työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin kuntajohtajat
Lapin kuntajohtajat vaativat apteekeille lisää palvelupisteitä

Lapin kun­ta­joh­ta­jat vaa­ti­vat ap­tee­keil­le lisää pal­ve­lu­pis­tei­tä

27.02.2023 15:51 3
Tilaajille
Pikitietä pitkin johtajaksi – inarilaiset saavat Tommi Kasurisesta johtajan, joka tuntee välimatkat ja yrityselämän

Pi­ki­tie­tä pitkin joh­ta­jak­si – ina­ri­lai­set saavat Tommi Ka­su­ri­ses­ta joh­ta­jan, joka tuntee vä­li­mat­kat ja yri­tys­elä­män

08.02.2023 05:00
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat: hallituksen on kompensoitava polttoaineen hinnannousua – "Lapissa vaikutukset ovat keskimääräistä suuremmat"

Lapin kun­ta­joh­ta­jat: hal­li­tuk­sen on kom­pen­soi­ta­va polt­to­ai­neen hin­nan­nou­sua – "La­pis­sa vai­ku­tuk­set ovat kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mat"

30.03.2022 13:03 4
Tilaajille
Kunnanhallitus valitsi haastateltavat Posion kunnanjohtajan pestiin – Savukosken kunnanjohtaja ja molemmat paikalliset hakijat jatkoon

Kun­nan­hal­li­tus valitsi haas­ta­tel­ta­vat Posion kun­nan­joh­ta­jan pestiin – Sa­vu­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ja mo­lem­mat pai­kal­li­set hakijat jatkoon

16.02.2021 10:06
Tilaajille
Moni Lapin kunta tarvitsee uuden kunnanjohtajan vielä tänä vuonna – tämä on tilanne eri kunnissa nyt

Moni Lapin kunta tar­vit­see uuden kun­nan­joh­ta­jan vielä tänä vuonna – tämä on tilanne eri kun­nis­sa nyt

15.02.2021 06:30 2
Tilaajille
Tervolan Mika Simoska vetämään Lapin kuntajohtajaverkostoa

Ter­vo­lan Mika Simoska ve­tä­mään Lapin kun­ta­joh­ta­ja­ver­kos­toa

19.01.2021 15:30
Tilaajille
Toinen heistä on Sodankylän uusi kunnanjohtaja – Petri Härkönen ja Tarja Lempeä esittäytyvät

Toinen heistä on So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja – Petri Här­kö­nen ja Tarja Lempeä esit­täy­ty­vät

04.11.2020 05:30
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat kritisoivat uutta laajakaistoja koskevaa lakia: Maksukriteereissä ei ole huomioitu pitkiä etäisyyksiä

Lapin kun­ta­joh­ta­jat kri­ti­soi­vat uutta laa­ja­kais­to­ja kos­ke­vaa lakia: Mak­su­kri­tee­reis­sä ei ole huo­mioi­tu pitkiä etäi­syyk­siä

23.06.2020 14:42 1
Tilaajille

Lapin kun­ta­joh­ta­jat ottavat kantaa: "Nel­jän­nes­sä li­sä­ta­lous­ar­vios­sa suoraa tukea kau­pun­geil­le – miksi hal­li­tus unohtaa muun Suo­men?"

12.06.2020 19:46 1
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat ja yrittäjät: Norjan ja Ruotsin rajat on saatava auki

Lapin kun­ta­joh­ta­jat ja yrit­tä­jät: Norjan ja Ruotsin rajat on saatava auki

08.06.2020 17:26 1
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat: Harvaan asutun alueen kuljetusyrittäjille saatava pikatukea

Lapin kun­ta­joh­ta­jat: Harvaan asutun alueen kul­je­tus­yrit­tä­jil­le saatava pi­ka­tu­kea

24.04.2020 17:26
Tilaajille