Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Uudet hakkuulinjaukset hyvään suuntaan

Metsähallituksen uudet toimintalinjaukset vähentävät avohakkuita, mikä parantaa alueiden monikäyttöisyyttä, luonnon monimuotoisuutta ja hiilinieluja (LK 5.5.). Avohakkuiden välttäminen on erityisen tärkeää matkailu-, virkistyskäyttö- ja maisema-alueilla sekä poronhoidolle tärkeillä kohteilla.

Peitteellisen metsänhoidon eli jatkuvan kasvatuksen osuutta nostetaan 15:stä 25 prosenttiin uudistusluonteisissa hakkuissa. Jatkuva kasvatus sopii uudistamisvaiheen metsiin, vaikka niissä olisi ehditty vaikeuttaa uudistumista toistuvilla alikasvoksen raivauksilla.