Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Mikä pu­hut­taa Lapin ra­ja­kun­nis­sa vaalien alla? Kuun­te­le ter­vei­set Sal­las­ta, Muo­nios­ta ja Uts­joel­ta sekä viime hetken tun­nel­mat

Kolumni: Yksi on juh­lis­ta poissa, kun Suomen toi­sek­si suurin kan­sal­lis­puis­to täyttää ta­sa­vuo­sia

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Metsähallitus
Metsähallitus kartoittaa Lapin luonnontilaisia metsiä – Pyytää ilmoituksia arvokkaista luonnonmetsistä

Met­sä­hal­li­tus kar­toit­taa Lapin luon­non­ti­lai­sia metsiä – Pyytää il­moi­tuk­sia ar­vok­kais­ta luon­non­met­sis­tä

21.05.2021 13:30 2
Tilaajille
Vastaa kyselyymme, tulisiko paikallisten metsästysoikeutta karsia – Yle: Metsähallitus esittää metsästyksen rajoittamista osassa kansallispuistojen vilkkaimpia alueita

Vastaa ky­se­lyym­me, tu­li­si­ko pai­kal­lis­ten met­säs­tys­oi­keut­ta karsia – Yle: Met­sä­hal­li­tus esittää met­säs­tyk­sen ra­joit­ta­mis­ta osassa kan­sal­lis­puis­to­jen vilk­kaim­pia alueita

13.04.2021 13:24 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uudet hak­kuu­lin­jauk­set hyvään suun­taan

17.05.2020 19:26
Tilaajille
Ministerit tarkentavat Metsähallituksen linjaa - Ei avohakkuukieltoa, jatkuvan kasvatuksen pinta-alaa kasvatetaan

Mi­nis­te­rit tar­ken­ta­vat Met­sä­hal­li­tuk­sen linjaa - Ei avo­hak­kuu­kiel­toa, jat­ku­van kas­va­tuk­sen pin­ta-alaa kas­va­te­taan

28.04.2020 22:09
Metsähallitus haluaa Pelloon tuulivoimaa – suunnitelmista keskustellaan kaikille avoimessa tilaisuudessa ensi viikolla

Met­sä­hal­li­tus haluaa Pelloon tuu­li­voi­maa – suun­ni­tel­mis­ta kes­kus­tel­laan kai­kil­le avoi­mes­sa ti­lai­suu­des­sa ensi vii­kol­la

27.04.2020 14:32
Tilaajille
Saamelaiskäräjät vetoaa: Porot heikkoja paksujen hankien keskellä, eivät kestä nyt metsästäjien ja hupikelkkailijoiden häiriötä

Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa: Porot heik­ko­ja pak­su­jen hankien kes­kel­lä, eivät kestä nyt met­säs­tä­jien ja hu­pi­kelk­kai­li­joi­den häi­riö­tä

02.04.2020 08:40 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kunta päättää tuu­li­voi­mas­ta, ei Met­sä­hal­li­tus

25.03.2020 15:15
Tilaajille
Metsähallitus suunnittelee tulipaikkojen purkamisia Savukoskella – asia puhutti valtuustossa

Met­sä­hal­li­tus suun­nit­te­lee tu­li­paik­ko­jen pur­ka­mi­sia Sa­vu­kos­kel­la – asia puhutti val­tuus­tos­sa

09.03.2020 19:18
Tilaajille
Metsähallitus ja paliskunnat alkavat tunnustella sopua saamelaisalueella – ympäristösovitteluun erikoistunut yritys alkaa kartoittaa kiistakysymyksiä jo maaliskuussa

Met­sä­hal­li­tus ja pa­lis­kun­nat alkavat tun­nus­tel­la sopua saa­me­lais­alueel­la – ym­pä­ris­tö­so­vit­te­luun eri­kois­tu­nut yritys alkaa kar­toit­taa kiis­ta­ky­sy­myk­siä jo maa­lis­kuus­sa

29.02.2020 12:51
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ilmasto-ongelmaa ei ratkaista hakkuita, vaan päästöjä vähentämällä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Il­mas­to-on­gel­maa ei rat­kais­ta hak­kui­ta, vaan pääs­tö­jä vä­hen­tä­mäl­lä

16.02.2020 15:40
Tilaajille
Hiilinielukeskustelun poliittisuus ärsyttää Metsähallituksen johtajaa – "Jos Suomessa ei hakata, hakataan siellä, missä metsätalous ei ole vastuullista"

Hii­li­nie­lu­kes­kus­te­lun po­liit­ti­suus är­syt­tää Met­sä­hal­li­tuk­sen joh­ta­jaa – "Jos Suo­mes­sa ei hakata, ha­ka­taan siellä, missä met­sä­ta­lous ei ole vas­tuul­lis­ta"

12.02.2020 19:25 1
Napapiirin retkeilyalueella ylitettiin viime vuonna 100 000 kävijän raja – "Alusta lähtien menestystarina"

Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueel­la yli­tet­tiin viime vuonna 100 000 kävijän raja – "Alusta lähtien me­nes­tys­ta­ri­na"

29.01.2020 09:36
Lumikuorma romahdutti Ivalossa varastohallin, jossa oli kelkkoja ja autoja: "Aika pahannäköistä jälkeä"

Lu­mi­kuor­ma ro­mah­dut­ti Iva­los­sa va­ras­to­hal­lin, jossa oli kelk­ko­ja ja autoja: "Aika pa­han­nä­köis­tä jälkeä"

25.01.2020 13:04
Tilaajille
Rovaniemen Louevaaran autiotupa oli vähällä palaa – Terassissa oli reikä ja nokisotkua, siivon kruunasi sulanut muovi ja klapinmittaiseksi pätkitty harjanvarsi

Ro­va­nie­men Loue­vaa­ran au­tio­tu­pa oli vähällä palaa – Te­ras­sis­sa oli reikä ja no­ki­sot­kua, siivon kruu­na­si sulanut muovi ja kla­pin­mit­tai­sek­si pät­kit­ty har­jan­var­si

15.01.2020 12:00
Tilaajille
Luvat kotona tai ase paljaana – Metsästäjien huolimattomuus aiheuttaa eniten rikkeitä, mutta erävalvonnassa paljastuu vakavampiakin rikoksia

Luvat kotona tai ase pal­jaa­na – Met­säs­tä­jien huo­li­mat­to­muus ai­heut­taa eniten rik­kei­tä, mutta erä­val­von­nas­sa pal­jas­tuu va­ka­vam­pia­kin ri­kok­sia

26.11.2019 06:30
Tilaajille
Voisiko valtio mitenkään ottaa rahat muualta ja antaa Postin jakaa postia ja Metsähallituksen pitää reittinsä kunnossa?
Kolumni

Voisiko valtio mi­ten­kään ottaa rahat muualta ja antaa Postin jakaa postia ja Met­sä­hal­li­tuk­sen pitää reit­tin­sä kun­nos­sa?

19.11.2019 08:57
Tilaajille
Veroraha on annettava sille, jolle se kuuluu
Pääkirjoitus

Ve­ro­ra­ha on an­net­ta­va sille, jolle se kuuluu

07.11.2019 06:30
Tilaajille
Mieluiten puhutaan naapurin metsistä  - omia hakkuita harva pitää ongelmana
Kolumni

Mie­lui­ten pu­hu­taan naa­pu­rin met­sis­tä - omia hak­kui­ta harva pitää on­gel­ma­na

24.10.2019 08:33
Tilaajille
Kii Korhonen ja Mika Riipi hakevat Metsähallituksen pääjohtajaksi –hakijoita yhteensä 23

Kii Kor­ho­nen ja Mika Riipi hakevat Met­sä­hal­li­tuk­sen pää­joh­ta­jak­si –ha­ki­joi­ta yh­teen­sä 23

11.10.2019 12:53
Tilaajille
Jahtikulttuurit kolisevat Ylä-Lapin hirvimailla – porotkin saavat kyytiä, kun ulkopaikkakuntalaiset koirineen ovat metsällä

Jah­ti­kult­tuu­rit ko­li­se­vat Ylä-La­pin hir­vi­mail­la – po­rot­kin saavat kyytiä, kun ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set koi­ri­neen ovat met­säl­lä

19.09.2019 18:35
Tilaajille