Rovaniemen kaavoitus

Ro­va­nie­men kau­pun­ki käyn­nis­tää Kau­kon­lam­men kaa­va-alueen ra­ken­ta­mis­työt

05.03.2021 17:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men kaa­voi­tus ha­ko­teil­lä

26.05.2020 08:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sai­raa­lan­nie­mi vir­kis­tys­käyt­töön

13.12.2019 06:00
Tilaajille

Väljää ja mas­sii­vis­ta vai tii­vis­tä ja siroa? – Sai­raa­lan­nie­men ker­ros­ta­lo­suun­ni­tel­mis­sa on nyt kaksi ideaa sa­moil­le ne­liöil­le

28.11.2019 18:30
Tilaajille

Sai­raa­lan­nie­men kaa­voi­tus käyn­nis­ty­mäs­sä Ro­va­nie­mel­lä – suun­ni­tel­mis­ta jul­kais­tiin uusia ha­vain­ne­ku­via

28.11.2019 08:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Hirvaan ohi­tus­tie­tä ajetaan muun­nel­lul­la to­tuu­del­la

09.11.2019 05:00
Tilaajille