Lapin kuntajohtajat

Kun­nan­hal­li­tus valitsi haas­ta­tel­ta­vat Posion kun­nan­joh­ta­jan pestiin – Sa­vu­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ja mo­lem­mat pai­kal­li­set hakijat jatkoon

16.02.2021 10:06
Tilaajille

Moni Lapin kunta tar­vit­see uuden kun­nan­joh­ta­jan vielä tänä vuonna – tämä on tilanne eri kun­nis­sa nyt

15.02.2021 06:30 2
Tilaajille

Ter­vo­lan Mika Simoska ve­tä­mään Lapin kun­ta­joh­ta­ja­ver­kos­toa

19.01.2021 15:30
Tilaajille

Toinen heistä on So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja – Petri Här­kö­nen ja Tarja Lempeä esit­täy­ty­vät

04.11.2020 05:30
Tilaajille

Lapin kun­ta­joh­ta­jat kri­ti­soi­vat uutta laa­ja­kais­to­ja kos­ke­vaa lakia: Mak­su­kri­tee­reis­sä ei ole huo­mioi­tu pitkiä etäi­syyk­siä

23.06.2020 14:42 1
Tilaajille

Lapin kun­ta­joh­ta­jat ottavat kantaa: "Nel­jän­nes­sä li­sä­ta­lous­ar­vios­sa suoraa tukea kau­pun­geil­le – miksi hal­li­tus unohtaa muun Suo­men?"

12.06.2020 19:46 1
Tilaajille

Lapin kun­ta­joh­ta­jat ja yrit­tä­jät: Norjan ja Ruotsin rajat on saatava auki

08.06.2020 17:26 1
Tilaajille

Lapin kun­ta­joh­ta­jat: Harvaan asutun alueen kul­je­tus­yrit­tä­jil­le saatava pi­ka­tu­kea

24.04.2020 17:26
Tilaajille