Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

OP
OP:n kysely: Yli puolella suomalaisista ei ole suunnitelmaa taloutensa pyörittämiseen – miehet uskovat naisia  useammin omaan talousosaamiseensa

OP:n kysely: Yli puo­lel­la suo­ma­lai­sis­ta ei ole suun­ni­tel­maa ta­lou­ten­sa pyö­rit­tä­mi­seen – miehet uskovat naisia useam­min omaan ta­lous­osaa­mi­seen­sa

17.03.2023 08:35
Asuntokauppa jäätyy – Rovaniemeltä keskustakolmiota alennettuun hintaan myyvä Juha ihmettelee: "Ilmoituksellani on ollut yli tuhat katsojaa, mutta yhteydenottoja on tullut yksi"

Asun­to­kaup­pa jäätyy – Ro­va­nie­mel­tä kes­kus­ta­kol­mio­ta alen­net­tuun hintaan myyvä Juha ih­met­te­lee: "Il­moi­tuk­sel­la­ni on ollut yli tuhat kat­so­jaa, mutta yh­tey­den­ot­to­ja on tullut yksi"

13.02.2023 19:30 8
Tilaajille
Velkamenojen paisuessa OP:n Ritakallio perää yli vaalikausien ulottuvaa talousohjelmaa – "Nykypäättäjät ovat tuudittautuneet nollakorko-ajatteluun"

Vel­ka­me­no­jen pai­sues­sa OP:n Ri­ta­kal­lio perää yli vaa­li­kau­sien ulot­tu­vaa ta­lous­oh­jel­maa – "Ny­ky­päät­tä­jät ovat tuu­dit­tau­tu­neet nol­la­kor­ko-ajat­te­luun"

12.10.2022 16:09 2
Tilaajille
Pohjoisen OP Kodit yhdistyivät

Poh­joi­sen OP Kodit yh­dis­tyi­vät

31.05.2022 20:57 1
Tilaajille
Osuuspankin verkkosivut joutuivat kyberhyökkäyksen kohteeksi sunnuntaina

Osuus­pan­kin verk­ko­si­vut jou­tui­vat ky­ber­hyök­käyk­sen koh­teek­si sun­nun­tai­na

09.01.2022 14:35
Kaikki Pohjois-Suomen OP Kodit aiotaan yhdistää

Kaikki Poh­jois-Suo­men OP Kodit aiotaan yh­dis­tää

11.11.2021 15:28
Neve hamuaa mukaan maakunnan verkkoihin

Neve hamuaa mukaan maa­kun­nan verk­koi­hin

22.09.2021 19:30 4
Tilaajille
OP:n Ritakallio: "Konkurssiaaltoa ei ole näkyvissä, pankkiin tulee uusia ongelma-asiakkaita todella vähän"

OP:n Ri­ta­kal­lio: "Kon­kurs­siaal­toa ei ole nä­ky­vis­sä, pank­kiin tulee uusia on­gel­ma-asiak­kai­ta todella vähän"

20.04.2021 18:30
Tilaajille

OP:n lauan­tai-il­ta­na alkanut laaja käyt­tö­kat­ko on ohi

11.10.2020 14:47
Korona koetteli OP-ryhmää sittenkin vain kohtuullisesti – sijoitustoiminnan tuotot laskivat rajusti, mutta asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat

Korona koet­te­li OP-ryh­mää sit­ten­kin vain koh­tuul­li­ses­ti – si­joi­tus­toi­min­nan tuotot las­ki­vat ra­jus­ti, mutta asia­kas­lii­ke­toi­min­nan tuotot kas­voi­vat

21.07.2020 09:56
OP:n Ritakallio karsisi koronarajoituksia rohkeammin kuin hallitus – etätyösuositusta harkittava uudelleen

OP:n Ri­ta­kal­lio karsisi ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia roh­keam­min kuin hal­li­tus – etä­työ­suo­si­tus­ta har­kit­ta­va uu­del­leen

13.06.2020 06:00
Tilaajille

OP aloit­taa jälleen yt-neu­vot­te­lut – vä­hen­tää enin­tään 290 työ­teh­tä­vää

01.10.2019 10:59