Suomen Nato-jäsenyys: Suomi ja Ruotsi ovat Naton tark­kai­li­ja­jä­se­niä – liit­ty­mis­pöy­tä­kir­jat on al­le­kir­joi­tet­tu

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Lapin kun­ta­joh­ta­jat: hal­li­tuk­sen on kom­pen­soi­ta­va polt­to­ai­neen hin­nan­nou­sua – "La­pis­sa vai­ku­tuk­set ovat kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mat"

Lapin kuntajohtajat ja Lapin liitto vaativat tiedotteessaan valtioneuvostolta korjauksia kohonneisiin polttoainekustannuksiin.

Kuntajohtajat vaativat nopeina toimina esimerkiksi polttoaineen jakeluvelvoitteen keventämistä dieselin hintapaineen hillitsemiseksi ja ammattidieselin käyttöönottoa, joka koskisi myös henkilökuljetusalaa. Lisäksi he ehdottavat, että hinnannousu kompensoidaan ammattiautoilijoiden lisäksi yksityisautoilijoille, jotka tarvitsevat autoa työmatkaliikenteessä.