Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Uudet hak­kuu­lin­jauk­set hyvään suun­taan

Metsähallituksen uudet toimintalinjaukset vähentävät avohakkuita, mikä parantaa alueiden monikäyttöisyyttä, luonnon monimuotoisuutta ja hiilinieluja (LK 5.5.). Avohakkuiden välttäminen on erityisen tärkeää matkailu-, virkistyskäyttö- ja maisema-alueilla sekä poronhoidolle tärkeillä kohteilla.

Peitteellisen metsänhoidon eli jatkuvan kasvatuksen osuutta nostetaan 15:stä 25 prosenttiin uudistusluonteisissa hakkuissa. Jatkuva kasvatus sopii uudistamisvaiheen metsiin, vaikka niissä olisi ehditty vaikeuttaa uudistumista toistuvilla alikasvoksen raivauksilla.