Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Karhu ja kettu seik­kai­le­vat alle kou­lu­ikäis­ten saa­men­kie­li­ses­sä mo­bii­li­pe­lis­sä

Lapset pääsevät seuraamaan karhun ja ketun matkaa saamenkielisten mobiilipelien kautta. Kyseessä on ensimmäinen julkaistu mobiilipeli Saamelaiskäräjien hankkeessa, jossa tuotetaan saamenkielellä materiaalia alle kouluikäisille lapsille.

Pelissä seurataan eläinkaksikon ja heidän ystäviensä matkaa Saamenmaahan. Tarina etenee  läpi vuodenaikojen, ja jokaisen vuodenajan kohdalla on valintatehtäviä.