko­il­ma­pe­da­go­giik­ka tukee op­pi­mis­ta

24.10.2020 05:00
Tilaajille
Päiväkotiaikana oleva muskari parantaa lasten tasa-arvoa, kun harrastaminen on mahdollista kaikille lapsille

Päi­vä­ko­ti­ai­ka­na oleva muskari pa­ran­taa lasten ta­sa-ar­voa, kun har­ras­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta kai­kil­le lap­sil­le

21.10.2020 17:00
Tilaajille
Ranuan monitoimitalon rakentaminen käynnistyi – oppilaat aloittavat uudessa koulussa elokuussa 2022

Ranuan mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyi – op­pi­laat aloit­ta­vat uudessa kou­lus­sa elo­kuus­sa 2022

12.10.2020 09:28
Tilaajille
Poika yritti karata kahdesti hankea pitkin Posion päiväkodin pihalta – työntekijät huomasivat paon, eikä lapsi päässyt maantielle saakka

Poika yritti karata kah­des­ti hankea pitkin Posion päi­vä­ko­din pihalta – työn­te­ki­jät huo­ma­si­vat paon, eikä lapsi päässyt maan­tiel­le saakka

08.05.2020 13:30
Tilaajille

Ranuan päi­vä­ko­dil­le ei tehdä uusia tiloja

16.12.2019 19:54
Tilaajille