Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Karhu ja kettu seik­kai­le­vat alle kou­lu­ikäis­ten saa­men­kie­li­ses­sä mo­bii­li­pe­lis­sä

Lapset pääsevät seuraamaan karhun ja ketun matkaa saamenkielisten mobiilipelien kautta. Kyseessä on ensimmäinen julkaistu mobiilipeli Saamelaiskäräjien hankkeessa, jossa tuotetaan saamenkielellä materiaalia alle kouluikäisille lapsille.

Pelissä seurataan eläinkaksikon ja heidän ystäviensä matkaa Saamenmaahan. Tarina etenee  läpi vuodenaikojen, ja jokaisen vuodenajan kohdalla on valintatehtäviä.