Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Lordinaukio
Toimittajalta: Tornihotellin vai Lordinaukion ehdoilla?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tor­ni­ho­tel­lin vai Lor­din­au­kion eh­doil­la?

29.09.2023 15:54 1
Lukijalta: Mitä Rovaniemen asukas tahtoo kotikaupungilta? Suunnitellaanpa kokonaisuus ensin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mitä Ro­va­nie­men asukas tahtoo ko­ti­kau­pun­gil­ta? Suun­ni­tel­laan­pa ko­ko­nai­suus ensin

21.09.2023 14:45
Tilaajille
Tornien taisto – ja sen varjo
Kolumni

Tornien taisto – ja sen varjo

16.08.2023 15:07 1
Lordinaukio on portti myyttiseen pohjoiseen, ja samalla myös ikkuna menneisyyteen
Kolumni

Lor­din­au­kio on portti myyt­ti­seen poh­joi­seen, ja samalla myös ikkuna men­nei­syy­teen

13.07.2023 16:55
Eloisuus ja viihtyisyys toistuvat Rovaniemen keskustan uudistamissuunnitelmissa, mutta mitä ne tarkoittavat käytännössä?
Kolumni

Eloi­suus ja viih­tyi­syys tois­tu­vat Ro­va­nie­men kes­kus­tan uu­dis­ta­mis­suun­ni­tel­mis­sa, mutta mitä ne tar­koit­ta­vat käy­tän­nös­sä?

28.06.2023 05:00 7
Muistatko, kun Lordi voitti Euroviisut vuonna 2006? Katso kuvagalleriasta, kuinka Rovaniemen keskusaukiokin nimettiin uudelleen viisuvoittajan kunniaksi

Muis­tat­ko, kun Lordi voitti Eu­ro­vii­sut vuonna 2006? Katso ku­va­gal­le­rias­ta, kuinka Ro­va­nie­men kes­kus­au­kio­kin ni­met­tiin uu­del­leen vii­su­voit­ta­jan kun­niak­si

11.05.2023 17:38 2
Tilaajille
Lauantain kouluruokamielenosoitukseen odotetaan kymmeniä nuoria

Lauan­tain kou­lu­ruo­ka­mie­len­osoi­tuk­seen odo­te­taan kym­me­niä nuoria

17.03.2023 17:32
Tilaajille
Pukki paikalla iltakymmeneen – Rovaniemen kävelykatu herää taas eloon talvikaudeksi

Pukki pai­kal­la il­ta­kym­me­neen – Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­tu herää taas eloon tal­vi­kau­dek­si

07.12.2022 15:47 6
Tilaajille
Arinan Rovaniemen-tornihotelli voisi olla valmis jo joulusesonkina kolmen vuoden päästä – mallia haetaan Tampereen vetonaulahotellista

Arinan Ro­va­nie­men-tor­ni­ho­tel­li voisi olla valmis jo jou­lu­se­son­ki­na kolmen vuoden päästä – mallia haetaan Tam­pe­reen ve­to­nau­la­ho­tel­lis­ta

11.10.2022 19:30 16
Tilaajille
Asukkaiden toivomukset toteutuvat – Rovaniemen kaupungin kesäkukkaistutukset valmistuvat pian

Asuk­kai­den toi­vo­muk­set to­teu­tu­vat – Ro­va­nie­men kau­pun­gin ke­sä­kuk­ka­is­tu­tuk­set val­mis­tu­vat pian

21.06.2022 14:14 2
Tilaajille
Viikon kuva: Joulupukki heittää ylävitoset
Kolumni

Viikon kuva: Jou­lu­puk­ki heittää ylä­vi­to­set

24.12.2021 07:00
Tilaajille
Rovaniemellä etsitään kaupunkikeskustatekoa kilpailun avulla – kilpailu avataan perjantaina kävelykatutapahtumassa

Ro­va­nie­mel­lä et­si­tään kau­pun­ki­kes­kus­ta­te­koa kil­pai­lun avulla – kil­pai­lu avataan per­jan­tai­na kä­ve­ly­ka­tu­ta­pah­tu­mas­sa

27.05.2021 12:55 4
Rovaniemen kävelykatu muuttuu ennätysmäiseksi jättiterassiksi: yhteensä 1200 asiakaspaikkaa – "Nyt on laitettu kaikki mahdollinen peliin"

Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­tu muuttuu en­nä­tys­mäi­sek­si jät­ti­te­ras­sik­si: yh­teen­sä 1200 asia­kas­paik­kaa – "Nyt on lai­tet­tu kaikki mah­dol­li­nen peliin"

18.05.2021 17:47 25
Toimittajalta: Voiko yksi lättähattu tehdä ihmeen, ja mikä sen tekisi Lordinaukiolla?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Voiko yksi lät­tä­hat­tu tehdä ihmeen, ja mikä sen tekisi Lor­di­nau­kiol­la?

21.04.2021 09:43 1
Rovaniemellä koristellaan jälleen pääsiäispuita yhdessä – nyt kohteena Lordinaukio

Ro­va­nie­mel­lä ko­ris­tel­laan jälleen pää­siäis­pui­ta yhdessä – nyt koh­tee­na Lor­din­au­kio

23.03.2021 14:55
Kanava avataan Lordinaukiolla torstaina – Nähtävillä läpi talven pimeään aikaan

Kanava avataan Lor­din­au­kiol­la tors­tai­na – Näh­tä­vil­lä läpi talven pimeään aikaan

06.10.2020 13:46
Rovaniemellä kaikkien aikojen terassikesä – ydinkeskustassa enemmän terassipaikkoja kuin Senaatintorin jättiterassilla

Ro­va­nie­mel­lä kaik­kien aikojen te­ras­si­ke­sä – ydin­kes­kus­tas­sa enemmän te­ras­si­paik­ko­ja kuin Se­naa­tin­to­rin jät­ti­te­ras­sil­la

24.06.2020 15:49 1