Liikenne: Puu­ta­va­ra­pu­la rat­ke­si: Jeesiön sil­ta­työ­maa So­dan­ky­läs­sä sai parrut läheltä – työ­maal­la ura­koi­va 72-vuo­tias Pekka Tor­vi­nen on sa­han­nut puuta 16-vuo­tiaas­ta lähtien

Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Saamenkielen opiskelu
Saamen kielten opiskelu kiinnostaa – etäopetushankkeeseen ennätysmäärä oppilaita

Saamen kielten opis­ke­lu kiin­nos­taa – etä­ope­tus­hank­kee­seen en­nä­tys­mää­rä op­pi­lai­ta

08.04.2022 15:40
Tilaajille
Saamelaiskäräjät ja kaupunki neuvottelevat saamen opetuksesta Rovaniemellä: "Tilanne tuntuu vaikealta lukuisille perheille ja on pelättävissä, että kielten opetuksen kehittämistyö valuu hukkaan"

Saa­me­lais­kä­rä­jät ja kau­pun­ki neu­vot­te­le­vat saamen ope­tuk­ses­ta Ro­va­nie­mel­lä: "Ti­lan­ne tuntuu vai­keal­ta lu­kui­sil­le per­heil­le ja on pe­lät­tä­vis­sä, että kielten ope­tuk­sen ke­hit­tä­mis­työ valuu huk­kaan"

23.08.2021 11:11 2
Tilaajille
Saamen kielen opiskelijat huomioitu aiempaa yksilöllisemmin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saamen kielen opis­ke­li­jat huo­mioi­tu aiempaa yk­si­löl­li­sem­min

16.08.2021 22:22
Tilaajille
Kielen kautta yhteys esivanhempiin – Perinne on tärkeää mutta kolttakulttuurin pitää myös uudistua, sanoo Anna Lumikivi

Kielen kautta yhteys esi­van­hem­piin – Perinne on tärkeää mutta kolt­ta­kult­tuu­rin pitää myös uu­dis­tua, sanoo Anna Lu­mi­ki­vi

15.11.2019 06:00
Tilaajille
Karhu ja kettu seikkailevat alle kouluikäisten saamenkielisessä mobiilipelissä

Karhu ja kettu seik­kai­le­vat alle kou­lu­ikäis­ten saa­men­kie­li­ses­sä mo­bii­li­pe­lis­sä

28.10.2019 16:52
Tilaajille