Tähtijuttu: Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, nyt hin­ta­kat­toa las­ket­tiin

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Lapin maakunta
Sallan kansallispuistoon kohdistuvat kunnassa valtavat odotukset – kaikki merkit viittaavat siihen, että kuntapäättäjät veikkasivat oikeaa hevosta
Pääkirjoitus

Sallan kan­sal­lis­puis­toon koh­dis­tu­vat kun­nas­sa val­ta­vat odo­tuk­set – kaikki merkit viit­taa­vat siihen, että kun­ta­päät­tä­jät veik­ka­si­vat oikeaa hevosta

10.06.2022 21:41 3
Tilaajille
Kunnat ja hyvinvointialueet ovat ennen näkemättömän rekrytointikilpailun edessä – häviäjien osa ei ole häävi
Pääkirjoitus

Kunnat ja hy­vin­voin­ti­alueet ovat ennen nä­ke­mät­tö­män rek­ry­toin­ti­kil­pai­lun edessä – hä­viä­jien osa ei ole häävi

27.03.2022 20:00 1
Tilaajille
Metsästyskiistojen taustalla on huolta, jopa hätää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­säs­tys­kiis­to­jen taus­tal­la on huolta, jopa hätää

07.03.2022 05:00 1
Tilaajille
Pahimmat pelot eivät toteutuneet pandemiassa – tehohoito ei ylikuormittunut, eikä kiireettömien hoitojen jono kasvanut merkittävästi varsinkaan Lapissa
Pääkirjoitus

Pa­him­mat pelot eivät to­teu­tu­neet pan­de­mias­sa – te­ho­hoi­to ei yli­kuor­mit­tu­nut, eikä kii­reet­tö­mien hoi­to­jen jono kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti var­sin­kaan Lapissa

16.02.2022 20:00 3
Tilaajille
Näinkö maailma pelastuu?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näinkö maailma pe­las­tuu?

15.02.2022 05:00 5
Tilaajille
Mitä jos poronhoito ei puolustaisi olemassaolon oikeuttaan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä jos po­ron­hoi­to ei puo­lus­tai­si ole­mas­sa­olon oi­keut­taan?

09.02.2022 08:00 19
Tilaajille
Kasvuun mahdollisuuksia myös Lapissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kasvuun mah­dol­li­suuk­sia myös Lapissa

08.02.2022 05:00
Tilaajille
Lapin aluevaltuuston on löydettävä nopeasti yhteinen sote-sävel, jos maakunnan etu halutaan turvata – kaikki ei voi jatkua ennallaan
Pääkirjoitus

Lapin alue­val­tuus­ton on löy­det­tä­vä no­peas­ti yh­tei­nen so­te-sä­vel, jos maa­kun­nan etu ha­lu­taan turvata – kaikki ei voi jatkua en­nal­laan

25.01.2022 20:00 4
Tilaajille
Lapin Kansan aluevaalikone on nyt auki – katso mitä ehdokkaat vastaavat

Lapin Kansan alue­vaa­li­ko­ne on nyt auki – katso mitä eh­dok­kaat vas­taa­vat

20.12.2021 07:00 2
Metsähallituksen päätös sulkea Lapin hirvijahtimaat vieraspyytäjiltä syyskuuksi on hyvä alku matkalla kohti parempaa jahtilupapolitiikkaa
Pääkirjoitus

Met­sä­hal­li­tuk­sen päätös sulkea Lapin hir­vi­jah­ti­maat vie­ras­pyy­tä­jil­tä syys­kuuk­si on hyvä alku mat­kal­la kohti pa­rem­paa jah­ti­lu­pa­po­li­tiik­kaa

14.12.2021 22:18 9
Tilaajille
Miksi sote-vaalit ovat niin tärkeät?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi so­te-vaa­lit ovat niin tär­keät?

12.12.2021 08:58 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin maa­kun­ta­joh­ta­jan le­vä­pe­räi­syys ih­me­tyt­tää

27.11.2021 05:00
Tilaajille

Tehemä pois -jär­jes­tö­pal­kin­to Jär­jes­tö­kes­kus Kitinen ry:lle So­dan­ky­lään

26.11.2021 18:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapissa liian hyvä hal­lin­to

15.11.2021 06:00 1
Tilaajille
Aluevaltuutetut päättävät, miten meitä hoidetaan tulevaisuudessa – me päätämme päättäjistä aluevaaleissa
Pääkirjoitus

Alue­val­tuu­te­tut päät­tä­vät, miten meitä hoi­de­taan tu­le­vai­suu­des­sa – me pää­täm­me päät­tä­jis­tä alue­vaa­leis­sa

08.11.2021 21:52 5
Tilaajille
Tuulivoimarakentamiseen tarvitaan laajempaa ennakkosuunnittelua, jotta homma ei mene jatkuvaksi riitelyksi
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­seen tar­vi­taan laa­jem­paa en­nak­ko­suun­nit­te­lua, jotta homma ei mene jat­ku­vak­si rii­te­lyk­si

29.10.2021 05:00 8
Tilaajille
Vallan keskittyminen Rovaniemelle sotisi maakunnallista demokratiaa ja Lapin etua vastaan
Pääkirjoitus

Vallan kes­kit­ty­mi­nen Ro­va­nie­mel­le sotisi maa­kun­nal­lis­ta de­mo­kra­tiaa ja Lapin etua vastaan

04.10.2021 20:22 9
Tilaajille
Ensimmäiset aluevaalit järjestetään tammikuun lopulla – tästä vaaleissa äänestetään

En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

16.09.2021 13:30
Tilaajille
Kohtuuhintaisen autoilun on oltava mahdollista jatkossakin siellä, missä autolle on tarve
Pääkirjoitus

Koh­tuu­hin­tai­sen au­toi­lun on oltava mah­dol­lis­ta jat­kos­sa­kin siellä, missä autolle on tarve

15.07.2021 22:43 3
Tilaajille
Terveysasema joka kunnassa jatkossakin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­ase­ma joka kun­nas­sa jat­kos­sa­kin

24.06.2021 05:55 10
Tilaajille