Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Mobiilisovellus
Oletko jo huomannut Lapin Kansan sovelluksen 3 uutta ominaisuutta? – Näin seuraat avainsanojen avulla sinulle tärkeitä uutisaiheita tai lisäät juttuja lukulistallesi
Mainos Kaleva Media

Oletko jo huo­man­nut Lapin Kansan so­vel­luk­sen 3 uutta omi­nai­suut­ta? – Näin seuraat avain­sa­no­jen avulla sinulle tär­kei­tä uu­tis­ai­hei­ta tai lisäät juttuja lu­ku­lis­tal­le­si

27.10.2023 06:00
Sähkönkulutuksen mobiilisovellusten suosio räjähti – Fingrid kertoo jatkossa sähköpulasta, muissa sovelluksissa hintavahteja ja aikasuosituksia

Säh­kön­ku­lu­tuk­sen mo­bii­li­so­vel­lus­ten suosio räjähti – Fingrid kertoo jat­kos­sa säh­kö­pu­las­ta, muissa so­vel­luk­sis­sa hin­ta­vah­te­ja ja ai­ka­suo­si­tuk­sia

13.11.2022 12:30
Päiväkirja: Hemmottelen itseni pilalle – nuoren kaupunkilaisen pienet suuret ongelmat
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hem­mot­te­len itseni pilalle – ­nuo­ren kau­pun­ki­lai­sen pienet suuret on­gel­mat

18.08.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­bii­lil­la kohti pitkiä kas­sa­jo­no­ja

06.10.2021 05:01 3
Tilaajille
Tehdään Lapista ympäristöystävällisempi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tehdään Lapista ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sem­pi

29.03.2021 09:10
Tilaajille
Koronavilkku-sovellukselle tavoitellaan Suomessa miljoonaa käyttäjää kuukauden aikana – "Sovelluskaupoissa on normaalia tiukemmat säännökset viruksen seurantasovelluksien suhteen"

Ko­ro­na­vilk­ku-so­vel­luk­sel­le ta­voi­tel­laan Suo­mes­sa mil­joo­naa käyt­tä­jää kuu­kau­den aikana – "So­vel­lus­kau­pois­sa on nor­maa­lia tiu­kem­mat sään­nök­set vi­ruk­sen seu­ran­ta­so­vel­luk­sien suh­teen"

10.08.2020 21:18
Näin sujuu suomalaisen koronasovelluksen testaus – 33 hoitotyöntekijää selvittää, voivatko teknologia ja sen miljoonat käyttäjät auttaa syksyllä Suomea viruksen torjunnassa

Näin sujuu suo­ma­lai­sen ko­ro­na­so­vel­luk­sen testaus – 33 hoi­to­työn­te­ki­jää sel­vit­tää, voi­vat­ko tek­no­lo­gia ja sen mil­joo­nat käyt­tä­jät auttaa syk­syl­lä Suomea vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa

22.05.2020 20:00
Tilaajille
Isoveli valvoo koronasairasta – Moskova kerää miljoonia euroja sakkoja sovelluksella, joka seuraa liikkumista ja määrää ottamaan selfieitä öisinkin

Isoveli valvoo ko­ro­na­sai­ras­ta – Moskova kerää mil­joo­nia euroja sakkoja so­vel­luk­sel­la, joka seuraa liik­ku­mis­ta ja määrää ot­ta­maan sel­fiei­tä öi­sin­kin

22.05.2020 17:03
Tilaajille
Pääkirjoitus: Epidemian torjunnassa on otettava myös digiajan keinot käyttöön
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Epi­de­mian tor­jun­nas­sa on otet­ta­va myös di­gi­ajan keinot käyt­töön

17.05.2020 06:00
Tilaajille
Kertolaskut voivat olla hauskoja - nuoret kehittivät Matikkapeli mobiilisovelluksen

Ker­to­las­kut voivat olla haus­ko­ja - nuoret ke­hit­ti­vät Ma­tik­ka­pe­li mo­bii­li­so­vel­luk­sen

28.04.2020 09:45
Tilaajille
Metsähallituksen kännykkäluvat poistuvat vuodenvaihteessa, monet kalastajat ja moottorikelkkailijat tarvitsevat jatkossa android-puhelimen ja sovelluksen

Met­sä­hal­li­tuk­sen kän­nyk­kä­lu­vat pois­tu­vat vuo­den­vaih­tees­sa, monet ka­las­ta­jat ja moot­to­ri­kelk­kai­li­jat tar­vit­se­vat jat­kos­sa and­roid-pu­he­li­men ja so­vel­luk­sen

10.12.2019 13:35
Tilaajille
Miksi Nordea haluaa videon, jolla asiakkaan pitää hymyillä? – Mobiilipankin käyttö ei ole onnistunut tottuneilta  kännykän käyttäjiltäkään

Miksi Nordea haluaa videon, jolla asiak­kaan pitää hy­myil­lä? – Mo­bii­li­pan­kin käyttö ei ole on­nis­tu­nut tot­tu­neil­ta kän­ny­kän käyt­tä­jil­tä­kään

11.11.2019 19:00
Tilaajille
Karhu ja kettu seikkailevat alle kouluikäisten saamenkielisessä mobiilipelissä

Karhu ja kettu seik­kai­le­vat alle kou­lu­ikäis­ten saa­men­kie­li­ses­sä mo­bii­li­pe­lis­sä

28.10.2019 16:52
Tilaajille
Koirien terveys- ja kisatiedot koostava mobiilisovellus suunniteltiin Rovaniemellä – sovelluksen toivotaan tuovan läpinäkyvyyttä lemmikkien omistajille ja kasvattajille

Koirien ter­veys- ja ki­sa­tie­dot koos­ta­va mo­bii­li­so­vel­lus suun­ni­tel­tiin Ro­va­nie­mel­lä – so­vel­luk­sen toi­vo­taan tuovan lä­pi­nä­ky­vyyt­tä lem­mik­kien omis­ta­jil­le ja kas­vat­ta­jil­le

14.10.2019 08:41
Tilaajille
Rovaniemellä kehitetty mobiilisovellus hevosten hoitamiseen, ensimmäisenä huippuratsukoiden käytössä

Ro­va­nie­mel­lä ke­hi­tet­ty mo­bii­li­so­vel­lus he­vos­ten hoi­ta­mi­seen, en­sim­mäi­se­nä huip­pu­rat­su­koi­den käy­tös­sä

19.09.2019 15:09
Tilaajille